ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Neurolinguïstisch programmeren

Mogelijk ook bekend als nlp.

Neurolinguïstisch programmeren, NLP afgekort, is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. De grondgedachte van NLP is dat vaardigheden van zogeheten 'experts' in kaart worden gebracht - anders gezegd: gemodelleerd - en als techniek aan anderen kan worden onderwezen. NLP kent een aantal uitgangspunten die ontleend zijn aan modellen van succesvolle mensen.

NLP is in de jaren zeventig van vorige eeuw ontstaan en tien jaar later van de Verenigde Staten naar onze gewesten overgewaaid. Het begon met het onderzoek dat de toenmalige student Richard Bandler deed naar Fritz Perls, de grondlegger van de gestalttherapie. Hij werd hierin begeleid door de toenmalige assistent-professor John Grinder. Bandler en Grinder deden jarenlang samen onderzoek. Ze kozen voor hun modellering mensen die aanzien genoten in hun vakgebied om uit te vinden wat zij anders deden dan anderen.

De grondleggers van NLP, Bandler en Grinder, vroegen zich af wat deze mensen zo succesvol maakte. Ze ontdekten dat deze personen op een bijzondere manier in het leven stonden; deze mensen hanteerden - bewust of onbewust - uitgangspunten waardoor ze succesvoller waren dan anderen. De basisveronderstelling van NLP is dat elke verworven vaardigheid overdraagbaar is op anderen zonder dat de cliënt dezelfde moeizame weg hoeft te bewandelen als destijds de expert. Het in kaart brengen van gunstige competenties gebeurt door middel van het zogenaamde 'modelleren'. De overdracht is afhankelijk van model en 'subjectieve ervaring'. Deze uitgangspunten zijn niet 'de waarheid', maar zullen - volgens de theorie van NLP - de navolger succesvoller maken.

NLP ontleende veel aan verschillende reeds bestaande psychologische stromingen en taal-theorieën, bijvoorbeeld hypnotherapie en gedragstherapie. Bandler en Grinder ontdekten dat de magie van de grote therapeuten niet in hun theorie lag, maar in hun gebruik van hypnose, hypnotisch taalgebruik en suggestie. Alleen was er destijds een regel op de universiteit dat je enkel en alleen als psychiater, verpleegkundige of tandarts met hypnose mocht werken. Bandler en Grinder waren geen van beide. Dat is de reden dat zij NLP verzonnen. Zo konden ze stiekem aan hypnose doen - en, eenieder die er vragen rond stelde, werd weggewuifd met de mededeling dat wat zij deden geen hypnose was maar NLP.

Aldus hebben zij bewust complexe technieken bedacht zodat mensen - zonder dat zij het wisten - onder hypnose of in trance gingen. Met name '6-step-reframing' en 'change personal history' hebben hypnotische effecten. Bij 6-step-reframing ga je in en uit je zelf wat precies de fragmentatie oplevert die mensen in trance brengt. Bij change personal history ga je terug in de tijd wat leeftijdsregressie oplevert: opnieuw een hypnotisch fenomeen.

Het probleem was, dat men met deze technieken in uitzonderlijke situaties mensen creëerden die leden aan Meervoudige Persoonlijkheids Syndroom (MPS). Het is een feit dat indien je delen van jezelf teveel verpersoonlijkt dit risico ontstaat. Niet voor niets kreeg je in de jaren '80 opeens een grote toename van mensen met MPS klachten. Bij change personal history kreeg je in dezelfde jaren '80 het probleem van 'de verloren herinneringen'. Opeens gingen therapeuten cliënten ervan overtuigen dat ze seksueel misbruikt waren, of in de allerergste varianten dat ze ontvoerd waren door aliens, bijvoorbeeld.

Voor NLP trainers of mensen die vandaag de dag NLP trainer willen worden leert Bandler aan hoe ze een zaal onder hypnose, of in trance kunnen brengen. Ook hoe je met die trainerstechniek NLP strategieën in het onderbewustzijn van de toehoorders in de zaal zou kunnen installeren. Dit wordt gedaan door 'Nested Loops', een techniek die door Milton Erickson werd ontwikkeld, en met behulp van hypnose. Het effect is dat de deelnemers in de zaal in één stap van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam gaan.

Nested Loops is een techniek om mensen onder hypnose te brengen, zonder dat ze het beseffen, gewoonweg door, bijvoorbeeld, een verhaal in een verhaal in een verhaal te vertellen. Een voorbeeld hiervan is: Begin met Verhaal A - begin met Verhaal B - Begin met Verhaal C - Begin met Verhaal D -  Geef instructies - Beëindig verhaal D - Beëindig verhaal C - Beëindig verhaal B - Beëindig verhaal A.

Deze techniek vermomt het feit dat je instructies aan het geven bent. Het komt er vooral op neer dat je elke 'loop' goed afsluit en dus niet open laat, want anders creëer je amnesie, met als gevolg dat de persoon, die jouw gegeven instructies zou moeten opvolgen, ze zal vergeten.

Kortom: NLP is in wezen de meeste geavanceerde vorm van hypnose. Mensen die NLP beoefenen en trainingen erin geven worden NLP-practitioners genoemd. NLP heeft in veertig jaar tijd veel beoefenaars gekregen.

Organisaties gespecialiseerd in neurolinguïstisch programmeren


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in neurolinguïstisch programmeren op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht