ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Elk jaar sterven er in België 100.000 mensen: 6 op 100 geen natuurlijke dood

Sterftecijfers zijn equivalent aan de geboortecijfers. Alle leven dient als voeding voor het andere. Zo zit de Wet van Moeder Natuur nu eenmaal in elkaar.
door Tsenne Kikke - woensdag 14 september 2011 9:12

De dood maakt, net als geboorte, deel uit van het leven. Gemiddeld stierven er in de Europese Unie 9,2 mensen per 1000 inwoners in 2001. Het sterftecijfer van Nederland is met 8,7 lager dan het gemiddelde sterftecijfer in de Europese landen. In Denemarken is het sterftecijfer met 10,6 het hoogst. In Luxemburg is het sterftecijfer het laagst met 8,4.

In België sterven er jaarlijks zo’n 100.000-tal mensen. Daarentegen zijn er elk jaar veel meer geboortes.

Neem het jaar 2005, bijvoorbeeld. Toen werden er 117.439 kinderen geboren, waarvan 60.150 jongens en 57.289 meisjes. Maar in 1980 werden er 124.794 geboren en in 1990: 123.554.

Anders gezegd: Moeder Natuur blijft voor het nodige evenwicht zorgen, wereldwijd zelfs. Tenslotte dient alles wat leeft als voeding voor de ander.

Wat geboren is, moet dus sterven. Bomen, bloemen en planten, moeten sterven. Insecten, vissen, vogels en alle dieren moeten sterven, mensen dus ook. Zelfs wegens droogte, of van de honger. Voor Moeder Natuur maakt het niets uit. Alles wat stof is, moet tot stof vergaan, en Moeder Aarde blijven voeden. Dit is een natuurwet, die weinigen kunnen begrijpen, godzijdank.

De gehele aardkorst bestaat grotendeels uit het afgestorvene. Dit, al ongeveer 4,5 miljard jaar lang. Bovendien voedt het dode al het levende. Denk aan mest en humus, bijvoorbeeld. Maar ook aan fossielen, olie en steenkool. Voor wormen  maakt het ook niet uit of ze nu aan het lichaam van een paus, heilige, president, koning, of gewone werkman knabbelen.

Indien we onszelf nu de vraag stellen: ‘Bestaat er een leven na dit leven?’, gaan we van dit thema afdwalen. Bovendien wil niemand de waarheid horen, noch lezen, noch kennen, en blijft men geloven in datgene wat men wil geloven. Maar geen enkel geloof is gelijk aan een echt weten. Ik kan als kind in een Sinterklaas geloven, bijvoorbeeld, en als ik ouder wordt in iets anders.

Och, wat maakt het uit waarin een mens ja dan neen geloof stelt. Zolang men er zich maar goed bij voelt, nietwaar? Ter zake ...

In België sterft de overgrote meerderheid, zijnde 93,7 procent - een natuurlijke dood. De rest van de sterfgevallen is te wijten aan een niet-natuurlijke doodsoorzaak. Opmerkelijk: bijna evenveel mensen komen om het leven door valpartijen als door verkeersongevallen. Dat blijkt uit cijfers over 2006 van de FOD Economie.

Onder een niet-natuurlijke dood vallen zelfmoord - of, noem het ‘zelfdoding’, omdat het edeler klinkt: 1.934 van de overlijdens in 2006, verkeersongevallen: 104 sterfgevallen, valpartijen: 1.075 sterfgevallen, en andere uitwendige oorzaken. Die laatste categorie omhelst ziekenhuisinfectie, moord, verdrinking, verbranding, vergiftiging, drugs en explosies, 2.196 sterfgevallen in totaal.

Met uitzondering van valpartijen zijn mannen oververtegenwoordigd in al deze categorieën. Mannen zijn dan ook vaker het slachtoffer van een niet-natuurlijke dood dan vrouwen: 7,8 procent, tegenover 4,8 procent.

Het Waals Gewest heeft het hoogste percentage overlijdens vanwege niet-natuurlijke oorzaken (7,4 procent), het Vlaams Gewest het laagste (5,5 procent). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt daar met 6,9 procent tussenin.

Tot en met de leeftijdsgroep 75 tot 79 jaar overlijden meer mannen dan vrouwen, vanaf de leeftijdsgroep 80 tot 84 jaar zijn de rollen omgekeerd. De verschillen tussen de twee geslachten zijn het kleinst in de leeftijdsgroep 10 tot 14 jaar en het grootst in die van 20 tot 24 jaar.

Bij mannen is kanker de voornaamste doodsoorzaak (31procent), gevolgd door hart- en vaatziekten (30 procent) en ziekten van het ademhalingsstelsel (12 procent). Vrouwen overlijden het vaakst aan hart- en vaatziekten (36 procent), kanker (23 procent) en ziekten van het ademhalingsstelsel (10 procent).

Dit weten we dan ook weeral. Laten we ons nu met de levenden bezighouden, en de doden de doden laten begraven, hé!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht