ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Psycho-energetica

Psycho-Energetica, als therapie, is het herstellen van disbalans in de wisselwerking tussen de psyche en het fysieke lichaam.

‘Psycho’ is afgeleid van het Griekse woord 'psyché': dat 'ziel' betekent, het meest wezenlijke aspect van de mens. Maar psyché kan ook, evenals pneuma, verwijzen naar 'wind' of 'lucht'. Het woord ‘energetica’ verwijst dan weer naar het Griekse woord ‘energein’: dat 'verwerkelijken' betekent.  

Bij Plato is de ziel het morele en intellectuele zelf, dit in onderscheid met de passies en lust c.q. plezier en allerlei zintuiglijke aspecten van het menselijk bestaan. Plato onderscheidt in zijn Phaedrus drie aspecten van de menselijke ziel, die hij vergelijkt met een wagenmenner achter een tweespan. Zowel de menner als de twee (gevleugelde) paarden zijn onderdeel van de tripartiete ziel. Deze drie onderdelen zijn:

• De menner, de noes, nous: intellect, het redenerende en kennende deel.
• Het nobele paard, de thumos, thumoeides: passie, wil, doorzettingsvermogen.
• Het weerspannige paard, epithumia, epithumetikon: trek, lust, begeerte, driftleven.

Hierbij kan aangetekend worden dat de term 'nous' meer neo-Platonisch dan Platonisch is en dat deze term geassocieerd wordt met christelijke (her)interpretaties van het oorspronkelijke schema. Er ontstonden anders namelijk allerlei problemen, vond men, over de kwestie hoe de ziel zich kon verbinden met het vlees van de Christus-figuur.

Bij sterfelijke wezens hebben de paarden hun vleugels verloren, de mens is dus - in tegenstelling tot de goden - tot de Aarde veroordeeld. Opvallend is wel, dat de menselijke ziel bij Plato grote overeenkomsten vertoont met die van de goden.

Aristoteles onderscheidde drie soorten zielen, die grofweg overeenkomen met de zielsdelen van Plato: de vegetatieve ziel, behorend aan planten - de affectieve ziel, behorend aan dieren; deze ziel heeft ook een vegetatief vermogen - en de rationele ziel, behorend aan mensen; de vermogens van de andere zielssoorten zijn ook in dit type. Ook voegde hij er onder meer een 'goddelijk' begrip aan toe, de 'intellectus agens'. In zijn werk 'De anima' beschrijft hij de werking van de ziel zo 'wetenschappelijk' mogelijk.

‘Psycho-energetica’ verwijst naar een geheel van kennis, inzichten, waarden en vaardigheden inzake het  optimaal functioneren van de menselijke psyché beschouwd in zijn meest integrale en multi-dimensioneel aspect. De psycho-energetica verdiept zich met andere woorden in de multi-dimensionele en subtiel-energetische aspecten van menselijke communicatie, gedrag en bewustzijn. Psycho-energetica verwijst naar de realiteit van de ziel met als centrale vraag: “Hoe kan de ziel, het meest wezenlijke van mezelf, zich in de realiteit verwerkelijken ?...”

Organisaties gespecialiseerd in psycho-energetica


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in psycho-energetica op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht