ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Sacrale Dans

Sacrale, of heilige dans, is een naamgeving die maar op één danssoort kan betrekking hebben, namelijk op - zoals de naam het zelf zegt: de sacrale.

Natuurlijk mogen we de huidige sacrale dansen niet vergelijken met deze van eeuwen en eeuwen geleden, toen mensen veel dichter bij hun essentie leefden en bewuster omsprongen met de energieën in hun lichaam. Zeer veel van de huidige sacrale dansen zijn dan ook niet meer dan pure nabootsing en vallen eerder onder de rubriek 'lichaamsbeweging', maar sommige dansen kunnen ook onder 'volksdansen' worden gecatalogeerd, waarvan hieronder een voorbeeld. Het is zelfs zover gekomen, dat er mensen zijn die beweren dat paaldansen tot het sacrale kan gerekend worden.

Elke sacrale dans bezit een eigen, wiskundige taal, gebaseerd op een eigen alfabet. Dit betekent, dat indien je die taal niet begrijpt je weinig van die dans zult kunnen begrijpen. Het is net alsof je een boek over fysica of scheikunde leest zonder de materie te kennen. Maar, indien een mens de materie wél begrijpt, mag hij eender waar ter wereld wonen. Het filmpje, geheel onderaan, laat in beelden zien wat ik in woorden trachtte te omschrijven.

Daadwerkelijke sacrale dansen zijn vandaag de dag ver te zoeken, en misschien nog te vinden bij bepaalde volksstammen, bij de rode indianen misschien, hier en daar in India, bij de draaiende Derwisjen in Konya, en ze zijn nog duidelijk herkenbaar in de zogenaamde 'Movements', die George Ivanovitch Gurdjieff vanuit het Oosten vorige eeuw in onze gewesten introduceerde.

Organisaties gespecialiseerd in sacrale dans


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in sacrale dans op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht