ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Spagyriek

Spagyriek, een woord ontstaan uit 'Spao' = 'uit elkaar halen' en 'ageiro' = 'samenvoegen', is een alternatieve behandelingswijze die wordt beschouwd als een brug tussen homeopathie en plantkunde. Men maakt gebruik van 3 verschillende componenten: de moleculen van allopathie, de energie van de homeopathie, de zouten en sporenelementen van schlüsslerzouten.

Spagyriek komt voort uit de filosofie van de alchemie. Alchemie is in wezen een ontologie. Het is een kijk op het bestaan van de mens en de verbondenheid met de dingen om ons heen. In deze filosofie is alles wat er in de natuur gebeurt een neerslag van de kosmische verbondenheid. Alle energetische processen vinden hun oorsprong uiteindelijk in de enige energiebron, waar we ons bestaan aan te danken hebben, namelijk: in die van de zon.

Het werk van de controversiële Zwitserse dokter Paracelsus (1493 - 1541) is het fundament van het hedendaagse gebruik. Deze Zwitserse arts en alchemist maakte voornamelijk gebruik van kruiden. Voor Paracelsus telde alleen de kennis van de natuur, die gebruikt kon worden voor het herstel van de harmonie. Hij gebruikte zijn inzichten en de Alchemistische principes om de krachten die in de natuur zijn opgeslagen los te maken. Zo ontwikkelde hij de middelen uit planten. De tak van de alchemie die zich bezig houdt met het ontwikkelen van middelen voor de helingsprocessen noemt men dus 'Spagyriek'. De werking van de Spagyrische middelen zijn dan ook niet los te zien van de Alchemistische principes.

In de alchemie tellen niet alleen de geneesmiddelen: het zijn de transformatieprocessen van de natuur, die het onderwerp van studie zijn. In dit verband moet men ook de werking van de Spagyrische geneesmiddelen plaatsen. Een werkzaamheid in spirituele, geestelijke en stoffelijke betekenis.

De energie van de kosmos laat zich in de natuur vastleggen. Het is de Spagyriek die met deze krachten uit de natuur de blokkades, tekorten en andere ziekmakende factoren opheft en het ziekteproces bij mens en dier doet transformeren.

De plant wordt versnipperd en gedurende 42 dagen onderworpen aan een proces van fermentatie of rotting. Ogenschijnlijk is het chemische proces klaar na 21 dagen. De fijnstoffelijke transformatie duurt echter nog eens 21 dagen (dynamisering). Het proces wordt met water en gist op gang gebracht onder een constante temperatuur van 23 graden en met een waterslot zuurstofarm gehouden. Het geheel is te vergelijken met bereiding van wijn uit druiven. Bij dit proces ontstaat dus altijd alcohol; het percentage is afhankelijk van de aanwezige suikers in de plant. Aan het eind van de fermentatie wordt het geheel aan een milde distillatievorm onderworpen, de zogenaamde waterdampdistillatie. Alcohol, etherische oliën, water, andere vluchtige bestanddelen en de, wat betreft gewicht, lichte moleculen van de plant komen in het distillaat. Anders gezegd, de geest en ziel van de plant bevinden zich in het distillaat.

Na deze periode van rijping wordt het gefilterd en blijft het 'Caput Mortuum' (= de dode materie) over, deze wordt weer aan de natuur teruggeven. Tot slot wordt aan het geheel 17 % alcohol toegevoegd, zodat met de ontstane alcohol van de fermentatie, een essence van ongeveer 20% alcohol ontstaat. Dit wordt gedaan om de houdbaarheid te waarborgen.

De filosofie van de alchemie richt zich dus op de gebieden van de stof, dier en mens: er is een spirituele, geestelijke en stoffelijke gelaagdheid. In de alchemie spreekt men over zwavel, kwikzilver en het zout. In de Spagyriek werkt men vergelijkbaar producten.

De geneesmiddelen werken op deze drie niveaus. Anders gezegd: de Spagyriek werkt niet alleen met de moleculen van de allopathie, óf de energie van de homeopathie, óf de zouten en sporenelementen van schlüsslerzouten: zij werkt met alle drie.

Dankzij de nieuwe kennis en inzichten vanuit de moderne wetenschap is men nu in staat het giftige deel in de plant op een moleculair niveau aan te tonen. Door het distillatieproces op het juiste moment te stoppen, blijft het gif achter, maar komt de informatie wel over. Op deze manier kan men op een volledig veilige wijze, bijvoorbeeld, monnikskap en ook andere van nature uit zeer giftige planten, innemen.

In Duitsland en Zwitserland wordt er door artsen reeds jaren met Spagyrische middelen gewerkt. In België sinds 4 jaar. In deze periode zijn er ongeveer 600 artsen, de meeste onder hen homeopathische, opgeleid in de Spagyriek. Een groep van 450 artsen/therapeuten werkt er mee in hun praktijk. Een derde van de 6.000 apotheken in België, heeft inmiddels het assortiment in huis.

Organisaties gespecialiseerd in spagyriek


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in spagyriek op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht