ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Het labyrint van de tijd

Ton van der Kroon

Het labyrint van de tijd Type: Paperback
Uitgever: Ankh-Hermes
Gewicht: 330 gram
Aantal Pagina's: 232
ISBN: 90-202-0413-0
ISBN-13: 978-90-202-0413-1
Categorie: Spiritueel
Richtprijs: € 19,9

Korte Inhoud


2012/Het jaar Nul - De wereld bevindt zich in een crisis, groter dan ooit tevoren.

1244/Occitanië - Een kathaar vlucht met geheime manuscripten naar Italië.

73 na Chr./Palestina - Essenen en Zeloten plegen massaal zelfmoord op de berg Masada. Oude boekrollen verdwijnen onder de grond.

1351 v. Chr./Egypte - De pharao Echnaton sticht de godsdienst van Aton, de Zonnegod.

10.000 v. Chr./Atlantis - Een cultuur verdwijnt door hoogmoed en misbruik van technologie.

Deze gebeurtenissen vormen een verborgen patroon in de tijd. Oude kennis wordt doorgegeven, die bepalend is voor de periode waarin de aarde zich nu bevindt. Welk pad moeten wij volgen? Een onthullend boek, deels reisverhaal, deels historische roman, waarin de auteur ons aan de hand van een aantal levensverhalen de esoterische geschiedenis van de mensheid toont. Om te weten hoe je verder kunt, moet je terug naar het begin.

Ton van der Kroon is auteur, medium en coach en geeft workshops in binnen- en buitenland. Voor dit boek deed hij tien jaar lang onderzoek in Egypte, Ethiopië, Bali, Israel, de Gazastrook, Frankrijk en Italië. Van hem verscheen eerder De terugkeer van de koning en De mystieke roos.

Uittreksel


Blz. 12: Proloog: Ik bevond me diep onder de grond, in een lange duistere gang. Ik wist niet of ik droomde of wakker was. De ene gang volgde op de andere. Als in een doolhof dwaalde ik verder, op de tast. Mijn handen schuurden langs de grillige rotswand die mijn enige houvast was. Na enkele uren dwalen op zoek naar een uitgang, ontwaarde ik licht in de verte. Vanuit de duisternis kwam een in het wit geklede figuur naar me toe lopen. De man wekte geen angst op, maar kwam me vertrouwd en wijs voor. In zijn handen had hij een boek en een ganzenveer.

`Schrijf', gebood de man.

`Hoe bedoelt u?'

`Door te schrijven ga je je de geschiedenis herinneren.' `De geschiedenis van wie?'

`De geschiedenis van jezelf, van jouw volk en van jouw tijd. De geschiedenis van het Labyrint. Vooruitgang vindt alleen plaats door herinnering. Om te weten hoe je verder kunt, moet je terug naar het begin.' Hij overhandigde me het boek en de veer.

`Het wordt tijd dat je je missie ten uitvoer gaat brengen', vervolgde de man in het wit.

`Welke missie?' vroeg ik nerveus.

`Dat zul je zelf moeten uitvinden door te gaan schrijven. Dit is het Boek van Herinnering. Door het te schrijven vind je de toekomst. En dat is nodig want jullie wereld bevindt zich in een hachelijke situatie. Een moment waarop de beslissende keuze wordt gemaakt: zullen jullie overleven, of ten onder gaan? Dat is dezelfde vraag die ons destijds werd voorgelegd. Ook wij stonden voor dezelfde uitdaging. Helaas hebben we gefaald. Maar dat neemt niet weg dat we de kennis over onze cultuur en de geheime wetenschap over de dertien Stenen van Creatie hebben bewaard en doorgegeven. Ben je bereid deze taak op je te nemen?'

`Wat zijn de dertien Stenen van Creatie?' vroeg ik. 'En waarom ik?' voegde ik er snel achteraan.

`Omdat je drager bent van de kennis', zei de man, en hij verdween in de mist van de tijd.

Blz. 56: Het begin van die transformatie waren de donkere uren van de nacht waarop mijn kompanen bij mij thuis kwamen en ik hun de teksten en boekrollen toonde die ik mijn leven lang ver¬borgen had gehouden. De teksten van het Boek van Abraham waren weliswaar vergeeld en verouderd, maar nog in goede staat. 'Zorg dat je ze beschermt', hadden mijn Meesters gezegd. 'Ze zullen van groot belang zijn in de tijd die ver voorbij de onze ligt.

Of mijn taak in het geheel enig nut zou hebben, zou de tijd uit moeten wijzen.

Het Boek van Abraham: Over de heelwording van de wereld

De individuele geest is deel van een collectief veld van bewustzijn. Ondanks het feit dat we onszelf als onafhankelijke individuen beschouwen, zijn we onbewust allemaal verbonden, zowel geestelijk, emotioneel als fysiek. Kennis, emotionele herinneringen, technische informatie en spirituele wijsheid liggen opgeslagen in wat in onze tijd bekendstond als het Akashaveld. Dit elementaire veld ligt ten grondslag aan de driedimensionale matrix. Vanuit dit veld ontstaan realiteiten en gebeurtenissen zoals golven uit de oceaan.

Om de reikwijdte van onze vrije wil te begrijpen, zullen we eerst moeten snappen dat we onderdeel zijn van, en gemaakt zijn uit, dit grotere veld van menselijk bestaan.

Het zou kunnen lijken dat we machteloos zijn en dat alles voorbestemd wordt door dit veld, maar dat is niet geheel waar.

Hoewel de golven in het veld een zekere mate van voorbestemming kennen, net als de golven in de oceaan, heeft iedere cel in het veld een vrije wil. Hierin speelt bewustzijn een grote rol.

Iedereen heeft de mogelijkheid om het veld te veranderen door zijn bewustzijn te verhogen en door bewuste keuzes te maken.

Dat geschiedt echter niet door het collectieve veld te ontkennen, vanuit het idee dat je louter je eigen wereld kunt creëren, maar door totaal de kracht van het collectief te onderkennen en tegelijkertijd je eigen rol hierin en de macht om het collectief te veranderen, te begrijpen.

Het is dus een combinatie van totale overgave en totaal bewustzijn dat de juiste handeling genereert.
Door overgave erken je de goddelijke wil die in de wereld om je heen aanwezig is, en door bewustzijn en juiste handeling erken je dat de goddelijke wil door je heen werkt. Alleen door cocreatie kun je werkelijk een verandering tot stand brengen. 'Niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde, omdat Uw wil de mijne is', is de essentie van de cocreatieve natuur van de geest.

Door het ego op te geven en te offeren aan het kruis van eigendunk, openen we onszelf voor de goddelijke wil en geven we hem toestemming om door ons heen te werken.

Ons eigen hogere zelf is deel van de goddelijke wil. Dus door ons te openen voor de goddelijke wil, openen we ons voor een hoger aspect van onszelf.

Wij zijn het goddelijke, geïncarneerd in een lichaam, maar we zijn onze oorsprong vergeten.

Het is tijd dat we terugkeren naar huis, en dat we de afgescheidenheid en de illusie van het individuele zelf opgeven. We zijn veel meer één dan we willen toegeven.

Desondanks zijn we uniek en heeft iedereen de mogelijkheid de wereld te veranderen door zijn vrije wil en door de talenten die hem gegeven zijn te gebruiken.

Recensie

door Tsenne Kikke

Ton van der Kroon werd hoogstwaarschijnlijk geïnspireerd door boeken, zoals 'Cursus in Wonderen', de Celestijnse Belofte, De Meesters van het Verre Oosten, en ook misschien door de werken van Neale Donald Walsch, en dergelijke.

Nu leeft hij misschien in de hoopvolle Belofte dat lezers hem als de nieuwe lichtbrenger zullen aanschouwen. Als je zijn 'Proloog' leest, besef je onmiddellijk waarover ik het heb, tenzij je iemand bent die zich graag laat beïnvloeden. Ton van der Kroon geeft zich uit als een channeler en op zijn website publiceerde hij talrijke channelingen. Natuurlijk vindt je al zijn websites achteraan in het boek, plus de vraag om zijn fonds, de 'Tree of Life Foundation', financieel te steunen. Het goede nieuws is, dat bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn, schrijft hij erbij...

Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht