ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Positief en Heilzaam denken

We herinnert zich niet de boeken zoals 'De kracht van positief denken' uit 1953 van Norman Vincent Peale (1898-1993). Maar positief denken weegt niet op tegen heilzaam denken - want, iedereen kan vanuit een luie stoel of zetel positief denken, terwijl er in wezen geen veranderingen (kunnen) optreden, tenzij toevallig. Tóch niet die veranderingen die men zich heeft toegewenst. Zelfs 'wensen', in de betekenis van 'sterk verlangen' is een kunst op zichzelf.

Positief denken is volgens sommige psychologen in wezen even onzinnig als negatief denken. Bovendien is positief denken passief, terwijl 'magisch denken' actiever en daadkrachtiger in de oren klinkt, maar... evenmin effectief.

Deze vorm van denken komt, in psychologische zin, er op neer dat het dwangmatige geloof van een persoon, de illusie schept dat hij/zij - dankzij zijn gedachten, woorden of handelingen - een bepaalde gebeurtenis kan oproepen of verhinderen, waarbij de algemeen geldende regels voor oorzaak en gevolg genegeerd worden. Meestal wordt magisch denken toegepast door mensen die in een verbeeldingswereld leven, en - in het slechtste geval - drugs gebruiken, om dat 'magische denken' aan te wakkeren, of te versterken.

Heilzaam denken, daarentegen, is de eigen overtuigingen onder de loep nemen en de remmende, afbrekende, en minder positieve vervangen door meer heilzame overtuigingen; dit, op een realistische manier. Om daarover meer aan de weet te komen, worden meestal de boeken van Dr. Carl Simonton aangeraden.

Dr. Carl Simonton (1942 - 2009) werkte vooral met kankerpatiënten. In één van zijn boeken vind je de '5 punten om na te gaan een overtuiging gezondheidsbevorderend is', zijnde:

1) Helpt deze overtuiging mij mijn leven en gezondheid te beschermen?
2) Helpt zij mij mijn doelstellingen voor de korte en lange termijn te bereiken?
3) Helpt zij mij mijn meest onwenselijke conflicten (hetzij in mijzelf, hetzij met andere mensen) op te lossen of te vermijden?
4) Helpt zij mij me te voelen zoals ik me graag wil voelen?
5) En indien van toepassing: is de overtuiging gebaseerd op feiten?
 
Zijn 3 of meer vragen met ‘ja’ beantwoord, dan is de overtuiging betrekkelijk heilzaam. Indien niet heilzaam, dan is het de boodschap om de minder heilzame overtuiging te vervangen door een heilzamere.

Degelijk opgeleide gesprekstherapeuten, counselors, en coachen kunnen mensen hierbij bijstaan en/of begeleiden.

Volgens zijn echtgenote stierf Dr. Carl Simonton op 66-jarige leeftijd, terwijl hij aan tafel aan het eten was en zich in iets verslikte. Zijn levensmotto was: "Laat de dingen, waarvan we niets afweten, ons niet tegenhouden om de dingen waarvan we wel iets afweten toepassen."

Anders gezegd, en dan nog wel met een oude Chinese gezegde: "De persoon die beweert dat het niet gedaan kan worden, zou de persoon die het aan het doen is, niet mogen tegenhouden."

       

 

Organisaties gespecialiseerd in positief en heilzaam denken


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in positief en heilzaam denken op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht