ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

God Spreekt-sessies

God Spreekt-sessies zijn gebaseerd op al de boeken van de in 1943 geboren Neale Donald Walsch. Hij bestudeerde onder meer de Bijbel, de Rig Veda en de Upanishads. Het meest gekend is hij van de reeks boeken ‘Gesprekken met God’.
 
De gesprekken met god zijn geformuleerd alsof God rechtstreeks met Walsch spreekt en pleit voor een moderne, persoonlijke en even rechtstreekse relatie met Hem/Haar. Zijn godsbeeld is erg verschillend van dat van het jodendom, het christendom of de islam. Het is God die onvoorwaardelijk liefheeft, geen gebiedende, straffende of wrekende God. Dat is volgens Walsch het beeld van de machthebbers, de beheersing-van-bovenaf-structuren, de georganiseerde religies die een moraal of een wet willen opleggen, en die willen dat de mensen aan hen gebonden blijven; voor hen werken, lijden, vechten, bommen leggen.

Het is daarentegen een God die niets verlangt van de mensen: het kernhoofdstuk in het boek ‘Wat God wil’ bestaat veelbetekenend uit vijf lege pagina's. "Zelfs Hitler gaat naar de hemel", provoceert hij ergens anders. De menselijke vrije wil is écht vrij, niet zomaar de mogelijkheid om ‘vrijwillig’ de geboden na te leven, op straffe van ‘eeuwige verdoemenis’.

Wat volgens Walsch God dan wél is, legt hij uit in de eerste boeken. God is ‘Alles’: De Schepper én het Geschapene; ‘Alles Wat Is’, én ‘Alles Wat Niet Is’. God is geen man of geen vrouw, noch beide.

Walsch' visie toont sterke overeenkomsten met elementen uit de oude en nieuwe spiritualiteit en gnostiek, waarin het ‘Wij Zijn Allen Eén’ wereldbeeld centraal staat. Tevens schrikt het hem niet af plagiaat te plegen.

Hij formuleert ook liberale standpunten over ethische kwesties, een ‘authentieke’ moraal zonder angst of schuld, zonder gezag af te staan aan enig instituut of autoriteit. Volgens hem creëer je zélf je eigen realiteit zodat je de oorzaak van alles wat je overkomt niet buiten jezelf kunt vinden. Hierin vertoont zijn werk veel overeenkomstigheden met dat van Deepak Chopra, Steve Rother, Louise Hay en Mike Dooley.

Vele lezers van zijn werk stellen dat zijn werk hun leven in positieve zin veranderd heeft. Maar commentatoren proberen Walsch' theorieën te klasseren als pantheïsme, panentheïsme, New Age, naïef anarchisme, gnosticisme of zelfs als verborgen atheïsme. Van zijn hand verschenen de volgende vertaalde werken:

• Een ongewoon gesprek met God.
• Een nieuw gesprek met God.
• Vriendschap met God.
• Eén met God.
• Ontmoetingen met God.
• De nieuwe openbaringen.
• Een ongewoon gesprek van God met jou.
• De God van morgen.
• Wat God wil.
• Thuis bij God.
• De gesprekken met God.
• Gedachten uit de gesprekken met God.

Organisaties gespecialiseerd in god spreekt-sessies


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in god spreekt-sessies op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht