ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Welkom in de wonderbaarlijke wereld van illusies!

Wat werken onze hersenen soms toch vreemd, nietwaar? Is het je al eens opgevallen dat je je eigen tekst verschillende malen leest en herleest en je telkenmale je spellingfouten niet opmerkt? Het is een eigenschap van onze hersenen, naar het schijnt, om te veronderstellen dat er geen fouten in staan. Dit 'veronderstellen' gebeurt automatisch zolang de eerste en de laatste letter van het woord maar juist zijn. Dit geldt niet enkel en alleen voor de Nederlandse taal, maar ook voor vele andere talen'€¦ Hierna vindt je er enkele reeds lang bekende voorbeelden van:

Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnat tihng is taht the frist and lsat ltteer be at the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it wouthit porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Fcuknig amzanig huh?

Sleon une édtue de l'Uvinertisé de Cmabrigde, l'odrre des ltteers dnas les mtos n'a pas d'ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire soit à la bnnoe pclae. Le rsete peut êrte dnas un dsérorde ttoal et vuos puoevz tujoruos lrie snas porlblème. C'est prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe, mias le mot cmome un tuot.

Gmäeß eneir Sutide eneir elgnihcesn Uvinisterät ist es nchit witihcg, in wlecehr Rneflogheie die Bstachuebn in eneim Wrot snid, das ezniige, was wcthiig ist, ist dsas der estre und der leztte Bstabchue an der ritihcegn Pstoiion sehten. Der Rset knan ttoaelr Bsinöldn sien, todzterm knan man ihn onhe Pemoblre lseen. Das legit daarn, dsas wir nihct jeedn Bstachuebn enzelin leesn, snderon das Wrot als Gnaezs.

Vatsvaalt Crabmidge'i Ãœkoloili uunilurge ploe ollunie, mis jokrrearjäs on theäd snaõs; onilule on viad see, et emisene ja vaniime thät oskelid õgeil kaohl. Kiõk muu viõb olla tlieäik sdoi, aga sa saduud sada ikka leguda imla preelombiedta. Sdea pujheõsl, et iinmmiuõmsts ei loe thtäi üskvahal, viad snõu teukvirna. Kradui vgnie, eh?

Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het neit uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we neit ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel. Garipg he. Dat is tcoh egineljik ovnosrtoaelabar.


Hoe reageren jouw hersenen op de volgende illusie? Zie jij ook schuin lopende lijnen, alhoewel ze allemaal wel degelijk horizontaal zijn? Lijnillusie 1

 Hierna geven we je nog een reeks interessante illusies'€¦

Illusie2

Welke van de twee monstertjes is volgens jou de grootste? Het figuurtje op de voorgrond, of het monster op de achtergrond? Wat denk je? Verifieer jouw oplossing door op deze link te klikken.Blijf een dertigtal seconden staren naar de witte stip en kijk dan naar een witte muur. Wat zie je dan?Kan jij ook de woorden 'Optical Illusion' aflezen?


 

Pagina 1 van 151234...15
Volgende pagina >
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht