ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Eschatologie

Eschatologie  is de 'leer van de laatste dingen'. De leer van de 'eschata' (= laatste dingen), is de beschrijving of studie van een hypothetische omwenteling waarin de wereld zoals wij die kennen verdwijnt, of dit nu is door de vernietiging of een drastische verandering ervan.  Deze in oorsprong westerse term verwijst in christelijke, joodse en islamitische religies naar wat wordt omschreven als 'het einde van de wereld', of 'het einde der tijden'.

Zoals veel theologische begrippen is ook dit begrip afkomstig uit het Grieks. Het is een vernederlandsing van de combinatie van het Griekse 'eschatos' en 'logos'. 'Eschatos' betekent zoiets als 'het laatste' of 'het einde'. 'Logos' betekent letterlijk 'woord' en in bredere zin 'leer'. Samengesteld staat er dan 'leer van het einde'. Een 'eschatologie' kan dus een beschrijving zijn van de 'laatste dingen'.

Het woord 'eschatos' wordt in het Nieuwe Testament gebruikt om een einde aan te duiden dat met de wederkomst van Jezus zal beginnen. Jezus belooft zijn volgelingen bij zijn hemelvaart dat hij zal terugkeren, en dat dan alle leed geleden zal zijn. "Hij zal komen om te oordelen over de levenden en de doden," beweren christenen in hun geloofsbelijdenis. Hiermee wordt verwezen naar de woorden van Jezus als hij spreekt over de 'Dag des oordeels'.

In het Bijbelgedeelte 'Openbaring' wordt een profetie van Johannes beschreven, die door de meeste kerken wordt uitgelegd als een voorspelling van het einde der tijden.

Binnen de islam kent men ook een sterk geloof in het einde der tijden. Moslims, bijvoorbeeld, geloven dat de profeet Isa en/of de Mahdi (de verlosser), volgelingen van de Profeet Mohammed, naar de aarde terug zullen keren op een door Allah gekozen moment. De Mahdi zal alle oorlogen stoppen en er zal een tijdperk van vrede aanbreken.

In het bijzonder de sjiitische moslims geloven sterk in de komst van de Mahdi, die recht zal spreken over alle personen op aarde. Zij geloven dat alleen voor de rechtgeaarde moslims plek is in de hemel. Soennieten daarentegen zijn van mening dat alleen Allah daarover mag oordelen.

De laatste dag van de 13e baktun uit de Mayakalender (13.0.0.0.0 4 Ahau 3 Kankin) wordt door een aantal personen gelijkgesteld met de gregoriaanse datum 21 december 2012. Volgens Maya-berekeningen komt het zonnestelsel dan op één lijn te staan met Hunab K'u, het centrum van de Melkweg. De Aarde en de Zon staan dan op één lijn met elkaar en met het hart van de Melkweg.

Volgens sommige theorieën kan dan een omkering van het aardmagnetisch veld gebeuren. Pas na drie dagen, waarin de aarde zich in een 'schemerwereld' bevindt, zou op 23 december 2012 de Mayakalender terugkeren naar zijn beginpunt. Men hecht vaak een sterk geloof aan deze interpretaties in newagekringen; de Maya's zelf hechtten indertijd, volgens historici en archeologen, niet zoveel waarde aan deze datum.

Bron: Wikipedia

Organisaties gespecialiseerd in eschatologie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in eschatologie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!

Blogposts over eschatologie


Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht