ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Planten en kruiden

Historisch gezien is de definitie van de planten aan verandering onderhevig geweest. Met planten werd vaak bedoeld: alle organismen die traditioneel door plantkundigen worden bestudeerd, onder andere: vaatplanten, mossen, groenwieren, schimmels, korstmossen, blauwalgen, diatomeeën, bruinwieren en roodwieren. Oudere teksten gebruiken vaak deze traditionele omgrenzing.
 
De schimmels werden dus oorspronkelijk tot de planten gerekend - maar, volgens meer recente opvattingen zijn ze meer verwant met de dieren. De schimmels worden nu in een eigen rijk ingedeeld: Fungi in de supergroep van de Unikonta, samen met de rijken van de dieren en de Amoebozoa.
 
Tegenwoordig wordt gewoonlijk met planten bedoeld: de landplanten (Embryophyta), die de mossen, levermossen, hauwmossen en de vaatplanten (Tracheophyta) omvatten. Zo worden de fotosynthetische prokaryoten (de blauwalgen of cyanobacteriën) niet meer tot de planten gerekend. Dit geldt ook voor een hele reeks van groepen van protisten, zoals de roodalgen of de bruinwieren.

Een interessante plantengids wer door Kulak, een  onderwijs- en onderzoekscentrum verbonden aan KU Leuven, opgesteld, en dan nog wel in vier talen..., waarvan hier de link.

De term 'kruiden' kan verwijzen naar: (1) in de keuken gebruikte keukenkruiden - (2) geneeskrachtige kruiden, planten die worden toegepast in de kruidengeneeskunde, of (3) kruidachtige planten, dat wil zeggen: niet of nauwelijks verhoute planten.

Organisaties gespecialiseerd in planten en kruiden


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in planten en kruiden op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht