ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Vegetotherapie

Mogelijk ook bekend als reichiaanse therapie.

Naast Reichiaanse Therapie bestaat er ook Neo-Reichiaanse Therapie. Beiden zijn een vorm van lichaamsgerichte psychotherapie. In de jaren 1950 ontwikkelde Wilhelm Reich een therapie waarin zowel de lichamelijke, emotionele en mentale aspecten deel uitmaken van de behandeling. Neo-Reichiaanse therapie is gestoeld op deze visie en werkwijze, en voegt moderne therapeutische methoden toe aan de door Reich ontwikkelde therapie.

Wilhelm Reich (1897 - 1957) was een Oostenrijks-Amerikaanse psychiater, seksuoloog, en psychoanalyticus van Joodse afkomst, en de vader van de bio-energetica, onder andere via zijn oud-medewerker Alexander Lowen.  Wilhelm Reich overleed op 60-jarige leeftijd in een Amerikaanse federale gevangenis aan een hartstilstand.

Bij de therapie van Reich doet de therapeut, behalve de gebruikelijke pogingen tot ontleding een heleboel lichaamswerk. Hij laat de patiënt gespannen houdingen aannemen om de energiestroom, een diepere ademhaling en natuurlijke bewegingen te bevorderen. Hij gebruikt zijn vingers en zijn vuisten om geblokkeerde gebieden los te maken, door het uitoefenen van druk, of door het betasten of masseren van bepaalde gebieden. Dikwijls zal hij de patiënt aanmoedigen het uiten van zijn gevoelens te versterken door stompen, schoppen, snikken of schreeuwen, totdat dit op natuurlijke en spontane wijze vanzelf gaat. Men hoopt dat door dit proces grote veranderingen in karakter kunnen worden bewerkstelligd, dat het begrijpen en verwerken van negatieve gevoelens vergemakkelijkt kan worden, dat de spanningen die het lichaam van de patiënt verdelen kunnen worden losgemaakt, en dat zo een nieuwe eenheid tot stand wordt gebracht.

Neo-Reichiaanse therapie is eveneens ervaringsgericht: men gaat ervan uit dat voelen, ervaren en doen in samenwerking met het denken een genezende werking heeft. Lichaam en geest vormen volgens deze theorie een eenheid. Emoties vormen de verbinding tussen lichaam en geest. Volgens neo-Reichiaanse therapie brengt iedere emotie een fysieke verandering teweeg. Ervaringen worden niet alleen opgeslagen in de geest, maar ook in het lichaam. Om zichzelf tegen negatieve emoties en ervaringen te beschermen ontwikkeld men lichamelijk pantser. Dit afweermechanisme zorgt voor blokkades in de levensenergie, waardoor lichamelijke en psychische klachten ontstaan. Het doel van neo-Reichiaanse therapie is het afbreken van dit afweermechanisme, het pantser; dit, door de signalen die het lichaam afgeeft te herkennen en te begrijpen.

Om blokkades in de energie in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van oefeningen met ademhaling, geluid, beweging en aanraking. Men wordt zich op deze manier bewust van weerstanden in het lichaam. Hierbij kunnen gevoelens en emoties naar boven komen. De neo-Reichiaanse therapeut moedigt de cliënt aan deze gevoelens te ervaren en te uiten. De expressie van de emoties creëert de ruimte om blokkades los te laten. Aansluitend worden er oefeningen gedaan waarbij de cliënt nieuwe, positieve ervaringen op kan doen. Daarbij wordt de cliënt aangemoedigd om nieuwe ervaringen of nieuw gedrag uit te testen in het dagelijks leven.

De oefeningen in neo-Reichiaanse therapie zijn veelal lichamelijk, maar deels bestaat de therapie ook uit gesprekken tussen cliënt en therapeut. De neo-Reichiaanse therapeut duidt het proces dat ontstaat tijdens de oefeningen. Wanneer de oplossing van een probleem van de cliënt meer op het mentale dan op het lichamelijke vlak ligt, zal de therapeut dat aangeven. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde overtuigingen van de cliënt de effectiviteit van de therapie belemmeren. De therapeut helpt de cliënt dan zich hiervan bewust te worden, en reikt alternatieven aan.

Neo-Reichiaanse therapie stuurt aan op het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen lichamelijk en geestelijke gezondheid. Door een vergroot zelfbewustzijn, leert de cliënt oude reactiepatronen af, zodat men adequater met de omgeving en zichzelf om te gaan. Vaak wordt neo-Reichiaanse therapie gecombineerd met Posturale Integratie, oftewel 'Postural Integration' in het Engels.

Organisaties gespecialiseerd in vegetotherapie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in vegetotherapie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht