ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Buitenlichamelijke ervaring

De term uittreding, ook wel astrale projectie genoemd, wordt gebruikt als term voor een paranormaal verschijnsel waarbij het zogenaamde astraallichaam uit het lichaam zou treden.

Het bewust uittreden, voor iemand die het meemaakt, is vaak een grote omwenteling in zijn leven. Plots uit z'n lichaam gaan en zichzelf zien liggen terwijl men zichzelf ervaart in z'n echte ik buiten z'n lichaam, is voor een mens een ingrijpend gebeuren. Voor velen verdwijnt of vermindert sterk de angst om te sterven, er komt een innerlijk weten: 'ik ben veel meer dan alleen mijn fysieke lichaam'.

Hoewel bewust wakker uittreden veelal gebeurt bij een ongeval of een andere traumatische gebeurtenis, zijn er in deze tijd ook heel wat mensen die er via oefening in lukken om veilig en gecontroleerd uit te treden. Het Monroe instituut in de Verenigde Staten heeft zich hier al jaren op toegelegd.

Bewust uittreden is eigenlijk niet veel meer dan bewust meemaken wat de meeste mensen 's nachts in hun diepe slaap meemaken. De totale bewuste uittreding is zeldzamer dan een zogenaamde astrale projectie. Hier blijft een deel van het bewustzijn in het fysieke lichaam, een ander deel reist in de astrale wereld. Men verkrijgt informatie van z'n hoger zelf, ontmoet gidsen of overledenen, en men bezoekt gebieden buiten de aarde, buiten tijd en ruimte.

Gevolgen voor wie een uittreding meemaakt zijn, onder andere, een verhoogd intuïtief bewustzijn, betere zelfkennis - in de betekenis van 'kennen van het ware Zelf' - en ontdekking van de persoonlijke eindbestemming.

Bewust uittreden kan men oefenen, maar is - naar het schijnt - niet zonder gevaar indien men er zonder veilige en bekwame begeleiding aan begint.

Organisaties gespecialiseerd in buitenlichamelijke ervaring


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in buitenlichamelijke ervaring op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht