ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Radiëthesist

Radiësthesist is een andere naam voor een persoon die met de pendel en/of met de wichelroede kan omgaan. Radiësthesie betekent het werken met 'straling' die een gevoelig persoon beweert te kunnen voelen met zijn of haar lichaam. In oudere werken wordt vaak gesproken over radio-aesthesie, wat later werd samengetrokken tot radiësthesie.  

Radiësthesisten spreken vaak van afstemstraal, horizontale straal, en dergelijke. Vaak bedoelen zij dit figuurlijk. Het is dan ook een ingebeelde straal, die enkel en alleen bedoeld is om zich beter op de opsporing te kunnen concentreren. Ingebeeld, omdat geen enkel oog die straal, of magnetisch veld, visueel kan waarnemen. Maar voor de radiësthesist is die straal, of dat veld, duidelijk voelbaar en de pendel, of wichelroede, maakt hem daarvoor veel sensitiever.

Zo zijn leylijnen onzichtbare, energetische banen zijn. Een leylijn is een rechte lijn, die kan worden getrokken door meerdere punten van geografisch belang, zoals prehistorische locaties, archeologische vindplaatsen. menhirs, steencirkels, dolmens, hunebedden, grafheuvels, heilige bomen, kerken, kloosters. Een radiëthesist kan een energiebaan aanvoelen en het spoor blijven volgen, totdat hij iets nieuws tegenkomt, zoals een krachtplaats, die dat bevestigt. Op een lankaart kan men dan eventueel zien op welke manier die krachtplaatsen allemaal met elkaar verbonden zijn.

Indien men in een open veld werkt, gebruikt men beter een wichelroede in plaats van een pendel, omdat een pendel beweegt telkenmale men een stap vooruit zet.

Bij het pendelen houdt men het uiteinde vast van een flexibele draad, touw of ketting met een lengte van 5 tot 10 centimeter. Aan de andere uiteinde hangt een voorwerp van metaal, glas, hout of ander materiaal, dat als een klein gewicht functioneert. Dit gewicht kan allerlei vormen en maten hebben en is aangepast aan de zwaarte van de hand. Anders gezegd: een vrouwelijke radiësthesiste zal een lichtere pendel gebruiken dan een zwaargebouwde man.

De pendel kan ook hol zijn, opdat met er een product aan kan toevoegen dat als afstemmer wordt gebruikt. Voorbeeld: men is op zoek naar een soort metaal, of mineraal, en in de holte van de pendel plaatst men dan een klein stukje soortgelijke metaal, of mineraal, als afstemmer.

Het stellen van vragen gebeurt zorgvuldig om een goed antwoord te kunnen verkrijgen. De vraag moet daarom exact worden gesteld en men kan maar één vraag tegelijk stellen. De pendel zou dan door een specifieke manier van bewegen de vraag kunnen bevestigen, of met 'nee' beantwoorden, of een neutraal resultaat aangeven.

Bij het pendelen wordt door de radiësthesist soms een pendelkaart gebruikt, waarop een aantal mogelijke antwoorden, of een alfabet, staan afgebeeld. Aangezien de pendel alle kanten op bewegen kan, biedt de pendelkaart, naast oriëntatie, ook meer mogelijkheden het antwoord gedetailleerder af te lezen.

Pendelen is geen mysterieus iets. Een algemeen aanvaarde verklaring voor de werking van het instrument heeft betrekking op het onderbewustzijn, die vervolgens - middels onwillekeurige spierbewegingen - de pendel op een bepaalde manier laat bewegen. De pendel zou dan reageren op de gedachte, of vraag, die men op dat moment heeft gesteld. Deze wordt opgepikt door de spieren van de mens, waardoor de pendel als gevolg daarop op een bepaalde manier zal bewegen. Dit principe wordt het ideomotorisch effect, of motorisch automatisme, genoemd.

En, net zoals met alle andere disciplines, baart enkel en alleen zeer veel oefening ware kunst.

Organisaties geregistreerd als radiëthesist


  • Vind nog meer organisaties geregistreerd als radiëthesist op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht