ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Handschriftanalyse

Mogelijk ook bekend als grafologie.

Grafologie, of schriftkunde, is de studie en analyse van handschriften in relatie tot iemands karaktereigenschappen. De grafologie werd in onze gewesten lange tijd gebruikt voor personeelsselectie.

Volgens de grafologie kan een handschrift als een projectie, of expressie van de persoon zelf, worden gezien. De moderne wetenschappelijke psychologie acht de basis ervan echter wankel. Validiteitsonderzoek van grafologische voorspellingen toont immers aan dat alleen enige waarde kan worden gehecht aan het handschrift, als ook de inhoud van wat wordt geschreven mee in rekening wordt gebracht.

Eigenschappen die, volgens de grafologische literatuur uit het handschrift gehaald kunnen worden, zijn onder meer: intelligentie, verbeeldingskracht, originaliteit, zakelijk instinct, inventiviteit, inzicht, abstract denken, activiteit, volharding, energie, vlijt, plichtsbesef, tact, aanpassingsvermogen, leidinggevende kwaliteiten, hysterie, neuroticisme, godsdienstigheid, impotentie, angst en harmonie.

Als men echter proefpersonen een neutrale tekst - bijvoorbeeld: een stukje uit de krant - laat overschrijven, doen de grafologische conclusies het niet beter dan het gezond verstand.

Daarom is het de bedoeling een spontane tekst te schrijven in het lopende handschrift waarvan de inhoud er in principe niet toe doet. De meest bruikbare handschriften zijn die dewelke geproduceerd zijn zonder dat de schrijver ervan op de hoogte is dat het daarna geanalyseerd zal worden.

In 1622 publiceerde de Italiaanse fysicus Camillo Baldi als eerste een werk waarin hij betoogde dat het karakter van de schrijver is af te leiden uit het handschrift. In 1875 verbond de abt Jean Hippolyte Michon in zijn boek 'Système de Graphologie' de benaming 'grafologie' aan de handschriftkunde. Een andere grondlegger was Ludwig Klages (1872-1956). Deze laatste wordt zelfs aanzien als de grondlegger van de wetenschappelijke grafologie.

In 1953 werd Frits Böttcher, van oorsprong tandheelkundige, op het voorstel van een bevriende hoogleraar psychologie, in Leiden buitengewoon hoogleraar grafologie naast zijn hoogleraarschap fysische scheikunde. Na ongeveer vijf jaar gaf hij dit buitengewoon hoogleraarschap op vanwege de steeds verder oplopende druk van Nederlandse psychologen tegen deze discipline. Daarmee was hij in Nederland de eerste en tevens de laatste hoogleraar grafologie.

Grafologie kan in de dagelijkse praktijk worden verward met forensische schriftexpertise. Een grafoloog kan uitspraken doen over eigenschappen van de schrijver, maar onthoudt zich van een oordeel, wanneer de vraag zich voordoet of twee handschriften al dan niet door één en dezelfde schrijver zijn geproduceerd. Dat is het terrein van de forensische schriftexpertise, een in dat vak opgeleide schriftexpert. Een schriftexpert verricht onderzoek naar de identiteit van de schrijver van een 'betwist' schrift.

In de dagelijkse praktijk gaat het daarbij om vragen als 'Door wie van een groep in aanmerking komende personen is een dreigbrief geschreven?' - of: 'Is de handtekening op de koopovereenkomst al of niet een echte handtekening?', en dergelijke meer. Om deze vragen te beantwoorden, wordt het betwiste schrift vergeleken met schrift, waarvan de herkomst niet wordt betwist. Men spreekt dan ook wel van een vergelijkend schriftonderzoek.

- Zijn grafologische rapporten, waarvoor men iets heeft betaald, betrouwbaar? Naar het schijnt wel, zolang de inhoud ervan maar positief klinkt.

Laten we hiervan een voorbeeld geven. Stel, dat u de volgende tekst voor uw centjes ontvangt ...

U accepteert de beweringen van anderen niet zonder dat u er voldoende bewijzen voor heeft. Bijgeloof is u vreemd en u hebt het liefst heldere duidelijke feiten.

U bent een laatbloeier. In uw jeugd en ook nu nog, was en bent u in uw denken en doen te veel naar binnen gericht. U voelt dat zelf wel, omdat u ambitieus bent, maar u weet instinctief dat groei veel tijd kost. Aan de andere kant bezorgt dit u ook een flinke dosis onrust, die u uit balans kan brengen.

U neigt soms tot impulsief gedrag en het kost u daarom vaak moeite uw geduld te bewaren. In onverwachte situaties kunt u daardoor snel handelen, maar dit gaat vaak ten koste van een zorgvuldige overweging. Hierdoor heeft u later wel eens spijt van een genomen beslissing.

U maakt zich zorgen over hoe u door anderen wordt bekeken of beoordeeld, omdat u behoefte heeft aan hun waardering. Naar buiten toe heeft u vaak een houding van 'wie doet me wat', maar innerlijk weet u wel beter en is het pantser soms dunner dan u lief is. U heeft ondervonden dat het onverstandig kan zijn om uzelf te veel bloot te geven.

U heeft de neiging om kritisch op uzelf te zijn. U slaagt er echter in het algemeen in uw persoonlijke zwakheden te compenseren. Hoewel er momenten zijn waarop uw levenspatroon chaotisch verloopt, laat u zich niet op een zijspoor brengen en worden bijzaken van hoofdzaken gescheiden.

- Indien men achteraf de vraag stelt: 'Is het rapport op u van toepassing en kunt u zich erin herkennen?' zal de meerderheid 'Ja, grotendeels' antwoorden.

Bron: Wikipedia

Organisaties gespecialiseerd in handschriftanalyse


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in handschriftanalyse op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht