ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Uittreden

Mogelijk ook bekend als uittredingen.

Uittreding, ook wel astrale projectie genoemd, wordt gebruikt als term voor een paranormaal verschijnsel waarbij het zogenaamde tweede lichaam, of astraal lichaam uit het stoffelijke lichaam treedt. Ondanks het feit dat een uittreding ook 'astrale projectie' wordt genoemd, mag het niet verward worden met 'astraal reizen'. Anders gezegd: een uittreding is, zoals de naam het zelf zegt: uit het lichaam treden, of ontdubbelen, en hoeft men om die reden geen 'reis in de astrale wereld' te ondernemen.

Het uittredingsproces gaat - volgens bepaalde auteurs van boeken - gepaard met diverse fysieke fenomenen, zoals het horen van suizingen, een hard geknal, en een tintelend en 'los' gevoel in het lichaam.

De Amerikaan Robert Monroe, die zijn eigen ervaringen hiermee beschreef, bracht het verschijnsel met zijn boeken voor het eerst voor een groot lezerspubliek waardoor het concept enorm werd gecommercialiseerd.

Gebruikers van bepaalde hallucinogene drugs, vooral de dissociatieve, meldden ook ervaringen van uittredingen tijdens hun trip. Om die reden beweren sommigen, dat uittredingen een fenomeen is dat deel uitmaakt van de menselijke verbeeldingswereld.

Een bijna-dood ervaring, BDE afgekort, indien deze echt bestaat, kan misschien beschouwd worden als een uittreding, maar dan van kortstondige aard.

Hoewel zij, die een uittreding ervaren hebben, er vaak van overtuigd zijn dat hun ervaring 'echt' is, bestaat er geen algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs dat uittredingen ook daadwerkelijk plaatsvinden. Sommige wetenschappers veronderstellen dat het gaat om een bijkomend verschijnsel van een verstoorde temporale kwabfunctie in de hersenen.

Ook slaapverlamming geldt als een mogelijke wetenschappelijke verklaring voor het fenomeen. Deze slaapstoornis gaat vaak gepaard met realistische hallucinaties, waarbij men soms de sensatie verkrijgt het lichaam te verlaten. Ook de andere fysieke sensaties die men ervaart tijdens een uittreding, waaronder de suizingen, tintelingen, vibraties, en zo meer, komen sterk overeen met de hallucinaties die zich bij slaapverlamming kunnen voordoen.

Door elektrische prikkeling van de gyrus angularis blijkt het mogelijk om gevoelens van uitreding op te wekken. In 2004 ontdekte een Zwitserse onderzoeksgroep dit bij toeval, toen ze epilepsiepatiënten elektroden hadden geïmplanteerd in hun zoektocht naar de oorzaak van epilepsie. Later onderzoek bevestigde deze waarneming.

Zo werd in november 2007 ook de hersenactiviteit in kaart gebracht tijdens een op deze wijze kunstmatig opgewekte 'out-of-body experience'. De verklaring is momenteel dat buitenlichamelijke gewaarwording ontstaat wanneer onze hersenen er niet langer in slagen om onze zelfwaarneming, tastzin, gezichtsvermogen en evenwichtszin met elkaar te integreren. Mensen die wel in het astrale lichaam geloven, zeggen dan vaak dat men met de hersenen een soort van poort maakt en dat slechts het door de poort lopen de eigenlijke uittreding is.

Het blijkt ook mogelijk om de gevoelens van uittreding in een experiment kunstmatig op te wekken in gezonde proefpersonen door verandering van het visueel perspectief.

Door mensen, die beweerden een uittreding gehad te hebben tijdens een operatie, werden tekens en objecten die zodanig aangebracht waren dat zij van onderen niet zichtbaar waren en die ook niet aan de betreffende persoon bekend waren in alle gevallen niet waargenomen, ondanks het feit dat men beschreef wat men van bovenaf allemaal waarnam. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat daadwerkelijke uittreding niet plaatsvond.

Bron: Wikipedia

Organisaties gespecialiseerd in uittreden


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in uittreden op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht