ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Hebben planten emoties ?

Cleve Backster is één der eerste wetenschappelijke navorsers die het affectieve en emotionele leven der planten onderzocht. Vandaag de dag is hij 84 jaar oud. Zijn allereerste proefneming greep 42 jaar geleden plaats, en wel op 2 februari 1966. Hij slaagde er in, om met behulp van de elektronica, de reacties van planten in grafieken vast te leggen en die te vergelijken zijn met elektrocardiogrammen.

Uit verveling had hij een polygraaf aangesloten op de bladeren van een dracaena massangeana om na te gaan hoe lang het zou duren voordat het water de bladeren bereikte. Tot zijn verbazing vertoonde de plant een heel bijzondere reactie; er verscheen een curve op het papier die overeen kwam met positieve opwinding. De plant liet hem dus zien dat hij "blij" was met water. Om te testen of deze plant nu echt gevoelens toonde kwam hij op het idee een blad te verbranden. Enkel en alleen de gedachte al bracht bij de plant een heftige reactie voort. Gegrepen door dit gegeven breidde Backster zijn laboratorium uit en begon systematisch te experimenteren.

Op een dag ontving hij in zijn laboratorium te San Diego een Canadese plantenfysiologe. Zij stelde enorm belang in zijn werk. Toen ze het labo binnenkwam, hielden alle grafische opnamen plots op en dit tot grote ontgoocheling van de bezoekster én tot de verbazing van Backster.

"Veroorzaakt uw persoonlijk werk schade aan de planten? " vroeg hij haar stomverbaasd.

"Ja. Ik moet hen in stukken snijden en ze in een oven opwarmen of roosteren."

"Laten we het dan niet verder gaan zoeken : mijn 'beschermelingen' zijn in zwijm gevallen bij uw intrede in deze kamer!"

Drie kwartier na het vertrek van deze Canadese dame zonden de planten van Backster opnieuw hun signalen door aan het registreerapparaat. Dit voorval wordt vermeld in het boek uit 1973 'The Secret Life of Plants', Het verborgen leven van planten', geschreven door Peter Tompkins en Christopher Bird.

We zouden nog meerdere, soortgelijke verhalen kunnen aanhalen.

Het Horus centrum

Indertijd brachten we een bezoek aan het Horus-Centrum te Turijn. De onderzoekers van dit centrum twijfelden niet om planten met kinderen te vergelijken. "Ze hebben hun beschroomdheid, hun naïviteit en hun fijngevoeligheid", vertelden ze ons.

Zo stralen de planten een bepaalde energie uit, die ruim voldoende is om een lampje te doen branden, om een voorwerp te verplaatsen, of om de reeds vermelde registreerapparaten in werking te stellen. "Aan de basis van onze experimenten", legde de Heer Oberto Airaudi, voorzitter van het centrum, ons uit, "ligt er zeer veel geduld en liefde, want planten hebben nu eenmaal een enorme behoefte aan affectie. Op de tweede plaats komt dan de tussenkomst van vele elektronische apparaten, en dit om de energieveranderingen op te vangen en ze te transformeren, afhankelijk van de gewenste effecten."

En hij vervolgde : "Wat men vooral moet vermijden is, de planten als proefkonijnen te beschouwen. Het zijn vrienden. We spreken tot hen, we stellen hen gerust, we vragen hen zelfs om mee te werken, teneinde nieuwe relatiemogelijkheden te ontwikkelen tussen mens en plantenwereld. De planten vangen de- oprechtheid van onze bedoelingen op, want ze beschikken over telepathische eigenschappen. Wanneer één van hen bevangen wordt door angsttrillingen, zendt ze fluittonen uit in het elektronisch apparaat waarop ze aangesloten is (één elektrode aan de bladeren, een tweede in de aarde in de pot)."

"Maar dan," vroegen we hem, "indien de welriekende keukenkruiden op zulke apparaten aangesloten worden, dan zouden we hun gefluit kunnen horen op het ogen¬blik dat we ze afsnijden en ze voor onze gerechten fijnhakken ?"

"Niet noodzakelijk. Alles hangt af van de ingesteldheid van de persoon die de planten behandelt. Indien de bladeren uit vernielzucht worden afgerukt, lijdt de plant erg veel. Indien dit echter gedaan wordt omwille van een nuttigheidsfactor, dan heeft de plant de indruk een gift aan iemand te brengen, of denkt ze een goede daad te stellen. Het is eenzelfde gave die een boom bezit wanneer hij zijn vruchten afgeeft. Men moet de planten dus op de hoogte stellen van jouw bedoelingen en ze zacht behandelen, met een lieflijke en dankbare gedachte. Het is trouwens de beste manier om een gesnoeide plant welig te laten tieren."

Verschillende affectieve behandelingen

"Zoals we reeds zegden, maken we veel gebruik van elektronisch materiaal in ons centrum. Maar het is ook mogelijk, onthullende onderzoekingen uit te voeren, zonder zijn toevlucht te zoeken in een dergelijke uitrusting. Iedereen, zonder enige uitzondering, kan bijvoorbeeld 'de proef der drie planten' uitvoeren. Wat houdt deze proef nu in ?

Neem drie potten, gevuld met potaarde. Doe in elke pot zaden en plaats ze in dezelfde omstandigheden van licht en warmte. Pas nu drie verschillende affectieve behandelingen toe:

1 - Wees aardig en zeg enkele vriendelijke woorden tegen de eerste pot en dit gedurende 5 minuten per dag.

2 - Zeg totaal niets tegen de tweede pot.

3 - Zend negatieve, bedreigende gedachten uit naar de derde pot. Of, als je daar moeilijkheden bij ondervindt, geef dan die taak aan een andere persoon.

Wat zul je na een tijd bemerken? De eerste plant zal men zienderogen zien groeien en zal zich regelmatig ontwikkelen. De tweede plant zal wat langer op zich laten wachten en zal dus minder snel groeien. De derde zal ronduit laat te voorschijn komen en zij zal ten hoogste niets meer dan ziekteverschijnselen vertonen.

Pagina 1 van 212
Volgende pagina >
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht