ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Bronnen van inspiratie

Jaap Hiddinga

Bronnen van inspiratie Type: Paperback
Uitgever: Ankh-Hermes
Gewicht: 215 gram
Aantal Pagina's: 146
ISBN: 90-202-0410-6
ISBN-13: 978-90-202-0410-0
Categorie: Contact met Engelen
Richtprijs: € 14,9

Korte Inhoud


Waar komt inspiratie vandaan? Is zij altijd gewenst? Hoe gaan we daar als mens mee om? In dit boek worden alle aspecten van inspiratie, mediamieke gaven en hooggevoeligheid besproken. We zijn vaak kritisch over wat anderen zeggen, maar informatie uit de geesteswereld nemen we klakkeloos aan. Er zijn ook kwaadwillende bronnen en daarom is het belangrijk om een goed onderscheidingsvermogen te ontwikkelen. De schrijver geeft door middel van zijn uittredingen inzicht in de interactie van de verschillende bronnen met de mens en hoe we op een goede manier hiernaar kunnen leren luisteren.

Ook veel jongeren zijn hooggevoelig. Vaak worden zij bestempeld als indigo- of nieuwetijdskinderen, maar wat ervaren zij nu echt? De schrijver geeft waardevolle tips hoe we onze kinderen beter kunnen begrijpen en hoe we antwoord kunnen geven op de vele vragen die zij hebben.

Jaap Hiddinga, van huis uit chemisch ingenieur en fysicus, kreeg in 1993 een openbaring die zijn leven en denken totaal veranderde. Hij houdt zich nu uitsluitend bezig met het schrijven van boeken en het geven van consulten en lezingen. Eerder verschenen: Visioenen en uittredingen; Engelen en visioenen; Eindtijd of overgang?; Conceptie, geboorte en leven; Man, vrouw en zielenbewustzijn; De verwarde mens; Het leven; Goddelijk bewustzijn in de mens en De reis naar het Licht.

Uittreksel


Blz. 73: De engel zei: 'Je hebt nu heel vlug gezien dat de gaven die de Schepper de mensen gegeven heeft, door de evolutie heen verloren zijn gegaan als gevolg van het menselijk handelen, maar dat in de zeer nabije toekomst de mensheid de kans krijgt om opnieuw met deze gaven kennis te maken. Maar de mensen moeten ze nu wel goed gebruiken. De taal die men dan gebruikt, zal anders zijn en men zal niet alleen verbaal kunnen communiceren maar ook mentaal, en veel efficiënter met kennis kunnen omgaan. Door je geestelijk te verbinden met objecten, mensen, dieren en planten zal het mogelijk zijn veel meer over ze te leren. Je hebt dit reeds eerder mogen aanschouwen toen je tijdens een andere ervaring je nieuwe "huis" mocht zien.

Dit is niet het enige wat je nu getoond wordt. Tot nu toe heb je alleen met communicatie tussen mensen te maken gehad. Maar je bent niet alleen in Gods schepping en er is nog iets wat veel belangrijker is voor jezelf en de toekomst van de mensheid. Let nu goed op, want je gaat iets meemaken wat erg moeilijk is. Kom mee naar het podium en ontmoet wat je moet ontmoeten.'

Ik ging met de engel mee naar het podium en stond als het ware in het beeld waarin ik de evolutie van de menselijke communicatievermogens had kunnen zien. Het beeld veranderde en voor mij zag ik vier heel vreemde wezens die ik al wel eens vaker gezien had. Ik zou ze met geen mogelijkheid kunnen beschrijven, want ik ken gewoon niets wat op ze leek. Zij hadden in ieder geval een heel vreemd voorkomen, ze leken wel wat op insecten. Ze waren menselijk, maar hadden ook enkele kenmerken van een insect. Ze zagen er afschrikwekkend uit en ik voelde me niet op mijn gemak. De engel legde haar hand over mijn ogen en door de warmte voelde ik ze veranderen. Ik kon nu als het ware 'geestelijk' zien en tot mijn verbazing herkende ik in deze wezens een ziel die net als de onze onderweg was. Wat me eveneens opviel, was dat zij geestelijk gezien verder waren in ontwikkeling en bewustzijn dan de meeste mensen. Zij toonden een enorme liefde. Ik kon zien dat zij zich veel bewuster waren van de goddelijke krachten in henzelf dan mensen dat zijn, en dat hun gevoel en hun denken veel verder geëvolueerd waren.

Ik herkende een van de zielen als een entiteit die ik lang geleden kende. De wezens spraken niet, dat wil zeggen zij maakten geen geluid, maar ik kon hun gedachten voelen. Zij ondervroegen mij, maar ik kon hun vragen op dat moment niet beantwoorden; hun voorkomen was menselijk gesproken te verschrikkelijk en ik had me nog niet hersteld van de schok als gevolg van de confrontatie met hen. Toch was er iets dat van belang was en ik keek vragend naar de engel. De engel moest glimlachen toen zij mijn houding zag en zei: 'De wezens die je nu ziet, zijn echt maar leven niet op jullie materieniveau, zij behoren tot een materieniveau waar de aarde in de naaste toekomst doorheen zal gaan. Daarbij zal er een contact ontstaan dat heel bijzondere gevolgen zal hebben. Zoals je ziet, hebben zij een geheel andere lichaamsvorm dan die je gewend bent, en zijn zij - voor mensen - erg afschrikwekkende wezens. In het verleden heb je al eens kennis mogen maken met verschillende levensvormen die er allemaal anders uitzien en toch de geest Gods in zich hebben. Je weet dus dat aardse schoonheid slechts een menselijk begrip is en dat die niets te maken heeft met de ware goddelijke schoonheid die elke ziel in zich heeft, ongeacht in wat voor type lichaam deze ziel woont. Deze wezens beschouwen jullie lichamen als vreemd en merkwaardig en zeker niet als mooi. Ze zien jullie eenvoudig als een dier en zij zullen jullie zo ook behandelen tenzij je in staat bent om zonder ook maar een sprankje angst op mentaal niveau te communiceren. Ga nu naar hen toe en doe wat je moet doen.'

Ik ging naar de wezens toe en stemde me af op hun ware zelf, dus op hun ziel, en vreemd genoeg voelde ik geen angst. Zo stonden we enige tijd; er vond op de een of andere wijze een mentaal proces plaats dat ik niet in normale taal en woorden kan beschrijven. Het leek wel of er een intelligente ener¬gieoverdracht plaatsvond tussen mij en hen. Na een tijdje ontspande een van de wezens zich en liet hij het mentale proces los. Hij kwam op mij toe en er vond herkenning plaats.

Hij gaf mij de hand, of liever gezegd de poot of klauw, en de spanning was gebroken. Het beeld verbleekte vervolgens langzaam en de engel zei: 'Je hebt het goed gedaan hoewel je erg gespannen was. Dit was slechts een les, op dit podium geprojecteerd om je vertrouwd met iets te maken wat komt. Met andere woorden, het was een oefening en het was niet erg dat je in eerste instantie schrok, maar als je dit ooit in werkelijke vormen zult tegenkomen, schrik dan niet. Deze wezens volgen alleen de gedachten en gevoelens die zij tegenkomen; normale communicatie zoals jij die kent, is niet mogelijk met hen. Zij zijn veel verder geëvolueerd dan de mensheid en hebben ook hele andere gedachtepatronen. Zij kunnen de goddelijke ziel die in de mens woont niet waarnemen omdat de mens nog te weinig licht uitstraalt. Met andere woorden, in hun ogen zijn jullie nog dieren. Door je open te stellen en helemaal niet bang te zijn, kun je een ramp voorkomen. Alleen als de herkenning heeft plaatsgevonden, kan de evolutie verdergaan, dus onthoud deze les goed.'

Recensie

door Tsenne Kikke

'Bronnen van inspiratie' - Jaap Hiddinga's tiende boek - heeft als ondertitel: 'Omgaan met mediamieke gaven en hooggevoeligheid'. Dit thema komt in het laatste deel van het boek hier en daar eventjes aan bod. Veel jongeren zijn hooggevoelig en lijden aan het zogenaamde ADHD. Vaak worden zij bestempeld als indigo-, regenboog-, diamant-, nieuwetijds-, etcetera-, kinderen. Jaap Hiddinga tracht er, op zijn manier, een verklaring aan te geven. Maar ook begrippen zoals channelen, trancemediumschap en helderziendheid worden er in uitgelegd.

Voor alles is er een publiek. Jaap's boeken zijn ingegeven door 'engelen' en/of 'uittredingen'. Aan elke uittreding gaat een vraag vooraf waarna Hiddinga op reis gaat met één van zijn reisgenoten uit de geestelijke wereld. Hij beschrijft gedetailleerd wat hij waarneemt, welke vragen er tussendoor bij hem opkomen en hij doet verslag van de gesprekken die hij met zijn reisgenoot voert waarin dan antwoorden gegeven worden op zijn vragen.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht