ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Ouspensky-filosofie

Pyotr Demianovich Ouspenskii (1878 - 1947), in onze gewesten beter gekend onder de naam Peter D. Ouspensky was van beroep verslaggever en de auteur van verschillende boeken, waaronder: 'Tertium Organum', 'De mens en zijn mogelijke evolutie', 'De symboliek van de tarot', 'Het wonderlijke leven van Iwan Osokin', en 'Een nieuw model van het heelal'.

Zijn boek 'Op zoek naar het wonderbaarlijke - fragmenten van een onbekende leer' vormt het boeiende verslag van de zes jaren van Ouspensky's intensieve samenwerking met zijn grote leermeester George Ivanovitch Gurdjieff, vanaf hun kennismaking in 1915, kort na het begin van de oorlog in Sint Petersburg, tot aan het ogenblik dat hun wegen zich in 1921 splitsten. Daarna schreef Ouspensky het boek 'De Vierde Weg', een aanvullende vraag- en antwoordboek over de filosofie dat George Ivanovitch Gurdjieff ons heeft gebracht.

'Op zoek naar het wonderbaarlijke - fragmenten van een onbekende leer' is de weergave van Gurdjieff's leer volgens  Ouspensky. Peter D. Ouspensky is er op meesterlijke wijze in geslaagd om in dit boek het meest heldere, complete en betrouwbare overzicht te geven dat wij bezitten, zowel wat de kosmologische en de psychologische ideeën in hun onderlinge samenhang betreft, een beschrijving van het enneagram en de octavenleer, alsook van de daarop gebaseerde praktische aanwijzingen voor een doelgericht en zinvol 'werken aan onszelf' om tot een diepere levensvervulling te komen.  

Om je een idee van de inhoud te geven, drukken we hier een fragment af:

"Kan er niets, absoluut niets, worden gedaan?", vroeg ik.

"Absoluut niets."

"En kan niemand iets doen?"

"Dat is een andere vraag. Om te kunnen 'doen' dient men te 'zijn'. En het is noodzakelijk eerst te begrijpen wat 'zijn' betekent. In de loop van onze gesprekken zult u bemerken dat wij een speciale taal gebruiken en dat het om met ons te kunnen praten nodig is die taal te leren. Het heeft geen zin in de gewone taal met elkaar te spreken, want wij kunnen elkaar in die taal onmogelijk begrijpen. Dit doet u op het ogenblik ook vreemd aan. Maar het is waar: om te kunnen begrijpen is het nodig een andere taal te leren. In de taal die mensen gebruiken, kunnen zij elkander niet begrijpen. Later zult u inzien waarom dit zo is."

"Vervolgens moet men leren de waarheid te spreken. Dit komt u ook vreemd voor. U geeft er zich geen rekenschap van dat men de waarheid moet 'leren' spreken. Het schijnt u toe, dat het voldoende is dit te willen of ertoe te besluiten. Maar ik zeg u dat de mensen betrekkelijk zelden opzettelijk een leugen vertellen. In de meeste gevallen menen zij de waarheid te spreken. En toch liegen ze voortdurend, zowel wanneer zij een leugen willen vertellen als wanneer zij de waarheid willen spreken. Zij liegen voortdurend, zowel tegen zichzelf als tegen anderen. Daardoor begrijpt niemand ooit zichzelf of iemand anders. Denk eens aan - zou er ooit zoveel tweedracht, zo'n diep wanbegrip en zoveel haat tegen de inzichten en meningen van anderen kunnen bestaan als mensen elkaar konden begrijpen? Maar zij kunnen elkaar niet begrijpen, omdat zij het liegen niet kunnen laten. De waarheid spreken is het moeilijkste wat er op de wereld bestaat, en men moet veel en lang studeren om de waarheid te kunnen spreken. Het te willen is niet voldoende. Om de waarheid te spreken moet men weten wat de waarheid is en wat een leugen is - allereerst in zichzelf. En dat wil niemand weten."

"Om in staat te zijn anderen te helpen, moet iemand eerst leren zichzelf te helpen. Een groot aantal mensen gaan op in gedachten en gevoelens over het helpen van anderen, eenvoudig uit luiheid. Zij zijn te lui om aan zichzelf te werken; en tegelijkertijd vinden zij het heel prettig te denken dat zij in staat zijn anderen te helpen. Dit betekent onwaarachtig en onoprecht zijn tegenover zichzelf. Als iemand zichzelf ziet zoals hij werkelijk is, zal het niet bij hem opkomen anderen te willen helpen: hij zou zich schamen daaraan te denken."

- In navolging van het boek 'Op zoek naar het wonderbaarlijke' schreef hij er ook een korte, inleidende versie over, getiteld: 'De mens en zijn mogelijke evolutie'.

Organisaties gespecialiseerd in ouspensky-filosofie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in ouspensky-filosofie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht