ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Kristal- edelstenentherapie met betrekking tot de kristallen schedels

Over edelstenentherapie, of kristaltherapie, is reeds zeer veel geschreven. In de meeste gevallen heeft de ene auteur de andere gekopieerd, inclusief de onwaarheden. Ik bedoel hiermede dat edelstenentherapie wel degelijk over bepaalde eigenschappen kan beschikken, maar in veel boeken worden leugens vertelt. Bovendien heeft men teveel de neiging om op de onwetendheid, of bijgelovigheid van mensen ongegeneerd in te spelen. Zo las ik onlangs in een ‘Edelsteen- en kristaltherapie’-cursus van CIVAS het volgende:

“Gedragspatronen die ons zijn bijgebracht in onze kindertijd, evenals ingeprente geloofssystemen en ideeën die met onze cultuur te maken hebben, worden opgeslagen op een ’laag’ of basaal geestelijk niveau. De ingesleten patronen en geloofsovertuigingen zijn vaak lastig te veranderen en kunnen iemand het leven behoorlijk zuur maken. Iemand die als kind bijvoorbeeld altijd te horen heeft gekregen dat hij of zij ’niets waard is’, zal deze overtuiging onbewust zijn hele leven met zich meedragen en dit uiten in zijn of haar (onzekere) gedrag. Kristaltherapie kan helpen de geloofsovertuiging en het daarbij horende gedrag, te veranderen. De ’hogere’ geest houdt verband met onze mentale vermogens tot logisch denken en redeneren. Als ons hartcentrum open staat, verbindt de hogere geest ons met anderen en zijn we in staat mee te voelen en sympathie en begrip over te brengen. Ook op het levensgebied van de hogere geest, heeft kristaltherapie zijn effecten.”

Ik breek anderen niet graag af. Eén van mijn vele motto’s is: 'Leven en laten leven’. Maar vleugels van leugens moeten – mijns inziens – worden gekortwiekt. Als je aan zulke zaken geloof hecht, zal je met-ter-tijd ontgoochelingen oplopen, gegarandeerd.

Een ander voorbeeld, dat edelstenen een heilzame uitwerking op ons lichaam kunnen hebben, is misschien een waarheid, maar dat je erdoor beschermd wordt tegen ‘boze krachten’ als je een steentje omheen jouw nek draagt, is - eveneens mijns inziens - een grove leugen. Het is net hetzelfde als durven beweren dat indien je een steentje op jouw lichaam draagt dat je dan beschermd bent tegen de uitstralingen van jouw gsm én tegen de uitstralingen van zendmasten.

Bovendien hebben ‘boze krachten’ enkel en alleen – en niet eerder – uitwerking op jou indien je er geloof aan hecht, omdat je dan – dankzij jouw verbeeldingswereld – macht aan die gedachte geeft.

Blijf jezelf eraan herinneren dat we (1) niet langer in de Middeleeuwen leven - (2) dat er nog zeer veel mensen met kennis uit die periode rondlopen, en dan ook die ’middeleeuwse wetenschap’ aan jou trachten op te dringen.

Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht