ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Tomatismethode

De Tomatis-luistertherapie, ook gekend onder de naam  Audio-Psycho-Fonologie, is gebaseerd op de nauwe banden tussen het gehoor en de stem. Het wordt eveneens een Audio-Psycho-Fonologische methode genoemd. Volgens deze methode kunnen de luistervaardigheden van het gehoor, dankzij het gebruik van verschillende geluidsprikkels, worden ontwikkeld om daarmede het leer- en communicatievermogen vergroten. Dit wordt gedaan met behulp van elektronische apparatuur en muziek van, onder andere, Mozart.

De Tomatismethode is in de jaren vijftig van de vorige eeuw bedacht door de Franse arts Alfred Tomatis (1920-2001). Zo observeerde hij, dat onder zijn patiënten arbeiders met werkgerelateerde doofheid altijd een spraakgebrek hadden - en dat, omgekeerd, zangers met stemproblemen, ook een gehoorprobleem hadden.

Daarbij ontwikkelde hij een soort van koptelefoon, het 'elektronische oor' genaamd, dat bepaalde geluidsfrequenties liet horen, zodat zijn patiënten hun stemeigenschappen konden terugkrijgen.

Ook formuleerde hij drie 'wetten', zijnde:

  • een persoon brengt alleen die klanken uit die hij hoort.
  • een verandering in het gehoor brengt een verandering in de stem met zich mee.
  • het is mogelijk om de stemvorming blijvend te veranderen door het gehoor een bepaalde tijd te stimuleren.

Volgens de Tomatis-luistertherapie is horen, maar vooral luisteren, de basis van de communicatie met jezelf en anderen. Het oor hoort altijd, onbewust en passief. Luisteren doe je bewust en actief.

Door iemands luistervaardigheden met behulp van dit apparaat te stimuleren, slaagde Tomatis erin diens taal te transformeren, maar ook, en dat was een onverwacht resultaat, iemands concentratie en behoefte aan communicatie te stimuleren.

Deze methode wordt gebruikt voor mensen die problemen hebben met, onder andere, ADHD, autisme, communicatie, concentratie, dyslexie, gedrag, geheugen, gehoor, motoriek, stem, tinnitus, en zo meer. Ook bij klachten over angst, burn-out, depressie, duizeligheid, slaapstoornissen, stress, voor jezelf opkomen, enzovoorts. Dezelfde methode zou ook toegepast kunnen worden om de persoonlijke groei en bewustwording te bevorderen.

Organisaties gespecialiseerd in tomatismethode


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in tomatismethode op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht