ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Traumatherapie

Rampen als overstromingen, aardbevingen en branden zijn integrale onderdelen van de natuur waar we altijd mee te maken zullen hebben. Honderdduizenden mensen hebben jaarlijks onder dat soort natuurrampen te lijden. Maar nog veel groter is het aantal mensen dat te lijden heeft onder trauma's, die door mensen zijn veroorzaakt. Denk hierbij vooral aan oorlogen, geestelijke en fysieke mishandeling: op straat, op het werk, of binnen het eigen gezin. Er bestaat eveneens een sterk verband tussen traumatiserende jeugdervaringen en de latere persoonlijkheidsontwikkeling. Pas de laatste decennia beginnt men in te zien hoe schadelijk deze trauma's zijn wanneer ze niet goed worden verwerkt.

Omdat er vaak geen duidelijke bewuste herinnering is aan het trauma, is het zowel voor het slachtoffer als voor de mensen in zijn of haar omgeving heel pijnlijk en verwarrend om te zien dat het gedrag en de emoties dermate verstoord zijn. Symptomen zijn, onder andere: onverklaarbare angsten, herbeleving van het trauma, gedragsstoornissen en fysieke klachten, die soms leiden tot problemen in de intermenselijke relaties, depressie en soms langdurige arbeidsongeschiktheid.

In 1980 is de diagnose 'Post Traumatische Stress Stoornis' (PTSS) officieel erkend in de wereld van de psychiatrie. Deze erkenning heeft een enorme explosie teweeggebracht in de wereld van wetenschappelijk onderzoek. Hoewel al in de negentiende eeuw bekend werd dat heftige trauma's een ernstige psychische of psychosomatische nawerking kunnen hebben, is er pas de laatste 20 jaar serieus wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dat onderzoek heeft geresulteerd in nieuwe inzichten op dit gebied. Dankzij de toenemende hoeveelheid kennis over trauma's, is er gelukkig steeds meer begrip ontstaan voor mensen met posttraumatische stressstoornissen. Bovendien beschikken we over steeds effectievere methoden om slachtoffers van psychotrauma's te begeleiden.

Toch krijgen veel getraumatiseerde mensen nog steeds te weinig begrip, hulp of steun. Daardoor raken ze vaak geïsoleerd en krijgen ernstige problemen. Mensen, die in hun kindertijd zijn getraumatiseerd, hebben er bovendien vaak nog een probleem bij, omdat jeugdtrauma's de hele persoonlijkheidsontwikkeling kunnen ontwrichten. Artsen wisten tot voor kort meestal niets anders te doen dan medicijnen voorschrijven. Effectieve behandelwijzen waren schaars - of, ze werden niet toegepast.

Bij een psychotrauma is door de hevigheid van de gebeurtenis de verwerking ervan niet goed verlopen, waardoor aspecten van de herinnering ons belemmeren. In dit onderdeel komen de functie van de aandacht en de werking van het geheugen aan de orde bij het ontstaan van psychotrauma. Zo zijn er ook nog de zogenaamde 'false memories': herinneringen aan 'gebeurtenissen', die feitelijk niet gebeurd zijn. Kennis hiervan is voor een traumatherapeut van groot belang.  

Behandelmethoden kunnen, onder andere, zijn: gedragstherapie en cognitieve schemagerichte therapie, hypnose, regressietherapie, persoonlijkheidsleer, EMDR, energiewerk, healing, ademtherapie, lichaamswerk, Body Drum Release (een methode, geïnspireerd door onder andere; massage therapie, hypnotherapie, EMDR en diverse vormen van lichaamswerk, waarbij de emoties van het trauma 'losgetrommeld'), familieopstellingen, enzovoorts.

Organisaties gespecialiseerd in traumatherapie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in traumatherapie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht