ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Emoties en angsten

Paul Liekens

Emoties en angsten Type: Paperback
Uitgever: Ankh-Hermes
Gewicht: 150 gram
Aantal Pagina's: 128
ISBN: 90-202-0415-7
ISBN-13: 978-90-202-0415-5
Categorie: Heilzaam Denken
Richtprijs: € 9,9

Korte Inhoud


Ondersteunende emoties zijn de onmisbare brandstof voor verandering en groei. Positieve emoties, zoals enthousiasme, vertrouwen en gevoel van zelfrespect, leveren de energie die jouw intenties omzetten in daadkracht.

Negatieve emoties zoals angst voor dieren, kleine ruimten, injectienaalden, sociale fobie, emeto (fobie voor overgeven), vliegangst, pleinvrees, existentiële angst, enzovoort, kunnen jouw leven heel erg beperken. Je overdreven zorgen maken kan jouw leven en dat van de mensen in je naaste omgeving zelfs flink vergallen. Elke emotie of angst is echter ook een boodschap over hoe jij in elkaar zit, We leren je de achterliggende oorzaak op te sporen, en hoe je de oorzakelijke ervaringen uit je verleden kunt transformeren. Jij kunt jezelf bevrijden, en jezelf meer rust en vreugde bezorgen. Duizenden mensen zijn je hierin voorgegaan, nu jij nog.

Uittreksel


Blz. 30: Het placebo-effect

Placebo komt van het Latijnse woord `placere' wat 'behagen' betekent. Wij creëren het placebo-effect op dezelfde wijze als emoties, en ook dat speelt zich helemaal af in het onderbewustzijn.

Bij het op de markt brengen van een nieuw geneesmiddel wordt, als laatste onderdeel van een lang onderzoek naar de veiligheid ervan, het geneesmiddel getest op mensen.

Onderzoekers vormen twee vergelijkbare groepen mensen. Ze geven een uitleg over het geneesmiddel en de te verwachten werking. Ze dienen aan de ene groep het geneesmiddel toe, en aan de andere groep een glucosepastille die zoveel mogelijk lijkt op het geneesmiddel, zodat de mensen geloven dat ze het geneesmiddel krijgen. Het resultaat is dat soms 30à 40 procent van de mensen uit de laatste groep op de pastille reageert alsof ze het echte geneesmiddel gehad hebben.

In de andere groep, met mensen die het echte middel gekregen hebben, reageert ook niet iedereen zoals verwacht. In hen wordt de genezing brengende chemische impuls tegengewerkt.

Het placebo-effect deed zich eens op merkwaardige wijze voor bij een allerlaatste test van een nieuw soort chemotherapie. Er waren twee groepen gevormd van tien kankerpatiënten. Aan alle deelnemers werd gezegd dat ze de nieuwe chemotherapie zouden krijgen. In werkelijkheid kregen tien personen een onschuldig product dat veel op het echte leek. Van de tien personen die een neutrale, onschuldige stof toegediend kregen, begon bij drie na enige tijd de bekende haaruitval op te treden. Chemisch gezien was daar geen enkele reden voor.

Het vreemde is eigenlijk dat niet alle mensen op dezelfde manier reageren, dat het niet 100 procent zus of zo is.

Hoewel het placebo-effect door de reguliere geneeskunde en wetenschap erkend is als een veel voorkomend gegeven, worden er geen subsidies verstrekt om dit buitengewone fenomeen diepgaander te onderzoeken.

Heel lang geleden dacht ik: als het gunstige placebo-effect bestaat, dan moet ook de tegenovergestelde impuls bestaan, dat zou dan het 'nocebo-effect' kunnen heten, van 'nocere' of schade toebrengen, een impuls waardoor ons systeem de ziekte aangetrokken of gecreëerd heeft. Het probleem is alweer, dat beide overtuigingen in het onderbewustzijn zitten.

Verborgen overtuigingen zijn onder andere het domein van NLP en ik ben van plan me in de toekomst wat meer met het placebo-effect bezig te gaan houden, want stel dat we daar meer inzicht in en vat op kunnen krijgen, dan worden we minder ziek, en als we al ziek zijn, genezen we sneller.

Als we ontdekken wat iemand gedaan heeft in zijn diepste binnenste om het placebo-effect in gang te zetten, dan kunnen we dat systeem aanbieden aan mensen die hiervoor openstaan. Er bewust of onbewust voor openstaan is sowieso een eerste vereiste.

Recensie

door Tsenne Kikke
Eigenlijk handelt dit boekje over NLP en niet zozeer over 'Emoties en angsten' - en, al hetgeen erin staat afgedrukt, vind je in al de andere boeken, maar dan beter verwoord.

Het is alsof Paul Liekens schrijft om te schrijven, andere schrijvers aanhaalt, en meestal vanuit verkeerde uitgangspunten vertrekt, zoals hierboven wordt aangegeven. Zo schrijft hij, bijvoorbeeld, dat wij het placebo-effect creëren op dezelfde wijze als emoties ...

Nochtans ontstaan emoties - indien je iets van de hand van echte wetenschappers leest - niet uit hetzelfde lichaamsgedeelte als het placebo-effect. De auteur maakt zelfs geen onderscheid tussen gevoel en emotie, enzovoorts.

Anderzijds begrijp ik dat Paul Liekens alle moeite heeft gedaan om elke bladzijde van het Ankertje op te vullen - en, omdat het zo'n dun boekje is... hij misschien niet anders kon dan zo oppervlakkig te blijven.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht