ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dry Needling

Dry Needling is een vorm van acupunctuur op basis van westerse denkmodellen met de nadruk op op anatomische en neurofysiologische principes waarbij een zeer dunne, steriele acupunctuurnaald in huid en spier gestoken wordt. Er wordt geen gebruik gemaakt van meridianen om de aanprikpunten te bepalen.

De term 'Dry Needling' is het tegenovergestelde van 'Wet Needling'. Hierbij wordt middels een injectie een vloeibaar medicijn ingespoten. Naar het schijnt werd aangetoond dat bij veel aandoeningen het plaatsen van alleen een naald net zo goed werkt als het injecteren van een medicijn. aangetoond dat bij veel aandoeningen het plaatsen van alleen een naald net zo goed werkt als het injecteren van een medicijn.

De geschiedenis van Dry Needling begint concrete vorm aan te nemen in de jaren 50 van de vorige eeuw. Dr. Janet Travell en Dr. David Simons werkten in een kliniek voor veteranen uit de Tweede Wereldoorlog. Veel van de patiënten bleken pijnklachten te hebben die afkomstig waren van spieren. De moeilijkheid hiervan was dat de pijn vaak ergens anders gevoeld werd dan het in de spier zat. Anders gezegd: bij drukken op de spier ontstond elders een 'pijnpatroon'.

Zo'n plek in de spier noemden ze een 'Myofasciaal Triggerpoint'. Het aanprikken met een naald zorgde ervoor dat pijn snel verdween. In de loop der jaren hebben Travell en Simons voor honderden spieren deze 'pijnpatronen' in kaart gebracht en veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het zogenaamde Myofasciaal Pijn Syndroom (MPS). Hun theorieën zijn begin 80-er jaren verzameld in hun boeken met als titel: 'Myofascial Pain and Dysfunction, The Triggerpoint Manual'. Deze boeken gelden sinds hun verschijning als 'de bijbel' van de Dry Needling. De laatste jaren is veelvuldig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de ontstaansmechanismen en de behandelmogelijkheden van het MPS.

Inmiddels is Dry Needling een methode die door veel artsen en fysiotherapeuten wordt gebruikt. Vooral in de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië wordt Dry Needling vaak toegepast in combinatie met fysiotherapie, manuele therapie of osteopathie.

Dry Needling heeft vooral waarde in combinatie met andere vormen van fysiotherapie of manuele therapie. Vaak worden pijnsyndromen verklaard vanuit scheefstanden van gewrichten. Correctie hiervan lost niet alle klachten op. De moeilijkheid van Myofasciale Triggerpoints is dat ze vaak buiten het gebied liggen waar de pijn wordt gevoeld. De herkenning en behandeling van het Myofasciale Pijnsyndroom vraagt veel ervaring en expertise.

Bij Dry Needling gaat de therapeut door middel van palpatie op zoek naar de triggerpoints. Hij prikt het trigger point aan met de naald. Hierdoor wordt een reflex opgewekt, ook wel 'twitch respons' genoemd. Dit voelt als een (electrisch) schokje. De spier zal zich kort samentrekken en daarna ontspannen, oftewel deactiveren. Afhankelijk van de spier waarin het punt zich bevindt en het aantal triggerpoints in de spier, kunnen de twitches zeer hevig zijn. Ook kan de uitstralende pijn, die door het triggerpoint veroorzaakt wordt, gevoeld worden tijdens de behandeling. Dry Needling is dus in wezen géén pijnvrije behandelmethode.

Een ander fenomeen dat soms kan optreden tijdens de behandeling is een zogenaamde vegetatieve reactie: men wordt ineens zweterig of rillerig, misselijk of wat zweverig in het hoofd. Deze reactie is, hoewel onplezierig, van voorbijgaande aard. Omdat er een vegetatieve reactie kan optreden, zal er altijd in liggende houding behandeld worden.

Na de behandeling kan de spier flink gevoelig, stijf of beurs (blauwe plek) aanvoelen. De eerste uren is dit het meest, ook aanspannen van de net behandelde spieren is dan pijnlijk. Na een nachtrust voelt het al een stuk beter maar nog wel beurs. De napijn neemt geleidelijk af en kan tussen de 1 en 5 dagen duren. Daarna treedt een merkbare verbetering op, met name de eerder ervaren uitstralende pijnklachten nemen (aanzienlijk) af. De beweeglijkheid neemt juist toe, doordat de spier meer ontspannen is. Ook kan men verbetering ervaren in kracht en coördinatie. Andere effecten die regelmatig genoemd worden zijn een toename van de eigen energie en een gevoel van algehele ontspanning.

Hoewel de techniek van dry needling meestal als onprettig ervaren wordt, resulteert het, klinisch gezien, vaak snel in een directe pijnvermindering en een verbeterde mobiliteit van de betrokken spieren en gewrichten. Dry needling is dus geen zelfstandige therapie maar een techniek, die onderdeel is van de totale fysiotherapeutische behandeling.

Dry needling is een efficiënte behandelmethode van myofasciale problematiek: pijn en stijfheid als gevolg van triggerpoints in spieren. Triggerpoints zijn drukgevoelige plaatsen. Een patiënt met myofasciale pijn heeft last van stijfheid en vaak acute of zelfs chronische spierpijn. Wanneer de spieren te gespannen zijn, kunnen zich uitstralende pijnlijke en verharde plekken vormen: de triggerpoints. Het aandrukken van een triggerpoint wekt meestal dezelfde pijn op waar de patiënt last van heeft.

Organisaties gespecialiseerd in dry needling


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in dry needling op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht