ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Over de zichtbare onzichtbare mens - Deel 4

Enig idee hoe je onzichtbaar bent voor jezelf?
door Tsenne Kikke - donderdag 27 september 2018 17:47

Over onzichtbaarheid

Eenieder van ons is in staat om het lichaam van eender welke persoon te aanschouwen. We zien de lippen bewegen, de knipperende oogleden, de gelaatsuitdrukkingen, de handelingen die hij/zij uitvoert, en zo meer. Maar de persoon zélf is onzichtbaar. Eigenlijk leven we in een wereld van 'verschijningen' zonder dat we de 'werkelijkheid' ervan kunnen zien.

Vooraleer we dieper ingaan op het begrip 'werkelijkheid' is het van groot belang om in de eerste plaats onze 'eigen onzichtbaarheid' in te zien.

We beseffen niet (ik bedoel: met geheel ons wezen), hoe onzichtbaar we zowel voor onszelf als voor anderen zijn. We realiseren ons niet dat we in een wereld van onzichtbare mensen en onzichtbare dingen leven. We beseffen niet hoe ons leven zich zowel afspeelt in het zichtbare als in het onzichtbare.

Al onze gedachten, emoties, gevoelens, verbeeldingen, dromen, fantasieën, angsten, zijn allen 'onzichtbaar' voor anderen. Onze plannen, geheimen, ambities, twijfels, speculaties, affecties, intenties en bedoelingen, overpeinzingen, innerlijke leegten, onzekerheden, verlangens, begeerten, onze smaak, gewaarwordingen, onze sympathieën en antipathieën, vooroordelen, geloofsovertuigingen, aversies, bekoringen, onze voorliefden en haatgevoelens, en zo meer, en zo meer, zijn allen 'onzichtbaar'.

Toch maken ze allen deel uit van hetgeen we 'onszelf' noemen; een 'zelf', dat ontegensprekelijk onzichtbaar is voor anderen. Niemand kan onze gedachten zien, noch weten wat we op een bepaald ogenblik aan het denken zijn. Zelfs voor onszelf, zijn gedachten en gevoelens onzichtbaar: ze komen en gaan, zonder dat we er controle over hebben, en meestal vereenzelvigen we ons met hen, hetgeen 'identificatie' wordt genoemd.

Met andere woorden: we vergroeien met onze gevoelens en gewaarwordingen; we worden er één mee, met als gevolg, dat we onszelf als onwerkelijk ervaren. We zijn 'onszelf niet meer'. We verbeelden ons de medemens te zien en te kennen, en via de denkbeelden die we over anderen hebben, vormen we in onszelf een wereld van denkbeeldige mensen.

Niemand kan jou zien, jou begrijpen, noch naar jou écht luisteren..., omdat anderen even diep in slaap zijn, net als jijzelf. De reden hiervan vermeldde ik reeds: elke mens is dermate met het lichaam vergroeid dat men denkt dat men enkel en alleen dat stoffelijke, vergankelijke lichaam is.

Kortom: in wezen kunnen we onmogelijk iemand 'kennen', en in alle waarheid mogen we eraan toevoegen dat niemand 'ons' kent. Mensen kunnen jou visueel waarnemen, ze kunnen naar jouw stem luisteren - maar, niemand kan jou kennen, écht kennen.

In de wereld van Zelfkennis sta je er alleen voor: jijzelf bent de enige die jouw Zelf kan leren kennen. Maar, wie of wat ben je?... Ik bedoel: welke van de 1001 ikjes, die over jouw lichaam regeren, ben jij?

Over een wereld van verschijningen

Al wat we zien valt omgekeerd op de retina van het oog, net als bij een fototoestel. Indien we dus de vergelijking met fotografie maken, is het netvlies het scherm waartegen de beelden worden geprojecteerd. Via de oogzenuw worden de prikkels naar de hersenen getransporteerd. Het beeld zelf is tweedimensionaal, net zoals het beeld dat in een bioscooop op het witte scherm wordt geprojecteerd, maar dan wel omgekeerd, en de hersenen maken er een driedimensionaal beeld van.

Wat bedoelen we met verschijningen? Zoals we reeds vermeldden zien we het uiterlijke van iemands lichaam. We zien niet zijn bewustzijn, noch de aanwezigheid of ontbreken van een ziel, noch zijn levensgeschiedenis, noch wat hij ooit allemaal heeft gedacht, gedaan, geliefd of gehaat. Eigenlijk zien we praktisch niets van die persoon, en toch gaan we voort op dat uiterlijke.

In de Indiase filosofie komt het idee van verschijning overeen met het begrip 'maya', dat 'illusie' betekent. Volgens het hindoeïsme en het boeddhisme is de mens door een sluier van illusies omgeven, waardoor de ware toestand van de wereld aan zijn zicht is onttrokken.

Laten we even de wereld bekijken die in ons brein wordt opgebouwd...

- Wordt vervolgd in de rubriek 'Eclecticus' -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja!... Spiritualia is er speciaal voor jou; dit, dankzij enkele sponsors!

Maar, er is nog immer nood aan meerdere: niet enkel en alleen om de zware kosten van deze website te helpen dragen, maar vooral om met-ter-tijd een budget te vergaren waardoor de website naar buiten toe beter kan worden gepromoot, en dus nog een véél groter publiek zal kunnen aantrekken, inclusief meerdere interessante vrijwillige bloggers, misschien. En, sponsoren kan al vanaf 1 euro - maar, hoe meer nulletjes achter het cijfer 5 hoe beter! :-) Meer info, of interesse?.... Klik op deze link.

Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden. En jawel: als je geen behoefte hebt aan klandezie of naambekendheid kan het natuurlijk ook volledig gratis, zolang deze website blijft bestaan. Denk daarbij: "Dankzij die enkele sponsors..." :-)

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht