ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Tachyonen

Tachyonen zijn hypothetische, sub-atomaire deeltjes, die zich - naar het schijnt - aan een snelheid voortbewegen, sneller dan die van het licht. Het woordje 'tachyon' is uit het Grieks afkomstig en betekent 'hoge snelheid'. De naam wordt in meerdere theorieën gebruikt, waaronder die van de snaartheorie. In termen van speciale relativiteit is een tachyon een deeltje dat zich op een ruimte-achtige - in plaats van een tijdachtige - baan beweegt en een denkbeeldige eigentijd heeft.

De eerste beschrijving, daterend uit het jaar 1904 van sneller-dan-licht-deeltjes, wordt soms toegeschreven aan de Duitse natuurkundige Arnold Sommerfeld, maar het  was de Amerikaan Gerald Feinberg (1933-1992) die in 1967 de naam 'tachyon' bedacht. Het was diezelfde Feinberg, die suggereerde dat het bestaan van telepathie misschien te wijten was aan de nog onontdekte deeltjes, die hij 'psychonen' noemde, of 'mindonen': 'psychons' en 'mindons' in het Engels.

Bij parapsychologen kwam dan weer de gedachte op dat de theoretische deeltjes, die sneller dan het licht konden reizen, konden verklaren waarom fenomenen, zoals psychokinese, zouden kunnen bestaan. Maar natuurlijk gaan niet alle wetenschappers akkoord met het bestaan van hypothetische dingen, die sneller dan het licht reizen en om die reden alleen al indruisen tegen de reeds bestaande fysische wetten, zoals die van de causaliteit.

Zij, die met tachyonen werken, beweren dat ze de bouwstenen zijn van zowel het heelal als van alles wat leeft. Volgens hen is tachyonenergie bijna hetzelfde als de nulpuntenergie. Tachyonenergie is dus naar hun mening het fundamentele scheppingsdeeltje, de energie van de levenskracht. Het verjongingsproces, bijvoorbeeld, begint door deze niet-dimensionele levenskrachtenergie in het lichaam te vermeerderen.

Zo verbinden naar het schijnt getachyoniseerde materialen, zoals tachyonantennes, de intelligentie van elk levend organisme, waaronder jouw lichaamscellen, de cellen van een plant of dier, met de zuivere bron van tachyonenergie. Dit zou als gevolg hebben, dat het zelfgenezend aspect van ons lichaam vanuit die bron wordt geholpen.

Tachyonisatie is een complex proces dat de natuurlijke bouwstenen op submoleculair niveau herstructureert en optimaal uitlijnt. Hierdoor ontstaat, bijvoorbeeld, een duurzame en krachtige tachyonantenne.

Een belangrijk verschil met andere kosmische energieën zoals Reiki, is dat het hier niet gaat om een energie die je aan- of oproept, waarin je een kanaal vormt, en welke je bijvoorbeeld via handoplegging toepast. De werkwijze is eerder dat je met je intentie een object aanwijst om opgeladen te laten worden - je maakt er zelf een 'antenne' van - waarna de energie direct indaalt in dat object, zonder dat we daarin zelf als een tussenschakel of doorgeefluik fungeren. Het opgeladen voorwerp straalt dan - naar het schijnt - de tachyonenergie uit.

Je kunt dus, beweren kenners, van objecten een 'tachyonantenne' maken. Volgens sommigen doe je dit eenvoudigweg door het volgende met je intentie in jezelf uit te spreken: "... wordt nu een tachyonantenne!" Daarbij leg je de focus op het object. Dit is voldoende om het object permanent op te laden, hiermee is het object op subatomair niveau definitief geherstructureerd, en straalt het voortaan de tachyon energie uit. Want, schrijft men, getachyoniseerde voorwerpen zijn permanent opgeladen.

Volgens hen transformeert het lichaam zelf de tachyonenergie, en wel zodanig dat deze energie precies die werking krijgt die het lichaam nodig heeft. Het is, volgens de beoefenaars ervan, om die reden van grote therapeutische waarde. Het harmoniseert op subatomair niveau, werkt dus holistisch, daarmee ook het zelfgenezend vermogen en het immuunsysteem versterkend. Daarnaast ontstoort het schadelijke energieën van buitenaf, zoals elektrosmog.

Volgens anderen heb je eerder iets nodig, zoals de Wagner's Tachyonisatiemachine, bijvoorbeeld, en duurt het een 14-tal dagen vooraleer je bepaalde materialen op submoleculair niveau hebt getachyoniseerd.

Tachyon International (T.I.) uit Fort Lee (New Jersey) beweerde reeds in 1991 dat de Tachyon Cells en het Tachyon Water, geproduceerd door de Tachyon Research Association hét middel waren tegen stijve schouders en gezwollen knieën. Een jaar later beweerde een natuurgeneeskundige dat het tachyon de katalysator was voor de levensenergie, dat er geen bijwerkingen of contra-indicaties waren voor dit middel.

Kunio Yanigada van T.I. beweerde bovendien dat tachyonenergie aan de lucht onttrokken kon worden, dat je er batterijen mee op kon laden, het nicotine- en teergehalte van sigaretten verminderen, en dat je er ook sportprestaties mee kunt verbeteren.

 

Organisaties gespecialiseerd in tachyonen


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in tachyonen op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht