ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Beurzen Bio-Ecologie

Op Eco-beurzen kan men rustig kennismaken met de uitbaters van info- & verkoopstanden met betrekking tot bouwen, wonen en gezond leven, met afwisselende eco-standen, een aanbod van groene producten, workshops, kinderanimatie, muziek, biocatering, enzovoorts.

Sommige bio-ecologische beurzen richten zich tot het grote publiek; anderen, enkel en alleen tot bedrijven en organisaties.

Ecologie als wetenschap is een onderdeel van biologie en bestudeert de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen, populaties of levensgemeenschappen (de biotische milieufactoren) en de relaties tussen organismen, populaties, levensgemeenschappen of landschappen en de niet-biologische omgeving (de abiotische milieufactoren). De studie op het niveau van de soort heet ook wel autoecologie en op het niveau van de levensgemeenschap en ecosysteem heet gemeenschapsecologie of synecologie.

Het woord 'ecologie', oorspronkelijk afgeleid van het Duitse Ökologie, werd geïntroduceerd door de Duitse bioloog Ernst Haeckel in 1866, als samentrekking van de Griekse woorden 'oikos' (huishouding) en 'logos' (studie, wetenschap).

In de Angelsaksische wereld werd dit 'ecology', dat daar een iets andere, meer milieukundige en mens-gerichte, betekenis kreeg. In België en Nederland bestaan het meer biologische oecologie en de meer milieukundige ecologie naast elkaar, maar het verschil vervaagt langzamerhand.

Organisaties gespecialiseerd in beurzen bio-ecologie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in beurzen bio-ecologie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht