ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Reconnection (The)

Mogelijk ook bekend als reconnectieve genezing of reconnective healing.

Reconnective Healing, een woord uitgevonden door dr Eric Pearl, onderscheidt zich op verschillende manieren van andere healingtechnieken. Door reconnective healing, reconnectieve genezing in het Nederlands, worden we opnieuw verbonden met onze gezonde blauwdruk. Wat er gebeurt bij reconnective realing is het verbinden van strengen en snaren (reconnecting strands and strings). Hiermee worden de strengen van het DNA bedoeld. Strings verwijzen naar de snarentheorie. Door de reconnective healing worden verbroken verbindingen en storingsvelden in de DNA blauwdruk hersteld en maken we weer contact met wie we eens waren.

Eén van de meest belangrijke verschillen met andere technieken is het feit dat men niet hoeft te weten aan welke aandoening een persoon lijdt. Sterker zelfs: hoe minder men ervan afweet, hoe beter.

Het is logisch dat een arts een diagnose stelt vooraleer hij weet met welke ziekte hij te maken heeft en iets kan voorschrijven. Alle genezingstechnieken volgen dat voorbeeld en concentreren zich op die kwaal, blokkade, of op wat dan ook.

Een reconnective healer doet daar dus niet aan mee en fungeert eerder als passieve waarnemer, of als kanaal, opdat het universum datgene kan verrichten wat er moet verricht worden. Een reconnective healer komt een kamer binnen, neemt waar, luistert en voelt de dingen aan zonder te oordelen. De healer laat het genezingsproces dus over aan het spectrum dat vanuit het universum afkomstig is.

Volgens reconnective healing leef je, van zodra je in het licht staat, niet meer in angst en duisternis. Dit betekent dan ook dat de healer geen instrumentaria nodig heeft, geen kristallen, geen purperen of violette vlammen, geen juwelen, geen hulpmiddelen van welke aard ook. Hij moet geen negatieve energieën wegnemen of afschudden - want, die zijn er gewoonweg niet. Hij moet niet één hand hier houden en de andere hand daar, niet inademen en tot vier tellen, ademen terwijl met tot acht telt, enzovoorts.

Volgens Dr. Eric Pearl is reconnective realing dus iets geheel anders dan reiki, johrei, jin shin, qigong, of welke andere helende techniek dan ook. Het stelt de mens in staat deze technieken en beperkingen daarvan volledig te overstijgen omdat er gewerkt wordt met hoge, tastbare energie. Een interactie met energie blijft naar het schijnt nog lang daarna doorwerken.

De healer ontvangt de helende energie via de 8ste chakra, dat bij de thymus ligt - iets, waarin je wél dient geloof aan te hechten. Door deze energie worden de 'merkaba velden' van de healer geactiveerd, die op hun beurt door resonantie de merkaba's van de ontvanger laten roteren, waardoor deze contact maken met de informatie van diens gezonde morfogenetische veld. De informatie frequenties van de reconnective realing nemen niet af met de afstand: healing op afstand is mogelijk.

Zo schreef dr. Eric Pearl: "Als je geluk hebt, zal jouw genezing komen in de vorm waar je op had gehoopt. Als je echt geluk hebt, zal jouw genezing in een vorm komen, waarvan je niet eens had kunnen dromen - een vorm, die het Universum speciaal voor jou in gedachten had."


Nawoord: Volgens een onderzoek van een medewerker van Knack zou een behandeling rond de 60 euro bedragen. Natuurlijk kan je het zélf aanleren. Zo kan je via een online cursus niveau 1 behalen - kostprijs: 333 euro. Daarna volgt er een weekendopleiding die 950 euro kost, indien je level 2 wenst belanden. De levels gaan verder, maar het onderzoek van Knack heeft de overige kostprijzen niet kunnen achterhalen.

Verder stond er in het Knack-artikel, dat - volgens een site van een therapeut - voorbij level 2, een volledige Reconnection ervoor zorgt dat 'jouw axiatonale lijnen geactiveerd worden, waardoor de kosmische energieën, informatie en lichtbanen opnieuw met onze DNA-structuren worden verbonden'.

Organisaties gespecialiseerd in reconnection (the)


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in reconnection (the) op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht