ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Biofotonen

Yvonne Sangen & Karin Tazelaar

Biofotonen Type: Paperback
Uitgever: Ankh-Hermes
Gewicht: 150 gram
Aantal Pagina's: 123
ISBN: 90-202-0421-1
ISBN-13: 978-90-202-0421-6
Categorie: Exacte wetenschappen & Mystiek
Richtprijs: € 9,9

Korte InhoudBen je op zoek naar meer vitaliteit en bezieling, dan kan dit Ankertje jou veel bieden. De auteurs gaan op zoek naar antwoorden in de wereld van biofotonen, lichttherapie en bioresonantie, waar wetenschap en spiritualiteit samenkomen.

De hoeveelheid biofotonen die een levensmiddel uitstraalt is een maat voor de innerlijke kwaliteit. Een plant, dier of mens bevat meer biofotonen wanneer deze gezond is, en dat is met apparaten meetbaar. Wanneer we dus de kwaliteit en de kwantiteit van de biofotonen in ons lijf kunnen verhogen zal ons leven er gezonder, vitaler en stralender uit zien. De auteurs geven in dit boek tips en oefeningen om biofotonen aan te trekken en vast te houden.

Leer de biofotonen in je te lichaam te verhogen voor meer vitaliteit en bezieling

- Yvonne Sangen is oud-docente natuur- en scheikunde en produktontwikkeling en schrijft sinds 1978 over warenkennis en consumentenzaken. Ze studeerde af in Wageningen. Yvonne genas van Lyme door middel van bioresonantietherapie.

- Karin Tazelaar-van Es is afgestudeerd aan de Landbouw Universiteit Wageningen in plantenziektenkunde met een moleculairbiologische en fysiologische specialisatie. Alternatieve geneeswijzen hebben haar actieve interesse, ze voelt energieverschillen gemakkelijk aan.

Uittreksel


Blz. 20: Biofotonen en bewustzijn

Bewustzijn is alles wat je zintuiglijk en verstandelijk waarneemt. De afgelopen decennia is er veel discussie over de tweezijdigheid (dualiteit) tussen energie en materie en hoe je de werking van je bewustzijn omschrijft. Aan de ene kant staan de traditionele neurologen die geloven dat de manier om de hersenen te begrijpen loopt via de studie van zenuwcellen. Aan de andere kant stellen diverse natuurkundigen dat de wetten van de kwantummechanica een rol spelen binnen je bewustzijn.

Tegelijkertijd kan het bewustzijn niet van materie worden gescheiden. Biofotonen zijn gevonden in de hersenen. Er kan geen welomlijnde scheiding tussen bewustzijn en materie zijn; er is geen bewustzijn 'zonder materie', en geen materie 'zonder bewustzijn'. Wij weten veel over de werking van zenuwcellen. Je kunt alleen denken wanneer alle cellen van de hersenen gelijktijdig functioneren, als delen van een geheel, volgens Hagan. Er is geen manier waarop de natuurkunde dit kan uitleggen, met het coherente biofotonenveld kan dit wel. De zoektocht naar een coherent veld in het brein leidt naar de microtubuli. Microtubuli zijn buisvormige eiwitstructuren die in cellen gevonden worden, als een soort transportpijp voor allerlei stoffen die de cel gebruikt. Ze hebben een diameter van enkele micro- tot millimeters in zenuwcellen. Hagan en Hameroff vermoeden dat door coherentie in de microtubuli het bewustzijn ontstaat. Dit netwerk van microtubuli wordt wel het internet van het menselijk lichaam genoemd dat niet alleen de zenuwcellen maar ook iedere andere cel in het lichaam verbindt. De microtubuli zijn met watermoleculen van een hoge ordeningsgraad gevuld, wat een belangrijke rol speelt in de geleiding van de biofotonen. Dit geeft de mogelijkheid tot uitwisseling van informatie tussen de hersenen en de rest van het lichaam. Alle cellen van jouw lichaam delen in dezelfde bewustzijnstoestand. Dit kan de holistische natuur van het bewustzijn verklaren waarbij je gedachten en gevoelens als eenheid in je lichaam handelen. Als een coherente lichtgolf wordt verzonden dan gebeurt dit door het neurale internet, de 'bedrading' van de microtubuli, die alle cellen van je lichaam verbindt. Het gevolg is dat je bewustzijn niet alleen tot je hersenen beperkt is.

Wetenschappers zoals Ervin Laszlo en Pim van Lommel onderschrijven dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze hersenen: het kan ook los van ons lichaam ervaren worden. Van Lommel deed de afgelopen twintig jaar onderzoek naar bijna-doodervaringen bij patiënten die een hartstilstand overleefden.

Je bewustzijn, je gedachten en gevoelens zijn emvelden, dus trillingen met informatie. Je gedachten en gevoelens kunnen je bewustzijn beïnvloeden. Het biofotonenveld, dat de blauwdruk vormt voor de materie, vormt zo een brug tussen psyche en materie. Bij bewustzijn hoort ook het onderscheid tussen actuele en mogelijke informatie tussen werkelijkheid en mogelijkheid. Bij elke cyclus (leerproces) wordt je blauwdruk aangepast. De mogelijke informatie wordt met de actuele vergeleken, waardoor je effectiever kunt reageren.

Wat we nu als een model van het brein beschouwen is dat bewustzijn niet het resultaat is van breireactiviteit. Je kunt het brein zien als een grote antenne van een universeel bewustzijn dat overal in het universum aanwezig is! Hoe beter je aankoppelt aan het universele informatieveld, des te beter je kunt functioneren.

Hameroff en Penose geven aan dat hun idee over kwan¬tumprocessen in het bewustzijn overeenkomt met de spirituele leringen van het boeddhisme, hindoeïsme en de kabbalah. Deze leren ook dat er een universeel bewustzijn bestaat.

Balans: orde en chaos

De manier waarop organismen fotonen vasthouden of juist uitzenden, zegt iets over de vitaliteit van de mens. Alles in een organisme is erop gericht het leven door zijn eigen ordening in stand te houden. Dit kan alleen door energie en ordening uit zijn omgeving op te nemen en te transformeren tot zijn eigen organisatie.

De wetten van de thermodynamica, en met name de tweede wet, zijn van belang voor het inzicht waarom energetische orde aan de bron ligt van het lichamelijke en geestelijke welzijn, en hoe je energie als medicijn kunt inzetten om je gezondheid te verbeteren. De eerste wet stelt dat de hoeveelheid energie in de wereld constant blijft. Energie wordt noch gecreëerd noch vernietigd; zij wordt alleen omgezet van de ene vorm in de andere. De tweede wet is de wet van de entropie, de neiging tot chaos. Minimale entropie betekent orde. In de natuur vindt voortdurend entropie plaats. Als een situatie aan zichzelf wordt overgelaten, dan keert alles naar maximale wanorde terug. IJzer roest en bloemen verwelken.

Recensie

door Tsenne Kikke
Biofotonen zijn lichtdeeltjes, die uitgestraald worden door levende dingen. De hoeveelheid uitgestraalde deeltjes geven aan hoe vitaal dit levende ding is. Dit is meetbaar door apparaten. Het boekje bespreekt de mogelijkheid om de biofotonen van je lichaam te verhogen door lichttherapie, bioresosantie, gezond en positief leven.

Een eenvoudig, goed te begrijpen handig boekje in zakformaat. Het geeft tips, oefeningen en inleidende informatie hierover.

- Johanna van Fessem -

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht