ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Wat doet wifi-straling met tuinkers en wat doen andere mensen met jou?

Of wifi ja dan neen schadelijk is voor onze gezondheid wordt nog steeds in vraag gesteld. Maar, wat anderen ons wél kunnen aandoen, wordt niet over gesproken.
door Tsenne Kikke - vrijdag 31 mei 2013 16:00

Zes ambitieuze Deense scholieren hebben een lokale wetenschapswedstrijd gewonnen met een experiment rond het effect van wifi-straling op tuinkers.

De zes meisjes, onder leidivg van een biologieleerkracht, verdeelden voor hun experiment 400 tuinkerszaadjes over 12 borden. Deze twaalf borden werden verdeeld over twee kamers die gedurende 12 dagen dezelfde temperatuur en via vensters evenveel zonlicht kregen. In één van de kamers was wifi-straling aanwezig: tussen de 6 borden werden WiFi routers geplaatst.

Volgens de Deense nationale omroep 'Danmarks Radio' was, na afloop, duidelijk het verschil te merken tussen de tuinkers, die was blootgesteld aan wifi-straling, en de andere tuinkers. De bestraalde tuinkers bleek niet meer te groeien, dood te zijn of te muteren en het aantal zaadjes, die wél waren doorgekomen, werden opgeteld. Hét bewijs van de negatieve effecten van WiFi?

Weet, dat 'evenwicht' betekent, dat er voor elke pro wel ergens een contra bestaat, met als gevolg: uit dit onderzoek concluderen dat wifi-straling wel degelijk een gezondheidsrisico inhoudt, is - naar men beweert - een brug te ver. Onder andere: de Noorse wetenschapsjournalist Gunnar Tjomlid formuleerde op zijn blog een aantal bedenkingen bij het experiment.

- Hij merkte terecht op dat er nogal wat reukjes aan het experiment zijn. Zo stonden in de wifi-kamer laptops dicht bij de plantjes, wat zowel de plaatselijke luchtstroom evenals de temperatuur kan hebben beïnvloed en dus een effect kan hebben gehad op de ontkieming.

- Het experiment werd op dag 13 gestopt, niet omdat het zo vooraf was vastgelegd, maar omdat ‘het resultaat nu wel duidelijk genoeg was’. Het is volgens Gunnar Tjomlid niet onwaarschijnlijk dat de trager groeiende waterkers de andere nog had kunnen inhalen. Het eventuele verschil van enkele graden in de temperatuur - veroorzaakt door de aanwezigheid van de laptops -  kan daarmee iets te maken hebben.

- Er was geen sprake van een dubbelblind experiment, waarbij noch de proefpersoon, noch de onderzoeker gedurende het experiment kennis heeft over wie tot de experimentele groep behoort en wie tot de controlegroep, integendeel. De leerlingen wisten op voorhand welke waterkers aan straling onderhevig zou zijn, en gingen er dan ook op voorhand van uit dat het met de bestraalde waterkers slechter zou aflopen.

- Nog problematischer is, dat er twee experimenten waren, en dat de leerlingen de resultaten van het tweede onderzoek wegmoffelden, omdat ze in het eerste experiment een veel groter effect konden waarnemen.

- Ook trachtte men de media op een dwaalspoor te brengen door foto's te tonen van volgroeide waterkers en die te vergelijken met foto's van een 'ziek' bord. Maar de gezonde groep bestond uit 332 ontkiemde zaadjes versus 252 van de WiFi-groep.

Toch wil niemand gezegd hebben dat de straling van gsm’s en zendmasten volstrekt onschadelijk is. Eén reden daarvoor is de factor tijd. Het gaat om een relatief jonge technologie en de meeste epidemiologische studies kijken naar de gevolgen van blootstelling aan radiogolven gedurende maximaal tien jaar. Anders gezegd: over de gevolgen op lange termijn weten we eigenlijk nog altijd niets af.

Wel bestaat er de mogelijkheid dat negatieve berichtgevingen onbewuste verwachtingseffecten realiseert en dat de waarnemer het waargenome sterk kan beïnvloeden. Maar, hoe dit dan weer precies te werk gaat, is ook gissen, tenzij men er, bijvoorbeeld, telepathie bij betrekt, omdat men er geloof aan hecht - of, dat men ervan overtuigd is dat planten emoties hebben, menselijke emoties kunnen aanvoelen en er op reageren, et cetera.

Een argument, dat anti-stralingsactiegroepen vaak aanhalen, is dat de door de telecomindustrie genfinancierde studies beduidend minder negatieve effecten worden vastgesteld. "Net als indertijd," voegde men eraan toe, "toen asbest zogezegd niet schadelijk zou zijn geweest voor de menselijke gezondheid."

In elk geval zijn de meningen sterk verdeeld en hopelijk resulteert het onderzoek van de 6 meisjes in nieuwere, meer 'wetenschappelijke' onderzoekingen. Het probleem is: wie zal die financieren?... En onthoud, dat ook de Zon schadellijke stralingen uitzendt en huidkanker kan veroorzaken, met dit verschil: we kunnen ons daarvan onttrekken, niet van het draadloze internet. En, wat de toekomst betreft, zal het er niet op beteren.

WiFi: schuldig of onschuldig?
 
WiFi-technologie werkt met hoogfrequente, gepulste elektromagnetische straling of 'microgolven'. De gebruikte frequenties zitten rond de 2,4 Giga Herz (net zoals een microgolfoven) en recenter is men ook frequenties tussen 5,1 en 5,8 Ghz gaan gebruiken, en valt onder de groep van niet-ioniserende straling.
 
Bij WiFi wordt men eigenlijk van 2 kanten bestraald. Ten eerste is er de straling uitgezonden door de draadloze router of het basisstation, waarop vaak (maar niet altijd) 1, 2 of 3 antennes zichtbaar zijn. Deze straling is er continu, 24u op 24, dus ook wanneer men niet surft. Het signaal gaat 100 tot 300 meter ver.
 
Wanneer men effectief draadloos surft, is er ten tweede de straling afkomstig van de netwerkkaart of antennes in de laptop of pc.
 
Uit metingen blijkt dat het stralingsniveau bij een laptop waarop men wifi gebruikt, varieert tussen de 6 en 13 Volt per meter. Dit zijn verontrustend hoge stralingsniveaus. Wetenschappers stellen immers dat mensen best niet worden blootgesteld aan niveaus boven 0,6 V/m.

Bovendien is blootstelling aan straling cumulatief: hoe groter het aantal stralingsbronnen en hoe korter de afstand tot die bronnen, hoe meer straling en hoe sterker de effecten op de gezondheid.

Maar, nogmaals: wat men ook vermoedt wat de schadelijkheid betreft, heeft geen enkel wetenschappelijk rapport dit kunnen bevestigen. Ook hier geldt dat WiFi totaal onschuldig is, zolang het tegendeel niet wordt bewezen.

Tot besluit: er zijn daarbuiten misschien zeer veel schadelijke stralingen - en, afhankelijk van het immuunstelsel, is de ene mens er beter tegen bestand dan de andere. Doch weet, dat er ook stralingen zijn waar de mens - wegens pure onwetendheid - niet over spreekt. Ik heb het over de uitstralingen van de mens zélf, en zolang je jezelf niet in een denkbeeldige, afschermende glazen stolp plaatst, neem je tal van energieën in je op, die zich met de jouwe vermengen.

Woon maar eens een voetbalmatch bij, waar duizenden als gekken uitbundig staan te supporteren alsof hun eigen leven er van afhangt. Ga daarheen als toeschouwer, blijf passief, en voel jezelf daarna aan. Je zult opgeladen zijn. Of die energie nu wel of niet gezond voor jouw lichaam zal zijn, is afhankelijk van jouw menstype en van jouw niveau van 'zijn'.

Maar daar ging het niet om: zorg ervoor dat de energieën die je van anderen opneemt een meerwaarde in zichzelf meedragen - want WiFi kan jouw stoffelijk lichaam misschien aantasten, maar nooit of te nimmer jouw 'innerlijke zijn', gegarandeerd. Ik bedoel. indien je erover beschikt, natuurlijk.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht