ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Quantum Healing Integration

Mogelijk ook bekend als qhi.

Quantum Healing Integration, QHI afgekort, integreert  de oeroude methoden met de huidige. Het is een holistisch systeem waarbij 'de mens als geheel' centraal staat, vanuit een verlangen tot heling; een heelwording, in zogenaamde onvoorwaardelijke liefde en vertrouwen.

In QHI behandelt men niet de klacht, noch het symptoom op zich, maar belangrijk is wel de verbinding tussen lichaam, mind (bewuste en onbewuste) en ziel.

Uitgaande van de biologische wetten uit de 'Germaanse Nieuwe Geneeskunde' van de in 1935 geboren en fel omstreden Duitse dr. Ryke Geerd Hamer, die al jarenlang in Noorwegen woont, worden alle klachten in hun oorsprong opgespoord en teruggevoerd.

Dokter Ryke Geerd Hamer (17 mei 1935 - ?) gelooft niet in uitzaaiingen. "Kanker," zegt hij, "is het gevolg van een 'biologisch conflict' dat je zelf moet oplossen." Chemotherapie is des duivels, en ook operaties raadt hij af. "Uitzaaiingen zijn volgconflicten, die net als het oorspronkelijke conflict door jezelf opgelost moeten worden. Daarvoor moet men, bijvoorbeeld, borsten niet laten verminken."

Eind jaren zeventig werd bij Ryke Geerd Hamer teelbalkanker vastgesteld. Volgens hem was dit geen toeval - want, de diagnose kwam kort na het onverwachte overlijden van zijn zoon.

Dirk Hamer werd op 17 augustus 1978 op een jacht in Cavallo neergeschoten door een Italiaan. Hamer zag een connectie tussen de twee gebeurtenissen en riep het 'Dirk Hamersyndroom' in het leven.

Kanker zou steeds vooraf worden gegaan door een totaal onverwachte belevingsschok, die een biologisch conflict in gang zet.

Neem leverkanker, bijvoorbeeld. Leverkanker wordt volgens de 'Germanische Neue Medizin' (GNM) veroorzaakt door een verhongeringsconflict. Dat gaat zo: A. speelt door een verkeerde beursgok plots al zijn spaargeld kwijt. Drama! A vreest dat hij zelfs geen geld meer zal hebben om eten te kopen. Zijn lichaam begint op dat moment levercellen aan te maken. De overbodige cellen groeien uit tot een kankergezwel.

Longkanker heeft volgens Hamer alles te maken met een doodsangstconflict. Heeft B vliegangst, dan zal hij tijdens elke vlucht waarbij hij bang is te pletter te slaan, meer longcellen aanmaken. Met, jawel: longkanker tot gevolg. Een scheidingsconflict uit zich in huidkanker, terwijl patiënten met darmkanker worstelen met een verteringsconflict.

Het goede nieuws is dat al die kankers volgens de GNM perfect te genezen zijn. Je hoeft er alleen maar de vijf biologische natuurwetten goed voor te kennen. Basis van die natuurwetten is dat elke 'ziekte', bestaande uit het DH-syndroom, een conflict-actieve fase en een genezingsfase, inslaat op een lichaamsdeel, de hersenen en de psyche. Belangrijk is het besef dat de kanker door een conflict wordt veroorzaakt. Pas als je dat beseft, kan de genezing beginnen.   

Anders gezegd: de betekenis van het probleem (het conflict) wordt achterhaald, dus niet de klacht zelf is het probleem. De klacht is de fysieke oplossing van het probleem en tegelijkertijd is ze een uitnodiging tot heling.

Zo zie je dat de klacht altijd zin heeft. Een klacht komt steeds tot stand door een onopgelost conflict van jezelf, of door overname van een conflict van je ouder(s), vorige generaties, door medische diagnose, karmisch, zielsgebondenheid, et cetera.

Negatieve gevoelens, patronen en geloofsovertuigingen worden getransformeerd door het onderbewuste in alle veiligheid aan te spreken. Hierdoor gaat de intelligentie van het lichaam aan het werk tot zelfgenezing...

Kortom: In Quantum Healing Integration wordt beweerd dat het telkenmale om het oplossen van het conflict gaat, die eerst ontstaat in je gedachten, vervolgens kortsluiting geeft in een hersendeel en dan in een orgaan..., zijn noodoplossing zoekt.

Volgens QHI is het woord 'kanker' dan ook onjuist de wereld in geholpen en enkel maar bedoeld om mensen bang te maken voor iets 'kwaads' in het lichaam. In het lichaam is alles natuurlijk, welk proces er ook plaatsvindt, met name: hier een massavermeerdering van borstweefsel, als noodprogramma tot heling.

Het lichaam doet steeds alles om de onorde, zélf onbewust aangebracht, weer in de goddelijke orde te krijgen, en dit zijn de gewaarwordingen die je aan je lichaam voelt. Het lichaam is aan het regelen en dat mogen we toelaten...

Organisaties gespecialiseerd in quantum healing integration


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in quantum healing integration op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht