ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Integratieve therapie

Integratieve Therapie, niet te verwarren met Sensorische Integratie Therapie, is een methode waarmee men stap voor stap leert de verbinding met het zogenaamde 'ware zelf' te herstellen. Het is een stroming die ontwikkeld is op het gedachtegoed van de Poolse Alice Miller (1923 - 2010) en op die van Judith Rich Harris (1938). Maar op haar website beweert Dr. Barbara Rose Billings dat zij de ontwerpster is van deze methode. Anderen beweren dan weer dat Ingeborg Bosch (1960) de 'uitvindster' ervan is. Ook worden de namen van Jean Jenson en Steven Wolinsky Arhur Janov vermeld.

In elk geval, en daar gaat het om: het doel van Integratieve Therapie is vooral het loslaten van de oude, onbewuste overlevings- of afleidingsstrategieën.

Concreet gezien, verkrijgt men - indien men er last van ondervindt - een heldere kijk op hoe men zich uit de greep van het verleden kan losmaken, met als doel het heden te ervaren losstaand van de pijnen en blokkades die men in dat verleden heeft opgedaan.

Binnen Integratieve Therapie gaat men ervan uit dat de manier waarop de mens zichzelf, de medemens en de buitenwereld beleeft, grotendeels bepaald wordt door pijnlijke, verdrongen gebeurtenissen uit het verleden en de daaruit voortgekomen overlevingspatronen. Meestal ziet men het heden dus niet voor wat het werkelijk is, maar kijkt men in de achteruitkijkspiegel naar de weerspiegelingen van gebeurtenissen uit het verleden, die nog altijd pijn doen en de persoonlijke groei belemmert.

Kortom: de kindertijd kan bij sommige mensen nog altijd impact op het heden hebben. Volgens de beoefenaars van de Integratieve Therapie kan men van deze ballast loskomen. Om dit doel te bereiken, put de integratief therapeut uit meerdere, bestaande stromingen en technieken, en staat zowel denken, voelen, handelen en lichaamsbewustzijn centraal. Bij de integratieve technieken behoren dus vele andere technieken, waaronder: mindfulness, visualisatietechnieken, gesprekstherapie, hypnose en veel meer; dit, afhankelijk van de therapeut.

Men leert, dankzij deze therapie, aan hoe men met de eigen gevoelens kan omgaan, en hoe men negatieve gevoelens beter kan beheersen. Na bewustwording van het probleem, het doorbreken van oude reactiepatronen, het verwerken en integreren van oude gevoelens, leert men op een zelfstandige manier de technieken, waaronder bijvoorbeeld die van de regressietherapie, aan, die men dan op zichzelf toepast. Daarna zou men - vanuit het hier en nu - verder vrij en onbelast van het leven kunnen genieten.

Organisaties gespecialiseerd in integratieve therapie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in integratieve therapie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht