ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

AanvanG

AanvanG, een Westerse aanpak van Subud, is de afkorting van 'Aanbidding van God', of 'Aanbidders van God'. Met 'Aanbidding van God' wordt bedoeld dat men zich wenst open te stellen voor een Hogere Kracht, die we 'God' noemen.

Natuurlijk bezit deze Kracht geen menselijke eigenschappen. In wezen kunnen we ons zelfs die Kracht helemaal niet voorstellen - maar, we kunnen ze in onszelf gewaarworden via ons Ware Zelf. Wij, mensen, hebben deze Kracht, dat Energieveld, een menselijke gedaante gegeven, louter en alleen om die Kracht verstandelijk begrijpelijk te maken. Dit is geen erg, zolang we dat 'beeld' maar niet als dé werkelijkheid gaan aanschouwen. Kortom: die 'God', of 'Goddelijke Kracht' bevindt zich eveneens in onszelf. Denk aan: 'Zo Boven, Zo Beneden'.

Hetzelfde kan gebeuren met de voorstelling van de Heilige Geest, een totaal andere Kracht, met geheel andere eigenschappen. In de Bijbel wordt deze Kracht vaak door de gedaante van een witte duif afgeschilderd, ook weeral bedoeld om die Kracht aanschouwelijker te maken voor ons begripsvermogen.

De Elohim, meervoudsvorm van El, de Bijbelse Goden, hebben geen identiteit. Het zijn scheppende krachten, die totaal verschillend zijn van elkaar. Eén van deze krachten, namelijk 'God de Vader', is alomtegenwoordig. Elke steen, elk blad van een boom, elk insect, elk levend wezen, elke ster en elke planeet wordt door die goddelijke energie doorstroomt. Daarom zeggen we, dat God in alles en overal aanwezig is. Ook in ons.

Maar, deze Kracht kan niet op zichzelf bestaan: twee andere Krachten vullen haar aan. Deze aanvullende Krachten kennen we onder de benamingen 'God de Zoon' en 'God de Heilige Geest'. Tezamen vormen ze de Heilige Drievuldigheid, oftewel 'De Drie Krachten'.

In het hindoeïsme zijn dezelfde Drie Krachten gekend onder de naam 'Trimurti', oftewel de hindoeïstische Drie-eenheid, gevormd door Brahma, Vishnu en Shiva.

Organisaties gespecialiseerd in aanvang


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in aanvang op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht