ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Wat kan je zoal in de rubriek Eclecticus aantreffen?

Hoeveel mensen hebben zich de laatste week voor Eclecticus ingeschreven?
door Tsenne Kikke - zondag 27 januari 2019 17:57

De rubriek 'Eclecticus' richt zich vooral tot de zogenaamde 'zoekers naar de waarheid' ('dat klinkt nogal zwaar, hé! :-))..., naar hen, die - zoals de naam het zelf zegt - zich als eclectici wensen te ontpoppen, of reeds zijn. Anders gezegd: ze stellen vooral interesse in literatuur dat hun innerlijke groei aanwakkert, ondersteunt, aanvult, enzovoorts. Zaken, die men in kranten en tijdschriften niet zal kunnen aantreffen.

Over: andere verpakkingen met dezelfde inhoud

Met 'zoekers naar de waarheid' verwijs ik natuurlijk naar het zoeken van de waarheid in en over onszelf; een waarheid, dat het merendeel van de eerwaarde leden van de mensheid niet wil kennen. Toegegeven: waarheden kwetsen. :-)

Gurdjieff: "Men moet leren de waarheid te spreken. Dit komt u ook vreemd voor. U geeft er zich geen rekenschap van dat men de waarheid moet leren spreken. Het schijnt u toe, dat het voldoende is dit te willen of ertoe te besluiten. Maar ik zeg u dat de mensen betrekkelijk zelden opzettelijk een leugen vertellen. In de meeste gevallen menen zij de waarheid te spreken. En toch liegen ze voortdurend, zowel wanneer zij een leugen willen vertellen als wanneer zij de waarheid willen spreken. Zij liegen voortdurend, zowel tegen zichzelf als tegen anderen. Daardoor begrijpt niemand ooit zichzelf, of iemand anders. Denk eens aan — zou er ooit zoveel tweedracht, zo'n diep wanbegrip en zoveel haat tegen de inzichten en meningen van anderen kunnen bestaan als de mensen elkaar konden begrijpen? Maar zij kunnen elkaar niet begrijpen, omdat zij het liegen niet kunnen laten. De waarheid spreken, is het moeilijkste wat er op de wereld bestaat, en men moet veel en lang studeren om de waarheid te kunnen spreken. Het te willen is niet voldoende. Om de waarheid te spreken moet men weten wat de waarheid is en wat een leugen is — allereerst in zichzelf. En dat wil niemand weten."

En, beste lezer, indien je er misschien geen woord van begrijpt (in de werkelijke betekenis van be-grijp-en, om het daarna nooit meer los te laten), en je dus in jouw hoofd andere dingen op kunt nahouden - bijvoorbeeld: om al wat hierboven staat te ontkennen, zou ik durven schrijven: trek het je vooral - net als ikzelf - niet aan. :-)

Over iets totaal anders

Tussen haakjes: heb je ook al opgemerkt dat het er in de zogenaamde 'spirituele wereld'  de laatste jaren een beetje stil is geworden? Het stof, dat door zaken zoals "De Celestijnse Belofte', 'God Spreekt', 'Course in Miracles', 'Mindfulness', et cetera, was opgedwarreld, is gaan liggen, godzijdank.

Zoals ik reeds eerder schreef, zijn het tijdelijke verschijnselen - en, net zoals eender welk ander verschijnsel moeten ze vroeg of laat uitdoven. Dat is een wet.

Natuurlijk mogen we in de toekomst nieuwe 'verschijnselen' verwachten. Maar, welke die ook  zullen zijn, weet nu al dat ze gegarandeerd opnieuw oude wijn zijn in gloednieuwe verpakkingen, gebracht door éénogen, die zichzelf in het Rijk der Blinden tot koning hebben uitgeroepen. Toegegeven. miljoenen mensen trappen er met beide voeten in. :-)

Anderzijds is dit een zegen, omdat men Waarheden slechts kan kennen nadat men de Leugens heeft aanschouwd.

Zelfs Gurdjieff gaf toe dat er ook in zijn tijdperk niets nieuws onder de zon was, en voegde eraan toe dat alles wat hij bracht uit het Begin der Tijden dateert. Om die reden blijf ik dan ook zijn leerstellingen trouw. Hoe dichter bij de bron, hoe zuiverder het water, nietwaar?

Daarin verschilt Gurdjieff's leerstellingen met datgene wat we 'wetenschap' noemen, waarmee ik bedoel, dat de wetenschap van vandaag niet die van morgen is. Maar hetgeen Gurdjieff ons bracht zal misschien zelfs vanaf het jaar 3019 in scholen worden onderwezen.

Momenteel nog niet, dus: de mensheid is in zijn geheel daar nog niet klaar voor. Daarom richten we ons vandaag de dag tot enkelingen, die zich als het ware 'geroepen' voelen om aan hun innerlijk zijn te werken, waaronder de eclectici.

Het is dan ook aan die enkelingen dat ik dolgraag mijn resterende tijd zou willen spenderen - of, noem het 'investeren'. Onderstaand filmpje is dan ook speciaal aan hen gericht. Daarin wordt er iets uit 'Psychological Commentaries on the Teaching of G. I. Gurdjieff and P. D. Ouspensky' voorgelezen: een tekst om van te snoepen! Indien je van zulke voeding houdt, natuurlijk.

In de rubriek 'Eclecticus' vind je zo nu en dan eens zo'n filmpje, maar dan wel met bijgevoegde tekst, opdat je tijdens het aanhoren kunt meevolgen - en, veel later zou kunnen nalezen.

Tijd: benut, of verspil het

Eén leven is voldoende om alle wetten te leren kennen, beweerde Gurdjieff. De kunst bestaat er dus uit om de Geleende Tijd nuttig te besteden. Elke mens loopt hier op Aarde voor een welbepaalde tijd rond. Het lichaam op zichzelf heeft niets meer nodig dan eten, drinken, zitten, staan, liggen, wandelen, slapen, en seksen. En de rest van elke en iedere dag kan men, bijvoorbeeld, werken, en zichzelf (proberen te) ontspannen. Elke mens, die zich met dat lichaam identificeert - met andere woorden: in de wetenschap leeft dat hij dat lichaam is en niets meer of minder - kan een leven leiden enkel en alleen om aan de behoeften van dat lichaam te voldoen. Tenzij er 'iets anders' in dat tijdelijke voertuig daadwerkelijk werd gekristalliseerd, kan dat lichaam slechts wederkeren tot stof. Tot wat anders?

Maar, er is een welbepaalde tijd, een bepaalde termijn voor alles. Voor ieder ding bestaan de mogelijkheden slechts gedurende een bepaalde tijd. Zo kan een vrouw, bijvoorbeeld, slechts een bepaalde tijd in haar leven zwanger worden. Eenmaal die tijd is verstreken... Anders gezegd: dezelfde wet geldt ook voor het fysieke lichaam. Als er niets meer in kan geboren worden, dan is de verkregen tijd voorgoed voorbij. Tijd is een hemels geschenk: benut het, of verspil het.

Wat Tijd betreft...

Gurdjieff: "Bovendien heb ik veel te weinig vrije tijd om die aan anderen op te offeren zonder dat ik er zeker van kan zijn dat het hun goed zal doen. Ik acht mijn tijd zeer kostbaar, omdat ik die nodig heb voor mijn eigen werk en ik kán - en, zoals ik al zei, wil - die niet onproductief gebruiken...

Er is nog een andere kant aan deze zaak, namelijk: de mensen stellen iets waar zij niet voor hoeven te betalen niet op prijs."

Indien Gurdjieff nog zou leven, zou ik hem vragen: "Wat als niemand 13 € per maand wenst te investeren om de inhoud van Eclecticus in te lezen?,.."

Gurdjieff: "Aan Zelfkennis doen, betekent: werken aan jouw innerlijke zelf vanuit een hier-en-nu, zonder jezelf op mogelijke toekomstige resultaten te concentreren - want, dan sla je de bal mis, en ben je verkeerd bezig; omdat jouw aandacht de verkeerde richting uitgaat. Indien je, anderzijds, de inhoud van Eclecticus hebt samengesteld zonder iets in de momenten zélf uit te buitenwereld te verwachten, heb je er goed aan gedaan, vooral voor jeZelf." Hij legde de nadruk op de woorden: 'in de momenten zélf'.

Ikzelf zou het niet beter hebben kunnen verwoorden.

Voel je je geroepen om Spiritualia te sponsoren?

Niet enkel en alleen om de kosten te helpen dragen, maar vooral om een budget te vergaren waardoor deze website naar buiten toe beter kan worden gepromoot.. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden.

- En, je kunt je ook als eclecticus inschrijven! -

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht