ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Boom des Levens

Mogelijk ook bekend als kabbala.

Kabbala is een wetenschap die datgene bestudeert wat er voorbij gaat aan onze waarneming. Ze deed ongeveer 5.000 jaren geleden haar intrede in Mesopotamië, het huidige Irak, maar werd lange tijd verborgen gehouden. De reden hiervan was eenvoudig: er was er geen vraag naar, toch niet bij het gewone (ongeletterde) volk.

Nota: nu zijn er ongeveer 7,5 miljard aardbewoners, maar in die tijd wordt het wereldbevolkingscijfer op iets van een 7 miljoen geschat. Anders gezegd: wat het bewustzijnsniveau - ondanks scholing - betreft, is de verhouding kwaliteit-kwantiteit hoogstwaarschijnlijk onveranderd gebleven.

Mesopotamië, het culturele centrum van de oude wereld, was dan ook niet enkel en alleen de geboorteplaats van Kabbala, maar van alle oude leerstellingen en mysticisme. In die dagen geloofden mensen in vele geleerdheden en volgden vaak meer dan één stroming tegelijkertijd. Waarzeggerij, hekserij, bezweringen, het boze oog, spiritisme, en nog veel meer ontstonden en bloeiden in dat eertijdse Mesopotamië.

Zolang de mensen met hun geloofsovertuigingen tevreden waren, voelden ze geen behoefte aan verandering. Zij wensten enkel te weten of hun leven veilig zou zijn, en wat ze dienden te doen om het zo plezierig mogelijk te maken. Ze vroegen niet naar de oorsprong van het leven, noch naar het meest belangrijke, namelijk: naar wie of wat de regels van het leven geschapen heeft.

Op het eerste gezicht, lijkt dit verschil onbeduidend. Echter vragen naar het leven en vragen naar de regels die het leven vorm geven, lijkt op het verschil tussen het leren een auto te besturen en het leren om er een te maken. Het is een volkomen ander niveau van kennis.

Veel later hield de mensheid zich bezig met het ontwikkelen van monotheïstische religies en nog veel later met de wetenschap. Beiden werden geschapen om antwoorden te verschaffen op de meest fundamentele vragen van de mens: “Wat is onze plek in de wereld, in het universum?” - “Wat is het doel van ons bestaan?” - “Waarom zijn wij geboren?”.

Maar, de door religie en wetenschap verstrekte antwoorden stellen velen de dag van vandaag niet meer tevreden. Ze beantwoorden hoegenaamd niet meer aan hun behoeftes. Deze mensen beginnen elders te zoeken naar de meest fundamentele vragen over het doel van hun bestaan. Ze keren zich bijvoorbeeld naar Oosterse wijsgeleerdheden, waaronder Tai Chi, Yoga en Zen, gecommercialiseerd onder de naam 'Mindfulness'. En enkelingen keren zich naar Zelfkennis of naar de Kabbala.

De Kabbala die we vandaag kennen, stamt grotendeels af van de joodse mystiek, afkomstig uit rabbijnse kringen die in de 12e en 13e eeuw vooral in Noord-Spanje en Zuid-Frankrijk gevestigd waren.

Omdat Kabbala geformuleerd werd om fundamentele vragen te beantwoorden, verschaft het de antwoorden die er rechtstreeks aan verbonden zijn. Door de oeroude antwoorden met betrekking tot de bedoeling van het leven te herontdekken, zijn we letterlijk de breuk aan het herstellen tussen de mensheid en de Natuur; een breuk, die zich voor heeft gedaan toen we ons van Kabbala afkeerden richting filosofie.

De stuwkracht van verandering

Kabbala is een metafysische studie van het allerhoogste niveau. Elk woord en elk symbool zou men moeten kauwen, totdat men er het sap van proeft. En, de Boom des Levens is één grote multidimensionale puzzel, bestaande uit duizenden en duizenden onderdelen; allen symbolen, die ons helpen ons gewone denken te overstijgen. Elk onderdeeltje moet worden onderzocht, zowel aan de binnenzijde als langs de buitenkant, vooraleer je het terug in de grote puzzel plaatst.

Maar, de Kabbala geeft niet zomaar aan elkeen haar geheimen prijs. Indien je de Kabbala volledig onder de knie wil krijgen, moet je van jezelf veel geduld verwachten. Ook wordt aangeraden om zoveel mogelijk aanvullende literatuur te raadplegen.

Over Kabbala bestaan er honderden boeken, en op het internet vind je er ook duizenden gegevens over. Plato zei ooit: "Noodzaak is het begin van uitvinding”, en hij had gelijk. Evengoed leert Kabbala ons dat de enige manier waarop wij iets kunnen leren, begint met de wens om het te leren. Het is een zeer eenvoudige formule: wanneer wij iets willen, doen we er alles aan om het te krijgen. We nemen er de tijd voor vrij, we steken er energie in en ontwikkelen de benodigde vaardigheden. Het blijkt dat het verlangen de stuwkracht van verandering is. Over verlangen gesproken...

Indien het onderwerp jou écht interesseert, en je een studie wil gaan maken van 'Kabbala en de Boom des Levens', tref je in de rubriek 'Artikelen' een artikel aan met een inhoud die je nergens anders zult kunnen aantreffen, gegarandeerd. De teksten ervan zijn gebaseerd op jarenlange, grondige studie en eigen ervaringen. Maar, indien de financiële bijdrage van 30 euro jou afschrikt, kan je jezelf nu al de moeite besparen van op die link te gaan klikken.

Organisaties gespecialiseerd in boom des levens


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in boom des levens op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!

Blogposts over boom des levens


Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht