ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Andere lichamen

Is de mens enkel en alleen stof, of heeft hij - naast het stoffelijke - ook nog andere lichamen? Er bestaan veel theorieën over het denkbeeld dat de mens over meerdere lichamen beschikt, of kan beschikken. De oorsprong hiervan is terug te vinden in het verre verleden. Oude Meesters uit de Griekse Klassieken, de Hermetica, het Christendom, de Antroposofie en het Hindoeïsme wijzen naar de mogelijkheid van de mens en zijn Hogere lichamen. Door de eeuwen heen hebben mystici en filosofen getracht te achterhalen hoe men dit idee kan verwerkelijken en integreren als een onderdeel van de belevenis Mens te zijn.

In de leer van Gurdjieff, die gebaseerd is op Oude Leerstellingen, neemt het denkbeeld van de mogelijkheid van hogere lichamen een prominente rol in. Gurdjieff wist dat een mens, die diep verankerd is in zijn aardse bestaan, zich onmogelijk bewust kon zijn van wat er in hogere werelden afspeelt, tenzij in verbeelding dat gebaseerd is op wat men gehoord of gelezen heeft.

Men moet als het ware ontslapen om in contact te komen met het overeenstemmende lichaam en één of meerdere van deze hogere werelden. Vooraleer dit mogelijk wordt, moet men ondervinden wie of wat het is dat ontslapen moet. Wat de leer van Gurdjieff ons vooral duidelijk maakt is dat de  hogere lichamen onontwikkeld zijn, en dat het tot de taak van de meer bewuste mens behoort om deze te kristalliseren.

De verschillende lichamen van de mens, volgens Oude Leerstellingen, zouden zijn:

  1. Het Stoffelijke/Vleselijke lichaam
  2. Het Natuurlijke/Astrale lichaam
  3. Het Geestelijke/Mentaal of Spirituele lichaam
  4. Het Goddelijk/Causaal lichaam, het Lichaam van de Wil.

De volmaakte mens zou, volgens deze leerstellingen, over drie geperfectioneerde lichamen beschikken, waarbij het vierde, het Goddelijke lichaam, en dus controle uitoefent over zowel het Geestelijke, het Natuurlijke, als het Stoffelijke. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan Jezus de Christus die het Vleesgeworden Hemelse Woord vertegenwoordigde.

Veel hedendaagse strekkingen hebben het idee van Hogere lichamen overgenomen, soms zelfs klakkeloos - met als gevolg, dat het bezit van hogere lichamen als een vanzelfsprekendheid iets beschouwd wordt. Om die reden doet men er goed aan om de waarheid - welke die ook is - in jezelf te vinden.

Organisaties gespecialiseerd in andere lichamen


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in andere lichamen op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht