ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Fotonentherapie

Een foton is het allerkleinste deel van het licht en een verschijningsvorm van elektromagnetische straling. Straling is dan op zijn beurt weer een vorm van energie. Licht bestaat uit fotonen en is dus niets anders dan elektromagnetische straling in een frequentiebereik dat door bepaalde cellen doorheen onze ogen waargenomen kan worden.

Fotonen kunnen binnen een atoom ontstaan als een elektron naar een lagere energietoestand terugvalt en de vrijkomende energie uitzendt in de vorm van een foton. Fotonen kunnen ook opgewekt worden bij processen in de atoomkern, zoals het terugvallen van een kern uit een aangeslagen toestand naar een lagere energietoestand, kernsplijting en kernfusie. Ook bij de wisselwerking tussen elementaire deeltjes of het spontane verval van één elementair deeltje naar een ander kunnen fotonen vrijkomen. Wanneer een elementair deeltje en zijn antideeltje botsen, kan alle massa worden omgezet in een energierijk foton, en omgekeerd. Elk elektromagnetisch veld dat in sterkte varieert, produceert ook elektromagnetische straling, en dus fotonen.

Einsteins algemene relativiteitstheorie voorspelde dat de baan van fotonen door zwaartekracht wordt beïnvloed. Fotonen bewegen zich in een vacuüm met de lichtsnelheid (c), die in het vacuüm 2,99792458 × 108 meter per seconde bedraagt. Uit de speciale relativiteitstheorie volgt dat een deeltje met een eindige rustmassa nooit de lichtsnelheid kan bereiken. Een foton heeft dan ook geen rustmassa. Een andere manier om dit te bekijken is dat elk 'massaloos' deeltje met de lichtsnelheid moet bewegen om een zekere energie te kunnen hebben en dus te bestaan.

Een foton vervalt niet en is dus volkomen stabiel. Volgens de speciale relativiteitstheorie staat de lokale tijd van een foton stil, dus een foton krijgt niet de tijd om uiteen te vallen, zelfs als het een eindige levensduur had.

Bij fotonentherapie wordt licht, in de vorm van fotonen, naar de beschadigde cellen geleid. Hierdoor worden de cellen gestimuleerd om zich te herstellen. Fotonentherapie houdt dus in dat lichtenergie de bron kan zijn voor herstel en genezing. De zon is onze meest natuurlijke bron van fotonen. Deze fotonen zijn van groot belang voor onze gezondheid.

Wetenschappelijk onderzoek toont namelijk aan dat alle levende cellen in organismen licht bevatten, de zogenaamde biofotonen. Ons lichaam neemt fotonen op uit zonlicht via onze huid, ogen en voeding. Daarnaast kan ons lichaam ook fotonen opnemen uit andere lichtbronnen dan de zon. Daarbij denken we, bijvoorbeeld, aan gewoon wit licht, infraroodlicht, laserstralen en aan kleurlicht. Daarnaast is onze voeding natuurlijk ook een indirecte bron van fotonen.

Organisaties gespecialiseerd in fotonentherapie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in fotonentherapie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht