ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Leermeesters

Aan ZelfKennis is slechts voor weinigen onder ons wegegelegd. Het is in feite het beantwoorden aan een innerlijke roeping. Vooraleer je je open stelt om bij DIMschool vzw aan ZelfKennis te doen, is het interessant te weten wat voor nut een 'leermeester' voor jou kan zijn..., en wat die persoon van jou zal verwachten.

Materiële dingen zijn er om ons tevreden te stellen. Een leermeester heeft geen materiële dingen nodig: hij is tevreden met zichzelf. Mocht hij bijvoorbeeld iemand ontmoeten die hem aanbiedt een school of een ashram te bouwen, dan zal hij natuurlijk niet weigeren. Die gulle persoon mag er zijn fortuin aan besteden, werk verschaffen aan tientallen mensen en honderden te eten geven. Een school of centrum zal dan ook meer mensen kunnen aantrekken. Het enige dat aan die gulle gever zal worden gevraagd, is het dan ook écht te doen, niet met de hand op de geldbeugel en halfslachtig. Hij zal dan bezig zijn met het uitvoeren van zijn verlangens, niet die van de leermeester. De leermeester zal er misschien in gaan wonen... als hij er toe gedwongen wordt. Bijvoorbeeld: door de liefde van degenen die op zoek zijn naar het licht in zichzelf. Hij zou kunnen ingaan op de verzoekingen van zijn leerlingen.

De vraag ‘Heb ik een leermeester nodig?’ is gelijk aan de vraag ‘Heb ik als klein kind een moeder nodig?’. Om van de ene bewustzijnsdimensie tot de andere te komen, heb je hulp nodig. Die hulp hoeft niet altijd de vorm van een mens te hebben; het kan uit een subtiele tegenwoordigheid bestaan of uit een flits van intuïtie – maar hulp moet er komen. Het innerlijke Zelf kijkt en wacht op de terugkeer van de zoon of de dochter naar de vader. Je kunt het gerust vergelijken met de parabel van de verloren zoon en als de zoon of dochter thuiskomt, dan is het een groot innerlijk feest.

De allerbeste leermeester van élke zoekende mens is het leven en de gehele schepping zélf. Als je alert en intelligent bent, kun je van alles leren. Als je geest helder was en je hart zuiver, dan zou je van iedere voorbijganger kunnen leren. Het leven is je beste leermeester. Het enige nadeel is, dat je in jouw geval misschien een paar honderd jaar nodig hebt om de nodige ervaringen, kennis en wijsheid op te doen vooraleer je je-Zelf eventueel ontmoet. Je kunt dus veel tijd en moeite besparen als je er een fysieke leermeester bijneemt. Omdat je misschien laks bent, en dan weer rusteloos, chaotisch en bezorgd, neemt jouw innerlijke Zelf de vorm aan van de leermeester buiten je: een persoon, die je vertrouwt en gehoorzaamt. Zijn hoofddoel? Hij onderwijst je hoe je moet leren.

Je hebt een leermeester nodig. Iemand moet je vertellen over de Uiteindelijke Realiteit en de weg die erheen leidt. Het verlangen zelf om een leermeester in je leven te ontmoeten, betekent dat hij er als is, dat het licht is ontstoken. Dat kan de vorm hebben van de een of andere losse opmerking die je van iemand hoort, of een passage uit een boek dat je ‘heel toevallig’ leest, een persoon die je bij een fysieke leermeester brengt – rechtstreeks of onrechtstreeks... In elk geval kan men zeggen dat ‘God's wegen ondoorgrondelijk zijn’, ook die van jouw eigen innerlijke leermeester.

Jouw persoonlijke innerlijke goeroe voert je naar de in tijd en ruimte verschijnende leermeester, goeroe, of gids, hoe je hem of haar ook noemen wilt, zoals een moeder haar kind meeneemt naar een onderwijzer. Vertrouw, luister naar, en gehoorzaam jouw gids, want hij is de boodschapper van je ware Zelf. Je moet helemaal openstaan voor het leren; zo niet, bestaat de mogelijkheid dat je je leermeester ontmoet en dat je je kans verloren laat gaan door pure onoplettendheid, eigenzinnigheid en koppigheid.

Hoe hem of haar vertrouwen? Het is werkelijk uitzonderlijk om zowel de leermeester als het geloof in hem te vinden. Dat gebeurt niet vaak. De meeste van de zogenaamde leerlingen hebben geen vertrouwen in hem, ze doen niet wat hij hen zegt en tenslotte laten ze hem vallen. Voor zulke leerlingen zou het oneindig veel beter zijn als ze helemaal geen leermeester hadden en alleen in zichzelf zochten naar een leidraad. Een levende leermeester vinden is een uitzonderlijk geluk en een grote verantwoordelijkheid. Men moet die dingen niet licht opvatten. Men is bereid om de hemel te kopen en we verbeelden ons dat de leermeester die voor een bepaalde prijs zal leveren. Men is op zoek naar een koopje door weinig te bieden en veel te vragen. Maar de enige die men voor de gek houdt, is zichzelf.

Luister naar je hart. Je kunt jouw fysieke leermeester verstandelijk onderzoeken, maar wat kun je ontdekken? Dat hij consequent is? Dat zijn woorden en zijn daden overeenstemmen? Dat hij een rechtschapen leven leidt en dat hij zichzelf in de hand heeft? Je ziet alleen maar wat er op je eigen bewustzijnsniveau verschijnt. Misschien ontdek je wel een heleboel dat niet klopt – wat dan nog? Dat bewijst niets. Het komt alleen op motivatie aan. En hoe zul je weten wat zijn motieven zijn? Er zijn genoeg rechtschapen mensen en ze kunnen je nergens toe dienen.
Een leermeester kan je de weg terug naar huis wijzen, naar je ware Zelf. Wat heeft dat te maken met het karakter of het temperament van de persoon die hij schijnt te zijn? Vertelt hij je niet duidelijk dat hij niet die persoon is? De enige manier waarop je kunt oordelen is door te kijken naar de verandering in jezelf terwijl je in zijn gezelschap bent. Als je evenwichtiger en gelukkiger bent, en als je jezelf kunt zien met meer dan gebruikelijke helderheid en diepte, dan heb je je man gevonden. Neem er rustig de tijd voor, maar als je één keer besloten hebt om hem te vertrouwen, doe dat dan ook helemaal en doe zonder reserve alles wat hij zegt, volkomen loyaal, zonder opstandigheid vanuit jouw ego.

In wezen is het niet verschrikkelijk belangrijk of je hem accepteert als je goeroe, of dat je alleen maar blij bent met zijn gezelschap. Satsang is genoeg om je tot je doel te voeren, mits er geen halfslachtigheid in je is en je je niet laat storen. Satsang betekent: ‘het zitten in de nabijheid van de leermeester’ of soms ook wel vertaald als ‘het bijeenkomen van leerlingen’. De stille, bevrijdende en onzichtbare invloed kan je naar Realiteit voeren. Ook in het Nieuwe Testament wordt melding gemaakt van ‘Waar twee of meer in Mijn Naam bijeenkomen, daar ben Ik’. Maar van zodra je eenmaal iemand accepteert als jouw leermeester, luister dan ook, houd je steeds voor de geest wat hij zegt en gehoorzaam hem.

Halfslachtigheid is catastrofaal en verantwoordelijk voor veel zelfgeschapen lijden. Dat is nooit de fout van de leermeester; het is altijd te wijten aan de luiheid en balorigheid van de leerling. En zelfs dan, dan zal hij je niet wegsturen. Als hij dat zou doen dan zou hij geen leermeester zijn. Hij wacht zijn tijd af, net zo lang tot de leerling bij hem terugkomt en dan wel zuiverder en nuchterder en beter in staat tot samenwerking.

Pagina 1 van 212
Volgende pagina >
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht