ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Celzouttherapie

Celzouten zijn smelttabletten, die bestaan uit lactose en uit een minerale stof. Het zijn verwreven minerale verbindingen, die door de biochemie gevormd worden uit enkelvoudige mineralen - en, volgens de celzouttherapie, essentieel zijn voor de goede werking van de stofwisseling.

De biochemicus Dr. Heinrich  Schüssler (1821-1898), de grondlegger van deze therapie, ontdekte - mede door aansporing van de Nederlandse fysioloog Jacob Moleschot (1822-1893) -  tijdens zijn werk dat de as van iemand die zojuist was gecremeerd en die niet aan een ziekte of kwaal had geleden nog maar bestond uit twaalf ingrediënten: de 12 celzouten.

Hij ontdekte verder dat er in de as van iemand die voordien leed aan een of andere kwaal of ziekte één of meerdere celzouten ontbraken, of nauwelijks aanwezig waren. Zijn celzouttherapie is erop gericht om het door overbelasting optredend tekort aan celzouten terug aan te vullen.

Het in een juiste verhouding en op de juiste plaats aanwezig zijn van de celzouten in het organisme is bepalend voor de algemene conditie, het verwerkend en herstellend vermogen van het individu.

Calcium-, magnesium-, of ijzersupplementen kun je overal kopen en wel in een grofstoffelijk mineraal die een belasting kunnen vormen voor het organisme. Men beweert dat de kans groot is dat het lichaam deze stoffen niet goed opneemt ze niet goed kan verwerken en/of uitscheid. Mochten deze supplementen te lang worden ingenomen of een te hoge dosering kan dit leiden tot ongewenste bijwerkingen. Men kan denken aan nierstenen. Maar de mineraalzouten in de celzouten zijn door verwrijving zo klein dat ze als ion vorm voorkomen en makkelijk door de uiterst kleine openingen in de celwand heen kunnen.

Door alles wat op een mens afkomt, zowel materieel als geestelijk, onder andere stress, spanning, elektrosmog, voeding, et cetera, kan er een tekort zijn van opname van noodzakelijke mineralen waardoor gezondheidsklachten ontstaan.

De celzouttherapie is niet zozeer een therapie die gericht is op het bestrijden van een symptoom. Celzouten werken vooral opbouwend en ontgiftend. Vooral op het ontgiftend vermogen van celzouten wordt in deze tijd een steeds groter beroep gedaan. Zij is er vooral op gericht de stofwisseling weer in staat te stellen, door toevoeging van celzouten, optimaal te fuctioneren.

De celzouttabletten bestaan uit:

  • Een drager: dit is het melksuiker, het grootste gedeelte van de celzout tablet bestaat uit dit melksuiker. Dit is het medium waarin het mineraal is opgenomen.
  • De mineraalzouten: in de celzouttabletten zijn de mineraalzouten via verwrijving van het melksuiker met mineralen verdeeld en verkleind.
  • Bindmiddelen: veel gebruikte bindmiddelen in celzout tabletten zijn: calcium behenaat of magnesium stearaat. De bindmiddelen zijn een hulpmiddel die op het laatst aan het celzouten poeder worden toegevoegd om de tabletten te kunnen maken.

Er zijn 12 basis celzouten en 15 aanvullende, die belangrijk zouden zijn voor het functioneren en de opbouw van het lichaam.

Organisaties gespecialiseerd in celzouttherapie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in celzouttherapie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht