ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Mystiek verkleint de afscheiding tussen het goddelijke en de stoffelijke wereld

Mystiek en mysticisme zijn woorden die tot de menselijke verbeelding spreken dankzij hun occulte inhoud.
door Tsenne Kikke - zondag 13 januari 2013 3:00

Het woord mystiek, of mysticisme, is afgeleid van het Griekse ‘mystikos’, dat naar een geïnitieerde van de één of andere mysterieuze religie verwijst, of naar het occulte. In de spirituele wereld verkrijgt het ook de betekenis van een ‘streven naar’; een streven naar een ‘mystieke beleving’. Er bestaan zowel natuurlijke evenals religieuze mystieke ervaringen.

Natuurlijke mystieke ervaringen zijn, bijvoorbeeld, het gevoel dat ervaren wordt één te zijn met de natuur tijdens een lange boswandeling, of bij het bewonderen van een prachtig landschap. Zo kun je je, bijvoorbeeld, ook één voelen met een persoon die je voor de eerste maal in je leven ontmoet. Dit soort ervaringen zijn van een geheel andere aard dan de religieuze mystieke ervaringen, vooral omdat ze passief zijn. Meestal 'overkomt' het iemand zonder dat deze de ervaring actief nastreeft.

Natuurlijke mystieke ervaringen worden niet als religieuze ervaringen beschouwd, omdat ze niet met een bepaalde traditie verbonden zijn. Het zijn uiteraard wél spirituele ervaringen en kunnen een diepgaande invloed op het individu hebben.

Religieuze mystieke ervaringen zijn vaak meer actief dan de passieve natuurlijke ervaring; actief, omdat men er op de een of andere manier zelf heeft naartoe gewerkt. De mystieke ervaring kan worden opgeroepen middels het gebed, een sterk verlangen, contemplatie, lichamelijke discipline, of meditatie. Soms gaat het gepaard met een verzaking aan het wereldlijke.

Verder kan men een mystieke ervaring beleven bij het gebruik van psychedelische drugs, zoals LSD of paddo's. In veel niet-westerse culturen is het gebruik van dit soort middelen nog altijd een belangrijk onderdeel van de religie. In welke mate ze 'echt' zijn en geen deel uitmaken van de verbeeldingswereld kan wel in vraag worden gesteld.

Doordat bij mystici vaak paranormale ervaringen en verschijnselen worden waargenomen, is de mystiek ook een onderzoeksterrein voor de parapsychologie.

Mystiek betekent in het ene geval het op enigerlei wijze trachten te komen tot een innige vereniging met God, het goddelijke of met het bovennatuurlijke - of, het bereiken van diepe staten van meditatie en spirituele realisaties, zoals Nirvana.

In het andere geval is sprake van subjectieve ervaringen van bovennatuurlijke aard: contact dus met een andere werkelijkheid dan de gebruikelijke. Deze contacten kunnen meer of minder intensief zijn. Al naargelang de afstand tot het bovenaardse kunnen zulke ervaringen uiteenlopen van een eenvoudig besef van het hogere tot aan een heftige vervoering, buiten zichzelf treden, of het goddelijke intens gewaarworden.

Zo onderscheidde de Boeddha Zes Bovennatuurlijke Krachten, die zowel ervaringen van bovennatuurlijke aard als spirituele realisaties en vormen van kennis bevatten.

Nota: We zijn volop onze Encyclopedia Spiritualia aan het aanvullen... Heb je ooit zélf op de één of andere manier persoonlijke ervaringen opgedaan met het mystieke? Of, weet je er iets meer over te vertellen? Laat het ons weten via 'Mijn Commentaar' hier onderaan.

Interessante, reclameloze bijdragen, met een encyclopedische inhoud, en bijgevolg: een meerwaarde voor onze lezers, komen in onze rubriek Encyclopedia Spiritualia terecht, waarvan hier de link!

Eender wat op reclame lijkt, wordt automatisch verwijderd. Hopelijk kun je hier enig begrip voor opbrengen. Want, indien jij het doet, zullen de duizenden anderen het ook doen, nietwaar?

Stel je interesse in doelgerichte reclame, en/of streef je naar meer naambekendheid? Klik dan even op deze Zoek&Vind link.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht