ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Ayurveda & Spiritualiteit

Anil Kumar Mehta en José van Burink

Ayurveda & Spiritualiteit Type: Paperback
Uitgever: Ankh-Hermes
Gewicht: 235 gram
Aantal Pagina's: 158
ISBN: 90-202-0416-5
ISBN-13: 978-90-202-0416-2
Categorie: Alternatieve Geneeswijzen
Richtprijs: € 14,95

Korte Inhoud


In het westen staat ayurveda - de ‘wetenschap van het leven’ - vooral bekend als een lichamelijke geneeswijze uit India. Maar ayurveda gaat veel verder. Het biedt tevens zowel preventieve als curatieve kennis op geestelijk gebied. Wijze zieners (rishi’s) verkregen circa 5.000 jaar geleden inzicht in leven en dood. Zij begrepen dat al het stoffelijke veranderlijk en vergankelijk is, maar dat het leven zelf een eigen onvergankelijke kern heeft, de ziel, die een afspiegeling is van het Ene Onvergankelijke, het Zelf.

Aan de hand van dit boek kun je inzicht krijgen in het hoe en waarom van leven en dood. Tevens wordt het belang van spirituele ontwikkeling getoond, waardoor je je bewust wordt van het Zelf en de angst voor de dood leert overwinnen.

Uittreksel


Blz. 12: Angst voor de dood

Als op een dag de dood aan je deur klopt, wat zul je hem dan bieden? Ik zal mijn gast de volle beker van mijn leven voorzetten. Nooit zal ik hem met lege handen laten gaan. - Rabindranath Tagore

In de moderne westerse maatschappij is de medische kennis over de werking van ons lichaam behoorlijk ver gevorderd. Er zijn talloze apparaten uitgevonden om allerlei medische onderzoeken en ingrepen op het menselijke lichaam uit te kunnen voeren, waarmee de kansen op genezing en overleven steeds groter worden. De onderzoeken die uitgevoerd worden naar het hoe, het waarom, en de eventuele behandeling van allerlei ziekten, zijn legio. Zeer regelmatig kunnen we in kranten, tijdschriften of op de televisie lezen of horen dat er weer een nieuwe medische ontdekking is gedaan om een bepaald virus of een specifieke ziekte aan te kunnen pakken.

Het lijkt er op dat de westerse medische wereld steeds beter de werking van ons lichaam en alles wat daarmee samenhangt gaat begrijpen en afwijkingen adequaat kan behandelen.

Dat de keerzijde van de medaille van deze ontdekkingen ook aandacht vraagt, zoals ernstige bijwerkingen van medicijnen, schadelijke gevolgen voor andere delen van het lichaam dan de behandelde zieke plek (denk hierbij aan chemokuren en bestralingen), wordt door veel onderzoekers en deskundigen óf voor lief genomen óf gewoon genegeerd.

Ook lijkt het of de psyche van een mens steeds beter begrepen gaat worden. Alhoewel over de werking van onze psyche nog zeer veel onduidelijkheden en meningsverschillen tussen deskundigen bestaan en er nog veel terreinen op dit gebied niet ontgonnen zijn.

Maar ondanks alle westerse medische kennis en medisch technologische verworvenheden tot nu toe, bestaat bij de meeste deskundigen en leken geen, of nauwelijks, inzicht in de spirituele betekenis van de dood of wat er tijdens het stervensproces en na het heengaan op geestelijk vlak precies gebeurt. De meeste deskundigen zijn van mening dat iemand is overleden als er geen sprake meer is van enige hersenactiviteit en het hart niet meer klopt. Men houdt zich niet bezig met de vraag of iemand na de dood nog verder leeft. Ook niet met hoe er het beste op geestelijk en spiritueel gebied omgegaan kan worden met degene die is heengegaan. Dat wordt afgewenteld op degenen die er voor zorgen dat de overledene begraven of gecremeerd wordt en op de nabestaanden.

Maar houdt het leven echt op bij de dood?

Beletten angst en onkunde de meesten van ons, dus ook veel westerse wetenschappers en medici, niet om dieper op het fenomeen dood en alles wat ermee samenhangt, in te gaan? Het lijkt wel of de zin van het overlijden door velen op zijn minst niet begrepen of zelfs genegeerd wordt uit bewuste of onbewuste angst voor de dood.

De dood wordt gezien als een groot verlies, als een opluchting, als een vernietiging, als een noodzakelijk kwaad. De dood is iets waarover je het liefst niet of nauwelijks praat. Een groot taboe in de eenentwintigste eeuw, een eeuw van allerlei vernuftige technologische ontdekkingen en verworvenheden, dat getuigt van een ontstellende geestelijke armoede ten aanzien van de betekenis van de dood in het aardse leven van een mens

Recensie

door Tsenne Kikke
De twee auteurs, een ayurvedisch arts en een publiciste, belichten in dit boek de geestelijke kant van de ayurveda om inzicht te krijgen in wat het leven en de dood precies inhouden. Om leven en dood als een geheel te ervaren is het noodzakelijk dat we weten wie we in potentie zijn. Stap voor stap leggen de auteurs uit wat de spirituele kant van de ayurvedische manier van denken is, beginnend met een herkenbaar hoofdstuk over de oorzaak van de angst voor de dood. De verschillende elementen, type-indeling, verklaring van de kosha's komen aan bod net als de ideeën over dharma, karma en reïncarnatie. Er wordt gedetailleerd aandacht besteed aan de verschillen tussen ziel, geest, intelligentie, het ego en hun functie. Aanvullend wordt het stervensproces in de verschillende stadia beschreven. Ondanks de moeilijk in woorden te vangen begrippen worden deze toegankelijk uitgelegd, ook voor lezers die niet zo vertrouwd zijn met het ayurvedische gedachtegoed.

- S. Roest-Mouissie -
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht