ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Filosoof

Met filosoof, of wijsgeer, verwijst men naar een beoefenaar van de filosofie, al dan niet met een academische titel. Het woord filosoof stamt af van de Griekse woorden 'filos', dat 'vriend' betekent, en 'sofia', dat als 'wijsheid' kan worden vertaald. Filosoof betekent dus letterlijk: 'vriend van de wijsheid'. Het woord 'wijsgeer' is dus een letterlijke vertaling van 'filosoof'.

Sinds de zevende eeuw voor Christus kwamen er voor het eerst zowel in de westerse wereld - bijvoorbeeld: Thales van Milete en Pythagoras, Socrates, en Plato -  als in het het oosten - bijvoorbeeld: Gautama Boeddha en Confucius -  'filosofen' op, en wel in de betekenis die men er tegenwoordig aan geeft.

Opmerkelijk is dat de meeste filosofen uit het verleden mannen waren. In de recente geschiedenis zijn er evenwel ook vrouwen beroepsmatig actief als filosofe, zoals Hannah Arendt, Luce Irigaray, Donna Haraway en Judith Butler.

Gemakshalve heeft men de filosofen in verschillende tijdperken ingedeeld, zijnde:

(1) Filosofen uit de Oudheid - (2) Filosofen uit de Middeleeuwen - (3) Filosofen van de Moderne Tijd, waaronder (a) De filosofen uit de Renaissance (15e en 16e eeuw) - (b) De Verlichtingsfilosofen (17e en 18e eeuw) - (c) Filosofen uit de 19e eeuw - en tenslotte de (4) Hedendaagse filosofen, onderverdeeld in (a) 20e-eeuwse filosofen en (b) 21e-eeuwse filosofen.

Organisaties geregistreerd als filosoof


  • Vind nog meer organisaties geregistreerd als filosoof op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!

Boeken over filosoof


Word zelf filosoof
Word zelf filosoof
Jan Bransen
8/10
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht