ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: En? Hoe ben je gegaan?

Heb je de oefening over enkele minutenlang 'bewust zijn' tot een goed einde kunnen brengen?
door Tsenne Kikke - dinsdag 24 januari 2017 13:25

In de blog getiteld 'Dossier Zelfkennis: wat is het verschil tussen het innerlijke zelf en het Innerlijke Zelf?' schreef ik: "Ooit al eens geprobeerd om elke dag, 365 dagen per jaar, 5 minutenlang - al was het maar stilzitten op een stoel - bij jezelf stil te staan? De rest van de 24 uur mag je met je lichaam doen wat je maar wilt..."

En in 'Dossier Zelfkennis: over Bewustzijnsniveaus, balletdansen, de slaap en blote borsten' kon je het volgende lezen:

Over Niveaus van Bewustzijn

Hoeveel maal, of hoelang, ben jij elke dag van jezelf bewust? Antwoord niet onmiddellijk, want misschien ben je verkeerd, doch tracht volgend experiment een weeklang uit te voeren, met de nadruk op het woordje 'tracht'.

Tracht telkenmale je aan tafel zit om te eten bewust van jouw lichaam te zijn, bewust van het feit dat je op een stoel zit, bewust van het feit dat je gaat eten, of aan het eten bent, wordt jouw lichaam van hoofd tot voeten gewaar, observeer de handelingen van jouw handen, wees bewust van alle geluiden in de omgeving, enzovoorts.

Indien je dus per dag van een ontbijt, middagmaal, een vieruurtje en een avondmaal geniet, betekent dus dat je de oefening viermaal per dag uitvoert. Nogmaals: probeer het eens een kleine week lang.

Op het einde van de week ben je ietwat op de hoogte van de grijstint van jouw niveau van bewustzijn, en weet je of je je eerder in het niveau van de slaap bevindt (het zwarte), of je voor 100% bewust bent (het witte), of ergens tussenin.

Natuurlijk zijn er nog hogere niveaus van bewustzijn, maar dan hebben we nu niet over. In elk geval wens ik jou heel veel succes toe! En, indien je er 3 à 4 maal per dag - 7 dagen aan één stuk - in geslaagd bent om enkel en alleen in die korte momenten voor 100% bewust te zijn, geef ik jou een andere oefening. :-) Tot dan!?

Resultaat

We zijn nu een week verder...: van de tientallen duizenden bezoekers van deze website is er misschien één iemand bij geweest die zich eraan heeft gewaagd. Jij, misschien?

Om die reden eindigde ik de blog 'Over de man met de grootste penis ter wereld' met de woorden: "Over die slaap kom ik volgende week terug..., want dan komen enkele bezoekers van deze website misschien aan de beurt. :-)" Ben je daar één van?

Die slaap, waarover ik regelmatig iets vermeld, kan op zichzelf niet worden aangevoeld, noch worden vergeleken met de slaap in jouw bedje, maar leunt er wel sterk tegenaan. Die slaaptoestand is dermate aangenaam dat geen mens er iets over wenst te weten. Doe je het wel, door naar die hypnotische slaaptoestand te verwijzen, dan loop je de kans dat het jou kwalijk wordt genomen, of dat het als een meest absurde uitspraak wordt weggewimpeld. Zo reageert elke mens, die het vertikt te 'ontwaken', op zijn eigen, mechanische manier.

Experiment

Als je nog eens je huis verlaat, tracht dan eens enkele minutenlang de mensen die je op straat tegenkomt te observeren. Zie hoe ze wegens die slaaptoestand in gedachten of verbeelding diep in zichzelf verzonken zijn. En, wanneer je terug thuiskomt, tracht te herinneren hoeveel minuten je dat 'bewust zijn' hebt kunnen volhouden, vooraleer zélf opnieuw in jouw traditionele slaaptoestand te zijn vervallen. :-)

Reeds eerder publiceerde ik de volgende tekst over dit onderwerp...

Gurdjieff: "Om te begrijpen wat het verschil is tussen de bewustzijnstoestanden, keren wij terug tot de eerste bewustzijnstoestand, de slaap. Deze is volkomen subjectief. Tijdens de nachtelijke slaap is de mens verzonken in dromen. Of hij zich deze al dan niet herinnert, doet er weinig toe. Zelfs wanneer enkele reële indrukken - geluiden, stemmen, warmte, kou, de gewaarwording van het eigen lichaam - tot hem doordringen, wekken deze slechts fantastische subjectieve beelden in hem op. Dan ontwaakt hij.

Op het eerste gezicht is dit als een totaal andere bewustzijnstoestand. Hij kan zich bewegen, met andere mensen spreken, plannen maken, gevaren zien en deze vermijden, enzovoorts. Ogenschijnlijk bevindt hij zich in een betere toestand dan toen hij sliep. Maar als wij hier wat dieper op ingaan, als wij een blik in zijn innerlijke wereld werpen, zijn gedachten en de drijfveren van zijn handelingen nagaan, dan zullen wij zien dat hij in vrijwel dezelfde toestand verkeert als toen hij sliep.

Het is zelfs erger - want, in de slaap is hij passief, dat wil zeggen: hij kan niets doen. In de waaktoestand, daarentegen, kan hij voortdurend iets doen en de gevolgen van al zijn handelingen hebben hun weerslag op hemzelf en op zijn omgeving.

En toch herinnert hij zichzelf niet. Hij is een machine, een machine die reageert op uiterlijke invloeden. Alles gebeurt met hem. Hij kan de stroom van zijn gedachten niet stopzetten, hij kan zijn verbeelding, zijn gevoelens, zijn aandacht niet beheersen. Hij leeft in een subjectieve wereld van 'ik hou van', 'ik hou niet van', 'ik vind het prettig', 'ik vind het niet prettig', 'ik verlang', 'ik verlang niet'; dat wil zeggen: in een wereld, waarin hij meent te houden van of niet te houden van, te verlangen of niet te verlangen. Hij ziet de werkelijke wereld niet. De werkelijke wereld gaat voor hem schuil achter de muur der verbeelding. Hij leeft in slaap. Hij slaapt. Wat door de mens 'helder bewustzijn' genoemd wordt, is slaap, en een slaap, die veel gevaarlijker is dan de slaap 's nachts in bed.

Laten wij een gebeurtenis nemen uit het leven van de mensheid. Oorlog bijvoorbeeld. Er woedt op dit ogenblik een oorlog (nota: deze woorden dateren uit 1915 en zijn dus nog immer actueel). Wat betekent dat? Het betekent, dat miljoenen slapende mensen proberen miljoenen andere slapende mensen te vernietigen. Dit zouden zij natuurlijk niet doen als zij ontwaakten. Alles wat er gebeurt, komt voort uit deze slaap.

Niet overtuigd van jouw dagdagelijkse slaaptoestand? Anders gezegd: de afwezigheid van permanent bewust zijn van jezelf? Probeer dan toch maar eens bovenvermelde oefening uit te voeren. Niet een jaar lang, maar slechts één weekje.

Zeg nu, op dit eigenlijke moment tegen jezelf: "Ik beloof plechtig aan mezelf om elke dag, één week lang, telkenmale ik iets wil gaan eten de gehele duurtijd ervan bewust te zijn. Of dat etentje nu 5 minuten duurt, of 15, doet er niet toe."

Succes!

Nota: Op de vraag hoe je gegaan bent, hoef je me natuurlijk niet te antwoorden - want, ik kende het resultaat al vooraleer je aan die oefening wenste te beginnen. En, wensen eraan te beginnen, is nog altijd geen begin...

In elk geval: zolang een mens zich niet van zijn slaap bewust is, zal hij nooit het verlangen in zichzelf koesteren te ontwaken. En, velen denken dat ze wakker zijn. :-) Grappig, hé! Wie zei alweer: "Ontwaak!" - "Word wakker!" - "Ontslaap!"?...

Och..., velen zijn geroepen, maar slechts weinigen kiezen zichzelf uit om daadwerkelijk aan Zelfkennis te 'doen'. De slaap zal het hen verhinderen, en hoe meer ze 'proberen', hoe groter de druk van buitenaf. Dat is een Wet waar geen mens onderuit kan. Jij dus ook niet, sorry.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht