ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Simonton therapie

Oscar Carl Simonton werd in Los Angeles op 29 juni 1942 geboren en stierf op 18 juni 2009, op 66-jarige leeftijd. Volgens zijn echtgenote stikte hij in zijn eten tijdens een maaltijd bij hem thuis. Anderen beweren dat hij aan een speciale vorm van lymfeklierkanker leed.

Carl Simonton werkte als radioloog met kankerpatiënten en was teleurgesteld over de resultaten als radioloog. Hij gaf voor zichzelf toe dat de resultaten niet aan zijn verwachtingen beantwoordden en zocht naar wegen om hier verandering in te brengen. Samen met zijn vrouw Carl Stephanie, die psychologe is, ontdekten ze de psychische krachten die kanker en andere ziekten zouden kunnen beïnvloeden.

Carl Simonton merkte dat er patiënten waren die beweerden dat zij wilden leven, maar zich gedroegen alsof ze wilden sterven. Hij zag patiënten met longkanker die weigerden om te stoppen met roken, patiënten met leverkanker die evenveel alcohol bleven drinken, en zo meer.

Deze patiënten leken depressief, apathisch en moedeloos. Daartegenover zag hij ook patiënten die al opgegeven waren maar tegen alle verwachtingen in bleven leven. Hij ontdekte dat deze mensen een sterke wil hadden om te leven. Deze patiënten hadden de overtuiging dat ze invloed hadden op het verloop van hun ziekte en bovendien hadden ze een positieve levensinstelling.

Uit onderzoek bleek dat patiënten met een positieve houding beter reageerden op de behandeling, terwijl patiënten met een negatieve houding minder goed op de behandeling reageerden. Onder de 152 patiënten, die hij onderzocht, waren slechts 2 patiënten met een negatieve houding die positief reageerden op de behandeling. Patiënten met een ongunstige prognose, maar met een positieve houding, reageerden beter op de behandeling dan patiënten met een ongunstige prognose en een negatieve houding

Het is dus belangrijk dat kankerpatiënten hun negatieve denkbeelden veranderen in positieve. Om daar een bijdrage aan te leveren zullen de negatieve denkbeelden in onze samenleving over kanker eerst tegengesproken moeten worden. Het allerbelangrijkste is, dat de patiënt zich bewust wordt van zijn eigen denkbeelden en de mogelijke gevolgen daarvan.

Carl Simonton ontdekte dat kankerpatiënten, die buitengewoon goed reageerden op de behandeling, een heel goede reden hadden om verder te willen leven. Deze redenen, of doelstellingen, waren voor de patiënten blijkbaar groot genoeg om hun wil om verder te leven in belangrijke mate te versterken. Het werd Carl Simonton duidelijk dat het stellen van doelen een belangrijke bron van innerlijke kracht is die een kankerpatiënt voor zijn herstel nodig heeft.

Voor sommige patiënten is dat de eerste keer dat ze de redenen van hun bestaan bewust onder woorden brengen. Een groot aantal mensen heeft zoveel tijd van hun leven besteed aan het voldoen aan de verwachtingen van ouders, partners, kinderen vrienden en werkgevers, dat ze niet goed weten wat ze zelf willen. Door te vragen doelen te stellen, worden ze gestimuleerd na te denken over de redenen van hun eigen bestaan en zich daarop te concentreren. Het is een manier om te helpen om de band met het leven weer aan te halen.

Carl Simonton zag het verband tussen belangrijke emotionele gebeurtenissen en het ontstaan van kanker. Er is een duidelijk verband tussen stress en ziekte. Stress kan, bijvoorbeeld, de natuurlijke afweer onderdrukken. Een van de belangrijkste vragen is dan ook te informeren naar een stressvolle situatie in een periode voorafgaand aan de diagnose van kanker. Als hulpmiddel gebruikt hij hierbij de Holmes- Rahe stress-schaal.

Met deze stress-schaal kan men op basis van de emotioneel belastende gebeurtenissen de kans op ziekte voorspellen. Het is echter niet mogelijk om te voorspellen hoe iemand op emotioneel belastende gebeurtenissen zal reageren. Stress kan iemand vatbaar maken voor ziektes maar de bepalende factor is de wijze hoe iemand met de stress omgaat.

Ook kan een situatie voor de ene persoon minder belastend zijn dan voor een ander. Iemand die met pensioen gaat en daar blij mee is omdat er meer vrije tijd is, ervaart het anders dan iemand die gedwongen met pensioen gaat terwijl zijn werk zijn lust en leven was. Wel is het zo dat iedere verandering stress met zich meebrengt. Daarom kan men spreken over positieve stress en negatieve stress.

De uitgangspunten van de Simonton therapie zijn:

. Wij mensen zijn veel meer dan alleen een lichaam en wat daarover bekend is. Wij zijn wezens met lichamelijke, mentale, emotionele, sociale en spirituele kanten, die met elkaar in wisselwerking staan en met elkaar in balans moeten zijn. Een ernstige ziekte heeft meer nodig dan alleen een fysieke benadering: juist ook de andere aspecten van ons mens-zijn en van leven en sterven hebben dan aandacht nodig.

. Wij hebben innerlijke systemen en vermogens die gericht zijn op gezondheid en innerlijke harmonie; zoals bijvoorbeeld ons immuunsysteem. Wij zijn van nature gezond. We kunnen onze innerlijke vermogens leren versterken zodat ze (weer) instrumenten vormen die ons in ons leven ten dienste staan.

. Stress, (innerlijke) teleurstelling, (verborgen) pijn, machteloosheid en dergelijke gevoelens verzwakken onze levensenergie en ons immuunsysteem. Het is ook aan deze gevoelens waaraan in de Simonton therapie gewerkt wordt, om ze om te vormen naar innerlijke kracht.

. De groei van kanker blijkt, volgens wetenschappelijk onderzoek, gerelateerd te zijn aan de manier waarop we de ziekte ervaren en ermee omgaan. Dat heeft ook te maken met de innerlijke houding waarmee we in het leven staan, of zijn gaan staan. We kunnen de ongezonde aspecten van onze levenshouding opsporen en leren ze actief te veranderen tot een gezonde en harmonieuze houding.

. Een gezonde, helende houding kan niet van buitenaf worden aangereikt; het gaat juist om overeenstemming met de eigen, innerlijke natuur. Wat ons weer terugbrengt bij onze innerlijke natuur is datgene te doen wat ons energie geeft; datgene te doen wat vreugde en diepe voldoening in ons leven brengt; en datgene te doen wat ons een vredig en kalm gevoel geeft.

Het Simonton programma bevat een groot aantal items die aan de orde komen. Sommige zijn verweven in het programma, andere worden expliciet aan de orde gesteld. Uiteraard brengt men ook de eigen vragen in. Belangrijk zijn:

. Versterken van de levensenergie en het verbeteren van de gezondheid;
. Versterken van de motivatie om te leven;
. Versterken van het immuunsysteem;
. Inzicht in de eigen stresspatronen;
. Effectief dagelijkse stressmanagement;
. Verlichten van angst en pijn;
. Volgen van de innerlijke natuur; het volgen van de eigen weg;
. Zich bewust worden en uiten van de eigen behoeften;
. Het organiseren van sociale steun;
. Bespreekbaar maken van de betekenis van de ziekte;
. Ontdekken van positieve bijeffecten van het ziek zijn en deze effecten een plaats leren geven in een gezond leven;
. Verbeteren van de kwaliteit van leven met alles wat daar in de gegeven situatie bijhoort;
. Wegnemen van lijden in verband met levensbeschouwelijke en religieuze overtuigingen;
. Plannen om oud te worden en klaar te zijn om dood te gaan;
. Ontwikkelen van 'peace of mind', aanvaarding, innerlijke rust.                    

In de Simonton therapie wordt gewerkt met verschillende technieken. Die worden primair gebruikt in het therapeutische contact, maar men wordt ook getraind om de aangereikte technieken zelf toe te passen en in het eigen leven te integreren.

De Simonton therapie... iets voor u?

De therapeut leert u contact te maken met uzelf, met wie u van nature bent en met uw innerlijke houding en onderliggende, 'verborgen' overtuigingen, die een rol spelen in uw situatie. Het veranderen van ongezonde overtuigingen naar gezonde overtuigingen is een essentieel instrument om weer kwaliteit in uw leven te krijgen. De Simonton Counselor is getraind in het voeren van veranderingsgerichte gesprekken en reikt u de technieken aan om daarmee verder te werken.

U krijgt ontspanningstechnieken aangereikt en u leert te werken met meditatie en met verschillende visualisatie/imaginatietechnieken. Ook deze methoden zijn gericht op innerlijke veranderingsprocessen waarmee u zich weer actief met uw leven verbindt, inclusief processen van betekenisgeving en aanvaarding.

Organisaties gespecialiseerd in simonton therapie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in simonton therapie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht