ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Bericht van inbreuk op auteursrecht intrekken

Na het indienen van een bericht van inbreuk op het auteursrecht kan een auteursrechthebbende beseffen dat ze content verkeerd hebben geïdentificeerd of kunnen hun gedachten veranderd zijn over hun klacht. Wanneer dit gebeurt is Spiritualia blij om intrekkingen van auteursrechtelijke claims, van de partij die ze oorspronkelijk heeft voorgelegd, te eren.

Indien je een content eigenaar bent en wenst om een bericht van inbreuk op het auteursrecht in te trekken, gelieve ons dan de volgende informatie te verzenden:

  1. Een verklaring van terugtrekking (zoals "Hierbij trek ik mijn bericht van inbreuk op het auteursrecht in")
  2. De complete en specifieke URL van de betrokken content
  3. Een electronische handtekening (jouw volledige naam typen volstaat)

Gelieve jouw terugtrekking te richten naar de Spiritualia klachtendienst vanaf hetzelfde emailadres als waarmee je het bericht van inbreuk op het auteursrecht hebt ingediend.

Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht