ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Energetisch Helen volgens de Kahuna-leer: de QiHuna-filosofie

Enkele uittreksels uit het Voorwoord:

Alles is energie. Hoe je met de verschillende vormen van energie, afkomstig uit de diverse bronnen, moet omgaan, is een leerproces op zichzelf. En, net zoals eender welk ander proces vergt het van jouw tijd. Deze tekst, of noem het unieke cursus, geschreven voor al degenen die zich geroepen voelen de medemens te helpen teneinde hem beter te laten voelen in zijn vel, zelfkennis te laten opdoen, of zelfs het lichaam van die andere mens te helpen genezen, is vooral gebaseerd op de Gurdjieff-filosofie én op de authentieke Kahunaleer, aangevuld met andere evenwaardige disciplines waaronder Kleurlichttherapie, kwantumdenken, en nog veel meer. Met andere woorden...

Ik ben al jarenlang - als een eclecticus te werk gegaan door het allerbeste te verzamelen en dit te verweven met mijn persoonlijke ervaringen. Mijn basismotto hierbij was: 'Hoe dichter bij de bron, hoe zuiverder het water', wetende dat er maar één waarheid is, met als gevolg dat al het andere onwaarheden zijn, verzinsels, of zuiver bijgeloof.

Ondanks het feit dat iedereen, die dat wil, deze tekst kan lezen, is het spijtig genoeg niet tot iedereen gericht. Niets met 'parels' te maken, noch met 'zwijnen', noch met een of ander uittreksel uit een parabel. Met deze uitspraak werd bedoeld, dat ik het merendeel van onze lezers de ontgoocheling wil besparen door hen op voorhand van iets concreets op de hoogte te stellen. Er bestaat namelijk een enorm groot verschil tussen theorie en praktijk. De meeste lezers zullen deze tekst dan ook slechts informatief in zich kunnen opnemen, met de bedoeling zichzelf een idee te kunnen vormen van wat Huna precies inhoudt. En daar stopt het dan ook bij. De praktijk, het toepassen van Huna, kan jammer genoeg, of gelukkiglijk - afhankelijk van hoe men het vertaalt - enkel en alleen mondeling overgedragen worden, maar deze wet geldt dan ook voor andere strekkingen, zoals de Gurdjieff-filosofie, de magie, de Kaballah, en dergelijke meer. Tenslotte: wat is een woord zonder geest, noch ziel? Juist! Een symbool, bestaande uit klinkers en medeklinkers. De kunst bestaat er dus uit om op je eentje datgene wat het woord als symbool wezenlijk inhoudt, én datgene wat er achter ligt, te ontdekken en te ontcijferen. Anderzijds is het een waarheid als een koe dat, ondanks het feit dat het slechts een onderdeel van een veel groter geheel is, het opdoen van schriftelijke kennis toch een belangrijk beginsel is.

Daarenboven kun je slechts iets leren van hij die weet. Ook deze zin kan slechts door een enkeling volledig worden begrepen, omdat 'écht weten' een weten is van een 'zijn' en niet een weten vanuit een deeltje van onszelf. Van de honderden die deze tekst zullen inkijken, hoop ik er enkelen te kunnen bereiken die meer wensen te 'zijn'. Hetgeen volgt is dan ook vooral voor hen bedoeld: het geeft hen een idee wat hen te wachten staat. Gurdjieff zou ons de volgende aanvullende raad geven: 'Begin met vliegenwerk. Het bereid je voor op het olifantenwerk, dat veel, veel later op jouw pad komt. En, wie zwak is in het leven, is automatisch zwak in het Werk.'


Wat kan de QiHuna-filosofie ons brengen?...

1) Het geeft ons een dieper inzicht in het hoe en het waarom van meditatie- en ademhalingsoefeningen.

2) Het dwingt ons contact te maken met ons onderbewustzijn, teneinde aan de weet te komen wie we in essentie zijn - en, hoe we ons vanuit deze essentie 'meer mens' kunnen worden. Door dit contact komen we automatisch in aanraking met die dingen die onze 'Innerlijke Groei vanuit ons Ware Zijn' belemmeren. Al deze blokkades kunnen één voor één weggenomen worden, van zodra we dit toelaten.

3) Het leert ons hoe we vanuit het 'nu' onze toekomst kunnen scheppen - of, herscheppen. Niet enkel en alleen onze huidige situatie, maar ook onze gezondheid, én die van anderen.

4) Het brengt ons rechtstreeks in contact met onze archetypen. Het is een brug slaan tussen ons hedendaagse denken en het hogere spirituele denken van de archaïsche mens, ten tijde van het Oude Egypte en van heel lang daarvoor. Het is een teruggaan naar een bron van zuiver water. Om deze reden leunt het sterk aan bij de Gurdjieff-filosofie.

5) QiHuna is een moderne vorm van Kahunatherapie, gebaseerd op de leer van de Hunas, oftewel van de Kahunas, aangevuld met hedendaagse geneeswijzen, waaronder: licht- en kleurlichttherapie, reiki, magnetisme, reflexologie, acupressuur, de Helende Reis, QiGong, kwantumdenken, enzovoorts. Met andere woorden: Qihuna is een prachtig hulpmiddel om jouw lichaam, en al zijn onderdelen, terug in de oorspronkelijke staat van gezondheid te brengen. Wel moet je rekening houden met de Wet van Evolutie. Met andere woorden: de zogenaamde onvermijdelijke 'ouderdomsverschijnselen'.

Commentaar


Gepost op: 2/12/2012 13:21:34

k heb al dikwijls gemetiteerd maar ben nog niet in contact geweest met mijn onderbewustzijn om aan de weet te komen wie in essentie ben. Ik besef dat er blokkades zijn en zou die echt wel willen opheven. Ik wil dat ook toestaan. Weet echter niet hoe ik het moet doen!

 

Gerda

 


Tsenne Kikke Gepost op: 3/12/2012 0:38:56
Tsenne Kikke

Blokkades kunnen, dankzij mediteren, niet zomaar worden weggenomen zonder dat ze vooreerst werden benoemd en we hun plaats in ons lichaam nog niet hebben gevonden. Blokkades kunnen zich dan ook overal in onszelf bevinden. gemakshalve verdelen we dat lichaam in drie verdiepigen en spreken we over een Hoger Zelf, een Midden Zelf en een Lager Zelf; elk, de 'directeuren' van het zogenaamde eerste verdiep, het gelijkvloers en de kelderverdieping. Lees 'Op zoek naar het wonderbaarlijke' om daarover meer aan de weet te komen. Ook zul je daarin lezen dat het onderbewustzijn ons bewustzijn zou moeten worden, et cetera.

Bovendien bestaan er honderden verschillende soorten van meditaties, elk met hun eigen specifiek doel, maar anderzijds kopiëren auteurs elkaar en weten om die reden meestal zélf niet wat ze schrijven. Meestal wiegen de meeste meditaties de mens in een diepere hypnotische slaap en versterken ze de verbeeldingswereld.

Ook hypnose, dat soms wordt gebruikt om blokkades op te sporen, bespeelt deze verbeeldinsgwereld. Ontwaken streeft naar het tegenovergestelde: jezelf uit die hypnotische slaaptoestand bevrijden.

Tenslotte: wie je bent, vanuit jouw essentie, heeft niets te maken met de 1.001 persoonlijkheden, of 'ikjes' in de mens. De ene wil dat, de andere dat, weer een ander ikje streeft dan alweer iets anders na, enozvoorts. Persoonlijkheden zijn verworven en dus geen 'bezit'. Wie je bent is dus ook geen één van hen. Zoek de boom dus niet in het bomenbos, want geen één daarvan draagt nuttige vruchten. Ga dus dieper, namelijk in de leegte van jeZelf. Denk aan Wu Wei: doen-niet-doen.

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Hoe goed vind je dit artikel?
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht