ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Bilocatie

Bilocatie verwijst naar het gelijktijdig aanwezig zijn van een persoon op twee verschillende plaatsen. De christelijke traditie is rijk aan bilocatieverhalen. Van verschillende heiligen, en ook van monniken van andere religies, wordt verhaald dat zij al dan niet bewust bilocatie ondergaan hebben. In bijna alle gevallen wordt hier echter meestal gedoeld op translocatie, of astrale projectie, bijvoorbeeld als gevolg van een astrale uittreding, waarbij het astrale lichaam zich op een andere plaats heeft gematerialiseerd.

In het boek 'Meesters van het Verre Oosten' worden meermaals over bilocatie gesproken. Don Juan Matus, een indiaanse tovenaar, wel of niet ontsproten uit het brein van de auteur Carlos Castaneda (1925 - 1998), kon ook op twee plaatsen tegelijkertijd zijn. Toen Carlos hem vroeg hoe men het echte, stoffelijke lichaam van het verstoffelijkte astrale kon onderscheiden, was het antwoord dat men beide goed in het oog moest houden. Het lichaam dat moet plassen is, het stoffelijke.

Voorbeelden van personen waarvan men weet, of denkt, dat ze over de gave van bilocatie beschikten, zijn onder andere:

. Antonius van Padua (1195 - 1231): kortweg 'Heilige Antonius' genoemd, is de patroonheilige van de Franciscanen, verloren voorwerpen, vrouwen en kinderen, armen, bakkers, mijnwerkers, het huwelijk, reizigers en verliefden en patroon tegen schipbreuk, de pest en koorts. Rond zijn graf in Padua is de basiliek Basilica di Sant'Antonio gebouwd.

. Ambrosius van Milaan (339 -397): Hij was bisschop van Milaan, de patroonheilige van de imkers, maar ook een groot politicus.

. Sint Severus van Ravenna overleed in 348, maar veel over hem is er op het internet niet te vinden.

. Drogo, of Drago (1102 - 1186): hij ook bezat de gave van bilocatie. Hij was schaapherder voor Elisabeth de la Haire en werd door getuigen gezien terwijl hij op het veld werkte en iedere zondag naar de mis ging. Hij is de beschermheilige  van het vee, van de koffiehuishouders, vroedvrouwen, en van de geesteszieken, de verminkten, de doven, de wezen, de schapen, de schaapherders en wordt aanroepen tegen beenbreuken.

. De heilige Martinus van Porres (1579 - 1639): Hij was een Peruaanse Dominicaan. Om Martinus te helpen met zijn goede werken voor de armen en behoeftigen, zegende God hem met de miraculeuze gaven van bilocatie, de gave om door gesloten deuren te passeren en de gave van de metafysische levitatie zoals Alban Butler (1710 - 1773) vermeldt in zijn 'Lives of the Saints'.

. Pater Pio verscheen in 1905 door bilocatie bij de geboorte van Giovanna Rizzani en ook de bilocatie aan graaf Cardona - na de slag van Caporetto in 1917 - wordt als echt aanvaard.

. Sint Alfonsus van Liguori: Hij werd in 1774 gezien aan het sterfbed van de stervende Paus Clemens XIV, terwijl Sint Alfonsus opgesloten was in zijn cel op vier dagreizen daarvandaan.

. Emanuel Swedenborg: Deze de Duitse filosoof, beschikte ook over de gave van bilocatie.

. Gerardus Majella (1726 - 1755): Deze heilige had tijdens zijn leven vele visioenen. Verder staan verscheidene bovennatuurlijke verschijnselen, zoals genezingen, bilocatie, helderziendheid, profetieën en broodvermenigvuldigingen op zijn naam

. De IJslandse sagen spreken van krijgers, die de gave bezaten om in trance te gaan en duizenden mijlen verderop in een veldslag te verschijnen.

. De Engelse occultist el magiër Aleister Crowley (1875-1947) had volgens zijn kennissen ook deze gave, maar was er zich niet van bewust als het gebeurde.

. Sommige mensen die claimen aan astrale projectie (de gave om uit het lichaam te treden) te doen, zoals Robert Peterson, beschrijven hoe het is om op meer dan één locatie te zijn.

. Verschillende hindoe goeroes zijn gelijktijdig gezien op meer plaatsen in wakkere toestand, of werden al slapend gezien, terwijl ze wakker waren op een andere locatie. Sommige teksten beschrijven zelfs het verschijnsel dat meer dan één kopie van de persoon te zien was.

. Aan de Graaf van Saint-Germain, die rond de Franse Revolutie verdween om later, op allerlei tijdstippen en ver uiteenlopende plaatsen, even oud gebleven te herrijzen, worden levens en daden van opmerkelijke aard toegeschreven.

. Idries Shah en Robert Graves vermelden het voorval dat van oudere leden van de Azimia orde "bekend was dat ze konden verschijnen, zoals vele van de oude sheiks op verschillende plaatsen tezelfdertijd."

Bron: Wikipedia

Organisaties gespecialiseerd in bilocatie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in bilocatie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht