ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Neuraaltherapie

Neuraaltherapie is een medische behandeling, die er op gericht is om via het vegetatieve of onwillekeurige zenuwstelsel de regulatie van processen in het lichaam te herstellen en blokkades op te heffen. Dit gebeurt door middel van injecties met procaïne of een ander verdovend middel dat korte tijd plaatselijk werkt.

De neuraaltherapeutische behandeling bestaat als zodanig uit een segment- en een stoorveldtherapie. Behandelingen, waarbij een plaatselijk verdovend middel werd geïnjecteerd, werden al vóór 1900 beschreven en uitgevoerd. De Duitse gebroeders Ferdinand en Walter Huneke hebben deze toepassing in 1925 als neuraaltherapie bestempeld en de werking ervan op grond van een concreet geval verder geanalyseerd. In 1940 werd door Ferdinand Huneke voor het eerst de zogeheten 'stoorveldtherapie' toegepast, waarbij bepaalde buiten het aangedane segment gelegen gebieden, die als de oorzaak van de klacht worden gezien - de zogenaaamde stoorvelden - worden geïnjecteerd.

Artsen, gespecialiseerd in neuraaltherapie, kijken op een andere manier en zoeken steeds het verband tussen de klacht en mogelijke stoorvelden in het lichaam.

Neuraaltherapie begint meestal met een uitgebreid vraaggesprek en lichamelijk onderzoek, waarna er een proefbehandeling met procaïne of lidocaïne volgt. Op grond van de gegevens uit het vraaggesprek, het lichamelijk onderzoek en de reactie van het lichaam op deze behandeling stelt de arts vervolgens een behandelplan op.

Ook is het mogelijk dat stoorvelden, die buiten het aangedane segment zijn gelegen, verantwoordelijk zijn voor de klachten. In dit geval spreekt men van een stoorveld, dat (mede) het betreffende ziekteproces veroorzaakt. Een injectie in dit stoorveld kan een seconden-fenomeen opleveren. Dit houdt in dat de klachten na een injectie acuut verdwijnen. Maar, dit is echter niet altijd het geval. Soms zijn er meerdere stoorvelden tegelijkertijd en moet er verder gezocht worden.

De behandeling bestaat uit meerdere injecties op diverse plaatsen. Soms zal er al direct een verandering te merken zijn, hetgeen natuurlijk een gunstig teken is. Deze verandering - bijvoorbeeld: pijnverlichting - kan enkele uren tot dagen aanhouden. Daarna kan de klacht weer terugkomen. Door herhaalde behandelingen wordt de klachtenvrije periode steeds langer, totdat de klacht uiteindelijk misschien niet meer terugkomt.

Sommige artsen die zich bezighouden met neuraaltherapie maken gebruik van andere onderzoeksmethoden, zoals röntgenfoto's, of toepassingen uit, bijvoorbeeld, de acupunctuur of de natuurgeneeskunde.

Organisaties gespecialiseerd in neuraaltherapie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in neuraaltherapie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht