ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Klacht over inbreuk op auteursrecht

Indien je gelooft dat jouw werk zonder toelating op Spiritualia werd geplaatst, dan kan je een bericht van inbreuk op het auteursrecht doorgeven. Deze verzoeken mogen enkel verstuurd worden door de eigenaar van het auteursrecht of een agent met machtiging om in naam van de eigenaar op te treden.

De snelste en eenvoudigste weg om Spiritualia op de hoogte te brengen van een vermoedelijke inbreuk op auteursrecht is via ons webformulier:

Gelieve te onthouden dat je een juridisch proces initiëert indien je een verzoek tot verwijdering van content indient door een bericht van inbreuk op het auteursecht door te geven. Maak geen valse vorderingen. Misbruik van dit proces kan het opschorten van jouw account of andere juridische consequenties tot gevolg hebben.

Wij accepteren ook berichten van inbreuk op het auteursecht in vrije vorm, verstuurd per email of per brief. Verzeker je er dan echter van dat het voldoet aan de vereisten voor een bericht van inbreuk op het auteursecht. Indien niet, zal het verzoek niet geaccepteerd worden en zal gevraagd worden om een nieuw, correct verzoek in te dienen.

Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht