ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Bezinning

Het woordje ‘bezinning’ draagt als het ware een religieus karakter in zich, omdat men aan verdieping doet. Zo kan een mens zich voor een tijdje terugtrekken om aan bezinning te doen. Kloosters en abdijen zijn er geschikte plaatsen voor, en in sommige ervan kan men enkele dagen, of weken, verblijven.

Bezinnen gebeurt meestal in een omgeving van stilte opdat geen enkel geluid de mens, die in die ogenblikken diep in zichzelf gaat en aan zelfonderzoek doet, of over dingen mediteert, kan verstoren.

Anderen gaan niet in retraite, maar ondernemen, bijvoorbeeld, een bedevaarttocht om te kunnen bezinnen. Men laat de dagelijkse sleur achterwege en met een leeg hoofd en een open hart gaat men een tijdlang op pad.

Natuurlijk kan men ook aan bezinning doen door er gewoonweg een paar dagen alleen op uit te trekken, naar eender waar.

Een mens kan voor verschillende reden aan bezinning doen. Bijvoorbeeld: om alles op een rijtje te zetten, of om voor zichzelf uit te maken wat men van het leven verwacht, of om een bepaalde situatie waarin men verblijft te kunnen overschouwen teneinde er verbeteringen of veranderingen in aan te brengen - of, om eens diep in het hart te kijken, ver weg van het hoofd, enzovoorts.

Richtlijnen, voor wat 'Zelfkennis' betreft. Een Zelfkennis, in de betekenis van: het 'Kennen van het Zelf':

Stel jezelf dagelijks, op geregelde en ongeregelde tijdstippen, de vraag: 'Wie, of wat ben ik?'.

- Besef reeds op voorhand dat je alles 'bent', behalve datgene dat wat je tot op heden dacht die je bent. Mensen zijn onwetend, maar beseffen dat niet.

Je bent niet jouw brein, alhoewel je erover kunt beschikken, je bent niet jouw lichaam, alhoewel je het 'hebt', je bent niet jouw ego, nog één van jouw talrijke persoonlijkheden: ikjes en sub-ikjes genaamd.

- Kortom: indien je meer dan stof bent... wat schiet er van jeZELF over indien je nu plots komt te overlijden?

- Anders gezegd: de mens is uit stof gemaakt en zal tot datzelfde stof wederkeren. Tot wat anders? Tenzij er 'iets' meer in dat tijdelijke, stoffelijke lichaam vertoeft. Een 'iets' dat kan nablijven, en er ook het nodige voertuig voor heeft.

- Ga dus op zoek naar je Zelf in jezelf.

- Eigenlijk is het geen 'zoeken': toch niet in de ware betekenis van het woord.

- Weet ook, dat velen zich 'geroepen' voelen, maar dat weinigen zichzelf 'uitverkiezen'.

- Er bestaan vele vormen van Zelfkennis, en allen zijn ze nuttig en bezitten ze waarde. Maar, in geheel Europa is er slechts één vereniging die zich met deze vorm van ZelfKennis bezighoudt, namelijk DIMschool vzw uit het Belgische Mechelen. DIMschool staat voor 'School voor Ontwikkeling van de Innerlijke Mens'.

Maak dus eens, dankzij bezinning, een ontdekkingsreis in jeZelf. Iets boeienders bestaat er niet!

Organisaties gespecialiseerd in bezinning


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in bezinning op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht